Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a binecuvântat lucrările din enoria Oradea-Zorilor

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat lucrările din enoria Oradea-Zorilor

În cea de-a optsprezecea Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, 27 septembrie 2020, când Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, comunitatea orădeană a creștinilor ortodocși din cartierul Oncea, enoria Oradea – Zorilor, s-a bucurat de vizita pastorală a Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a oficiat slujba de sfințire prin care s-au binecuvântat lucrările de înfrumusețare și înnoire a bisericii parohiale cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, a noului altar de vară, amenajat în grădina bisericii, precum și a Centrului de consiliere și asistență socială pentru persoane vârstnice – Stejarul Mamvri. Totodată, cu prilejul vizitei arhierești, centrul filantropic a fost pus de către Preasfinția Sa sub ocrotirea Sfântului Ierarh și Martir Antim Ivireanul. Acestor lucrări sfințitoare le-a urmat săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești în biserica parohială, în sobor de preoți și diaconi.

  Ierarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie duhovnicească de evlavioșii credincioşi ai parohiei. În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Preasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a tâlcuit înţelesurile duhovnicești ce reies din corpusul pericopei evanghelice atribuite Duminicii Pescuirii minunate:

„Pescuirea minunată, la porunca și prin minunea săvârșită de Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, este cea prin care niște simpli pescari neînvățați și fără studii înalte aveau să fie prefăcuți, prin lucrarea Duhului Sfânt, în pescari de oameni, după cuvântul Domnului, înțelepțindu-se ei cu putere de sus și, astfel, vânând lumea pentru Hristos, pentru ca oamenii să iasă din marea cea plină de tulburare a vieții, marea păcatelor, și, cu ajutorul undiței harului Duhului Sfânt, prin mrejele Duhului Sfânt, să intre în corabia Bisericii spre limanul mântuirii, care este Împărăția Cerurilor. Pescarii simpli devin Apostolii Domnului nostru Iisus Hristos și, prin ei și succesorii lor, mulțimile oamenilor sunt chemate la mântuire.”

„Biserica, de-a lungul veacurilor, este și rămâne Corabia Mântuirii, prin care mulțimile de oameni sunt pescuite din iad pentru a fi cu Domnul, Cel care Își cârmuiește corabia în vecii vecilor. Corăbierul, prin urmare, este Însuși Fiul lui Dumnezeu. Corabia este Biserica. Pescarii sunt Sfinții Apostoli, dar și cei lăsați episcopi și preoți în Biserică. Mulțimea peștilor închipuie mulțimea oamenilor salvați de la înecul păcatului, mulțimea oamenilor pe care Dumnezeu, din darul Său, îi mântuiește. De aceea, Corabia Bisericii străbate timpurile, străbate veacurile de la o margine la cealaltă a pământului pentru a-i salva pe oameni din Împărăția Întunericului și a-i conduce în Împărăția Luminii, unde Domnul împărățește și domnește dimpreună cu toți cei salvați. De aceea, bisericile noastre nu sunt zidite la voia întâmplării. Întotdeauna, indiferent de stilul arhitectonic în care au fost construite, bisericile au păstrat forma de navă, forma de corabie. O biserică, atunci când o vezi, vezi în ea Corabia Mântuirii. Și, când intri în biserică, te afli în nava ei, numită și naos, acolo unde stă mulțimea credincioșilor călăuziți de Domnul Iisus Hristos, care neîncetat Își învață poporul precum odinioară o făcea în corabie, când învăța mulțimile.”

          La finalul Sfintei Liturghii, Părintele paroh Conf. Univ. Dr. Miron Erdei, care este și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate cu prisosință peste această enorie și pentru binecuvântarea cerească pe care au simțit-o pe întreg parcursul lucrărilor realizate până acum. În același timp, Părintele paroh a adus alese mulțumiri Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru deosebita purtare de grijă și pentru prezenţa în mijlocul credincioșilor din parohia Oradea - Zorilor.

          În cuvântul festiv rostit, Chiriarhul locului a adresat felicitări părintelui paroh și bunilor credincioși din această parte a municipiului Oradea pentru frumoasa lucrare ctitoricească și filantropică pe care, cu jertfelnicie, o împlinesc. În semn de prețuire, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oferit binefăcătorilor sfântului lăcaș diplome de apreciere.

 

*

 

Piatra de temelie a bisericii cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci din cartierul Oncea, Oradea, a fost pusă în data de 14 septembrie 1992. Biserica a fost ridicată între anii 1992-2002 în timpul arhipăstoririi vrednicului de pomenire Episcop Ioan Mihălțan, prin râvna și dragostea părintelui paroh, Conf. Univ. Dr. Miron Erdei și a bunilor săi credincioși. Proiectul bisericii a fost executat de arhitectul Pantor Mihail și ing. Negrea Ovidiu. Biserica a fost pictată integral de pictorul Dorian Crișan, în stilul fresco, în perioada 2000-2002. Biserica exprimă o notă de noutate în arhitectura bisericească prin cupola transparentă de policarbonat, așezată deasupra naosului, care permite luminii să inunde întreaga biserică. În curtea bisericii se poate remarca o lucrare arhitecturală deosebită, în care Sfânta Treime e simbolizată prin trei cruci sculptate în placă de marmură, iar apa care tâșnește din mijlocul lor simbolizează harul Sfântului Duh care se revarsă asupra întregii lumi.

Sfântul lăcaș a fost târnosit de către Înaltpresafințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului și Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei în ziua de 16 septembrie 2007.

Lucrările de înnoire și înfrumusețare ale bisericii acestei parohii au constat în înlocuirea vechilor geamuri cu vitralii din sticlă de Murano, realizate în Italia, reîmprospătarea celor patru scene biblice pictate în exteriorul lăcașului de cult, restaurarea acoperișului și înlocuirea burlanelor. De asemenea, decizia construirii noului altar de vară s-a concretizat la dorința parohienilor și prin osteneala Părintelui paroh, îndeplinind, în aceste vremuri de pandemie, cerințele cerute de condițiile speciale solicitate de autorități. Pe lângă Centrul de consiliere și asistență socială pentru persoane vârstnice - Stejarul Mamvri, Părintele paroh Miron Erdei, cu binecuvântarea Ierarhului locului și cu sprijinul bunilor săi credincioși, a luat inițiativa construirii unei Case de tip familial pentru copii orfani, demers filantropic pus de către Preasfințitul Părinte Sofronie sub protecția Sfântului Stelian, care va lua în grijă un număr de doisprezece copii cărora li se vor asigura o frumoasă creștere duhovnicească, hrană, îmbrăcăminte și educație, aflându-se în atenta supraveghere a păstorului acestei enorii. Lucrările acestui nobil proiect sunt aproape de sfârșit, însă din pricina dificultăților create de actuala situație epidemiologică ritmul de muncă a fost îngreunat.

Andi Bacter