Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în vizită pastorală la Paleu

Chiriarhul Oradiei în vizită pastorală la Paleu

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 16 septembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Paleu, Protopopiatul Oradea. Cu acest prilej, Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în paraclisul amenajat pentru slujire din vecinătatea noii biserici parohiale cu hramurile Sfânta Mare Muceniţă Anastasia şi Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, aflată în construcţie.

Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a fost întâmpinat şi aşteptat cu multă bucurie şi căldură sufletească de către frumoasa comunitate dreptmăritoare din Paleu, o comunitate tot mai numeroasă datorită faptului că la Paleu, localitate aflată zona metropolitană a Oradiei, sat locuit în preponderenţă de etnici maghiari, odată cu dezvoltarea urbană a Oradiei din ultimii ani, zeci şi zeci de case s-au ridicat şi chiar un nou cartier s-a construit, mulţi orădeni preferând să se mute în această oază de linişte. Astfel, înălţarea unei biserici ortodoxe pentru această nouă comunitate ortodoxă românească a apărut ca o necesitate pastoral-misionară deosebit de importantă.

La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, tânărul preot Vasile Cosmin Popa, hirotonit de către Chiriarhul Oradiei în data de 25 martie 2009, a primit misiunea de a zidi o nouă biserică ortodoxă în Paleu şi de a forma şi întări o comunitate dreptmăritoare românească care actualmente numără 120 de familii. Lucrările de construcţie a bisericii au început efectiv în luna mai a anului 2013, iar în prezent construcţia este ridicată, crucea de pe turla centrală a fost montată, fiind în execuție lucrări la acoperișul sfântului lăcaș. Toate aceste lucrări s-au realizat exclusiv prin ajutorul şi daniile credincioşilor inimoşi din Paleu.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Marcu, Chiriarhul Oradiei, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34), a rostit un frumos cuvânt de învăţătură în care a subliniat semnificații crucii pe care fiecare creștin în parte o are de purtat în viața pământească, pe cărarea cea strâmtă către Împărăția cerurilor:

„Imnele liturgice ce se cântă în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci grăiesc lămurit despre tema acestei duminici, dar în mod cu totul strălucit vorbește Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, din care un fragment a fost citit astăzi, când spune: «M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine» (Galateni 2, 20). În felul acesta, noi toți creștinii trebuie să vedem că îndată după botezul nostru ne-am răstignit împreună cu Hristos, am murit cu El și am și înviat împreună cu El. Și așa călătorim pe parcursul vieții noastre pământești, în stare de răstignire împreună cu Hristos, dar crescând în noi deja roadele Învierii Domnului.”

„Noi creștinii suntem răstigniți împreună cu Domnul Iisus Hristos, răstigniți pentru lume și lumea pentru noi la fel răstignită este. Dar răstignirea, dincolo de jertfa cea mântuitoare a Domnului, înseamnă cea mai mare binecuvântare și cea mai importantă binefacere și darul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a făcut omului prin răstignirea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Nouă creștinilor nu ne rămâne decât să Îl urmăm pe Hristos, să mergem după El pe calea Crucii, ceea ce înseamnă că viața noastră întreagă trebuie să fie o crucificare permanentă, în sensul de a răstigni păcatele din noi, a răstigni egoismul și patimile sale, a ne răstigni ca oameni vechi, după chipul lui Adam cel vechi, pentru ca în noi să prindă chip Adam Cel Nou, Domnul nostru Iisus Hristos.”

„De aceea, trebuie să privim lumea nu ca pe o sursă de plăcere, ci în lumina Sfintei Cruci să o vedem ca pe un permanent izvor de binecuvântare și invitație din partea lui Dumnezeu de a o păstori, lumea, de a o stăpâni, natura, cu responsabilitate, și nu storcându-i energiile pentru a ne satisface plăcerile și setea de consum, cu toate că trăim într-o societate ce se numește chiar așa, societate de consum, de care Hristos Domnul ne învață să ne depărtăm, nefiindu-ne de folos.”

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, în cuvântul de bun venit adresat Ierarhului a menţionat importanta lucrare pastoral-misionară şi ctitoricească pe care vrednicul Părinte paroh Vasile Cosmin Popa o desfăşoară în această tânără parohie, înfiinţată în anul 2009, prezentând lucrările de zidire a noului sfânt lăcaş, în cei opt ani de la sfinţirea pietrei fundamentale, menit a fi o cetate de apărare a credinţei străbune dreptmăritoare în această parte a metropolei Oradiei.

La rândul său, Părintele paroh Vasile Cosmin Popa a ţinut să mulţumească Atotputernicului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit în aceşti ani de când, prin mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie îşi desfăşoară activitatea preoţească la Paleu. A mulţumit în chip deosebit Ierarhului pentru grija permanentă şi sprijinul oferit în aceşti ani, dar şi bunilor credincioşi din Paleu pentru dragostea cu care înconjoară biserica cea nouă la care sunt ctitori.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe dreptmăritorii creştini din Paleu pentru frumoasa lucrare ctitoricească pe care o desfăşoară prin zidirea noii biserici, adresând îndemnul şi încurajarea de a continua, şi pe mai departe, efortul şi jertfa construirii noului sfânt lăcaş, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor binecredincioşilor din Paleu.