Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Acțiune social-filantropică organizată de Parohia Subpiatră

Acțiune social-filantropică organizată de Parohia Subpiatră

În contextul Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români, Parohia Subpiatră a întreprins o acțiune social-filantropică pentru o familie din satul Subpiatră, aflată în dificultate, care avea nevoie urgent de sprijin spiritual și material. Acestei familii cu patru membri, în urma unui incendiu, i-a fost distrusă casa cu bunurile din ea.

Duminică, 18 octombrie, în biserica parohială din satul Subpiatră, după săvârșirea Sfintei Liturghii și a Tainei Sfântului Maslu, copiii și tinerii din grupele de cateheză ale parohiei au susținut un recital de pricesne în scop caritabil. Întreaga comunitate parohială s-a mobilizat pentru a ajuta spiritual și material această familie, donând bani, alimente, materiale de construcție, haine și mobilă.

Preotul paroh Lucian Crișan și-a exprimat sentimentele de recunoștință și prețuire față de toți cei care au sprijinit și doresc să ajute în continuare această familie greu încercată, devenind astfel, după cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, „mâinile iubirii milostive ale lui Dumnezeu pentru oameni”.

Pentru întrega umanitate, modelul suprem de urmat este Domnul nostru Iisus Hristos.  „Milă Îmi este de popor” (Matei 15, 32), spunea Mântuitorul și trecea îndată de la simțirea compătimitoare la faptă de ajutorare. Mulțimi flămânde hrănite în pustie, orbi, leproși, paralitici, demonizați, umiliți care au fost ajutați și redați sănătoși familiilor lor sunt martori peste veacuri a iubirii Sale nemărginite. Mântuitorul ne învață că iubirea față de aproapele nostru trebuie concretizată prin fapte de bunătate, prin milă trupească și sufletească. În lipsa lor, atât iubirea cât și credința sunt moarte. „Ce folos, fraților, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi i-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele de trebuință, care ar fi folosul?” (Iacov 2, 14-16). De aceea să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci și cu fapta și cu adevărul. l (I Ioan 3 ,18)

Domnul nostru Iisus Hristos Se identifică cu cei lipsiți, bolnavi, marginalizați și necăjiți. La Judecata obștească El ne va spune: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine [...] întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut”. (Matei 25, 35-40)

Pe cărările vieții vom întâlni mulți semeni care au nevoie de ajutorul nostru, poate nu atât material, cât mai ales spiritual. Să nu-i trecem cu vederea, căci Dumnezeu sancționează indiferența unora față de suferința altora, adică neomenia. Ajutându-i pe frații mai mici ai Domnului, în fapt, ne ajutăm pe noi înșine. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. (Matei 5, 7)

Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a lăsat ca pildă de urmat în milostivire pe Însuși Dumnezeu Tatăl, căci zice: Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. (Luca 6, 36) Îl rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne ajute să împlinim toate faptele milei trupești și sufletești spre a deveni mâinile iubirii Sale milostive pentru toți oamenii, întru slava Lui, spre bucuria celor ajutați și mântuirea noastră. Amin!

Pr. Lucian Crișan