Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Buna Vestire și Ziua Mamei Creștine în parohia Subpiatră

Buna Vestire și Ziua Mamei Creștine în parohia Subpiatră

În baza Protocolului de cooperare încheiat între Parohia Ortodoxă Subpiatră și Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, județul Bihor, unde învață copiii din satul Subpiatră, în ziua de vineri, 23 martie, preotul paroh Crișan Lucian și profesorul de religie Florian Irimescu au susținut proiectul catehetic Sfânta Fecioară Maria - modelul mamei și ocrotitorea creștinilor. Proiectul, la care au participat elevii din clasele V-VIII, a avut ca obiective: conștientizarea rolului unic pe care Sfânta Fecioară Maria l-a avut în iconomia mântuirii neamului omenesc și a faptului că ea este modelul desăvârșit de mamă; manifestarea recunoștinței și a dragostei față de Maica Domnului și față de toate mamele care au acceptat de la Dumnezeu darul vieții.

Sfânta Fecioară Maria se bucură în cultul creștin-ortodox de supravenerare, adică de o cinstire care o întrece pe cea a tuturor sfinților. Ea este „mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. Temeiul acestei cinstiri constă în faptul alegerii ei de către Dumnezeu pentru a-L naște pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, dar și în demnitatea, calitățile și virtuțile ei deosebite. Din toate generațiile omenirii, ea singură a fost aleasă de Dumnezeu ca vas scump al Întrupării Sale și a fost sfințită mai mult decât orice om, purtându-L în pântece pe Izvorul sfințeniei. Aceasta este dovada că Însuși Dumnezeu i-a acordat o cinstire fără egal, temei logic și firesc pentru a fi cinstită de către toți creștinii.

Ceea ce dă măreție Maicii Domnului este legătura ei neîntreruptă cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Fiul ei, pe care L-a purtat în pântece și pe care Îl poartă de-a pururi în inima ei. Vrednicia ei în fața lui Hristos e vrednicia unei mame, a celei mai sfinte dintre mame, care L-a iubit și slujit pe Hristos înainte de a-L iubi și sluji oricine altcineva dintre oameni. Pe Sfânta Fecioară Maria o regăsim în paginile Sfintei Scripturi: la templul din Ierusalim, pe când Iisus avea 12 ani, în postura de mamă grijulie, la nunta din Cana Galileii în postura de mijlocitoare pe lângă Fiul ei, iar, mai târziu, pătrunsă de durere pe Golgota, privind la Fiul ei, pironit pe cruce. Maica Domnului este darul făcut de Domnul Hristos pentru noi. Fiind pe Cruce, El a dat-o pe Maica Sa în grija Sfântului Apostol Ioan, spunându-i: Iată Mama Ta! (Ioan, 19,7) Această încredințare are valoarea unui testament universal. Toți ucenicii lui Hristos o primesc de mamă duhovnicească pe care trebuie să o cinstească și să o iubească.

La finalul activității, elevii au rostit rugăciuni închinate Maicii Domnului, au intonat cântece dedicate mamei și au primit câte o broșură cu icoana și acatistul Bunei Vestiri.

Duminică, 25 martie, în Parohia Ortodoxă Subpiatră, Protopopiatul Oradiei, după Sfânta Liturghie, a avut loc un program cultural-artistic dedicat mamei creștine. Copiii, pregătiți de preotul Lucian Crișan, au omagiat-o pa Maica Domnului intonând axionul Cuvine-se cu adevărat, condacul Apărătoare Doamnă și troparul Bunei Vestiri. Apoi, ca semn al dragostei și al recunoștinței față de mamele lor, au recitat poezii, au interpretat cântecele Cântec pentru mama, E ziua ta, mămico, Mama mea e cea mai bună, La multi ani! și le-au oferit flori.

Preotul paroh Lucian Crișan le-a vorbit credincioșilor despre importanța praznicului Bunei Vestiri - începutul mântuirii noastre și despre faptul că această zi este cea mai potrivită pentru cinstirea mamei creștine. La Buna Vestire, Sfânta Fecioară Maria primește demnitatea de mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ea este modelul prin excelență  de mamă, în care se descoperă pentru fiecare femeie chipul original al feminității și afecțiunii materne. Zămislind pe Domnul nostru Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria ne arată că vocația cea mai înaltă a femeii este aceea de a deveni mamă, de a naște și crește copii întru dreapta credință și dreapta viețuire.

Valoarea unui neam se vădește în numărul de mame creștine, căci ele, prin dăruire și jertfelnicie, au dat Bisericii sfinți, nației eroi, iar societății oameni remarcabili în toate domeniile de activitate. Avea dreptate înțeleptul când spunea „Dați-mi mame creștine și voi schimba fața lumii”. „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce ai binevoit a Te Întrupa pentru mântuirea noastră, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, binecuvintează și ocrotește pe toate mamele creștine întru mulți și fericiți ani!”