Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, 27 martie 2015, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea, sub coordonarea inspectorului şcolar de specialitate, s-a desfășurat cercul pedagogic al profesorilor de religie din județul Bihor. În cadrul cercului pedagogic, care a reunit toate zonele județului, s-a dezbătut tema „Valorificarea mijloacelor didactice în procesul instructiv-educativ”.

Agenda programului a fost foarte densă, cuprinzând, pe lângă prezentarea temei cercului, o analiză referitoare la cererile depuse de elevi pentru ora de religie în județul Bihor, în raport cu situația de la nivel național, întâlnire cu vicepreședintele APOR Bihor, doamna avocat Alina Bonchiș, dar şi cu consilierul pe probleme de învățământ și tineret din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Părintele Profesor Radu Rus, delegatul Preasfinţitului Părinte Sofronie la eveniment, precum și cu reprezentanții Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

După prezentarea aspectelor care vizează probleme curente, respectiv selecția metodiștilor și înmânarea deciziilor care certifică acest statut, s-a reamintit profesorilor de religie despre apariția fișelor la clasa pregătitoare și modalitatea prin care acestea pot fi achiziționate.

În partea de debut a activității doamna avocat Alina Bonchiș, vicepreședintele APOR Bihor, a prezentat misiunea APOR la nivel național, modul de constituire a filialei judeţene Bihor şi a filialelor orăşeneşti, structura de conducere și proiectele de viitor ale asociației. De asemenea, domnia sa a subliniat importanța orei de Religie, rolul profesorului de religie în formarea caracterului religios-moral al copilului, precizând că experiența de părinte a doi copii a determinat-o să militeze și să susțină ora de Religie, implicându-se în mod direct și exprimându-și disponibilitatea de a contura și implementa proiecte care să vină în sprijinul copiilor prin ora de Religie. Inspectorul de specialitate a mulțumit în numele colegilor profesori pentru misiunea asumată și mărturia pe care o duce pretutindeni despre beneficiile orei de Religie pentru copii și implicit pentru familiile creștine.

Părintele profesor Radu Rus, consilier pentru învățământ și activităţi cu tineretul în cadrul Episcopiei Oradiei, a transmis cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Sofronie către toți profesorii de Religie din județul Bihor, pe care i-a felicitat  pentru modul în care gestionează ora de Religie, i-a asigurat de sprijin și susținere în activitatea pe care o desfășoară şi a insistat pe asumarea cu toată responsabilitatea a misiunii încredinţate de Biserică în formarea copiilor şi a tinerilor. Cu această ocazie, părintele consilier a prezentat și procedura de acordare a avizului de cult pentru profesorii de Religie, subliniind rolul parteneriatului dintre Biserică și Școală pentru succesul orei de Religie și întărirea relației cu familia.

Tema cercului a fost valorificată prin prezentarea a două referate susținute de doamnele profesoare Florica Popovici, de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, și Lenuța Dascălu, de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea, pe tema rolului mijloacelor de învățământ în procesul instructiv-educativ, subliniindu-se varietatea și calitatea resurselor de care dispunem în prezent, respectiv documentare, filme, planșe, caiete speciale, fișe, care contribuie la creșterea calității procesului instructiv-educativ, respectiv captarea și păstrarea intersului elevilor pentru ora de religie, mijloace care trebuie adaptate particularităților de vârstă și intelectuale ale elevilor.

Analiza depunerii cererilor pentru ora de Religie la nivelul județului Bihor a ocupat un spațiu important în cadrul întâlnirii, evidențiindu-se rolul profesorilor de Religie în cadrul școlilor bihorene și calitatea prestației acestora, parteneriatul Biserică-Școală, implicarea preoților parohi, aspecte care au generat o atitudine extrem de favorabilă față de ora de Religie din partea părinților și elevilor.

În continuare s-au prezentat aspecte care vizează probleme curente, respectiv modificările aduse la structura subiectelor pentru concursul de titularizare și programele educative programate la nivel județean pentru a marca sărbătoarea Învierii Domnului.

Părintele Prof. Univ. Dr. Marius Țepelea, cadru didactic al  Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” sin Oradea și Părintele Lect. Univ. Dr. Viorel Popa, director de departament în cadrul facultăţii, au prezentat aspecte legate de modul de structurare și organizare a conținuturilor istorice și biblice prevăzute în programa școlară, respectiv oportunitatea și rolul unor mijloace didactice care pot face mai atractivă ora de Religie. Cu acest prilej s-a prezentat şi oferta educațională a facultății pentru anul universitar 2015-2016.