Locaţia curentă este: Prima pagină / Centrul Eparhial / Permanenţa Consiliului Eparhial

Permanenţa Consiliului Eparhial

 

Vicar eparhial - Pr. Nicolae Alexandru Pop

Exarh - Arhim. Mihail Tărău

Consilier administrativ-bisericesc - Arhim. Lect. Univ. Dr. Antim Oprea

Consilier economic - Pr. Adrian Popovici

Consilier cultural şi relaţii mass-media - Pr. Cristian Rus

Consilier social-filantropic - Pr. Laurenţiu Lazăr

Consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul - Pr. Prof. Radu Rus

Consilier pentru patrimoniu şi construcţii bisericeşti - Pr. Cătălin Călinescu

Consilier pentru cimitire, monumente şi servicii funerare - Pr. Adrian Caba

Consilier canonico-juridic - Pr. Ciprian Balint

Inspector eparhial - Pr. Vasile Ovidiu Ungur

Consilier financiar - Pr. Filaret Fiţ

Secretar eparhial - Arhid. Sebastian Lakatos