Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Doi ierarhi au liturghisit in Catedrala din Giula

Doi ierarhi au liturghisit in Catedrala din Giula

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitor de Episcop al Episcopiei Daciei Felix, au săvârșit, în Duminica a opta după Rusalii, 22 iulie 2018, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae din Jula, Ungaria, împreună cu un frumos sobor de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Aradului, Eparhia Oradiei și Eparhia Ortodoxă Română din Ungaria, în prezența a numeroși credincioși dreptmăritori din Oradea, Jula și din Ohaba, județul Alba, precum și a unor oficialități. Răspunsurile liturgice au fost date de către studenți teologi din Arad și Oradea.

Cu acest prilej, în cadrul Sfintei Liturghii, la Ectenia întreită, s-au rostit rugăciuni speciale de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea, în această zi, a 67 de ani de viață.

La Ectenia pentru cei adormiți a fost pomenit vrednicul de amintire Episcop Dr. Ioan Mihălțan al Oradiei, Bihorului și Sălajului (1926-2008), împlinindu-se în anul 2018 zece ani de la trecerea sa în veșnicie, dimpreună cu toți cei adormiți din neamul său.

Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a reliefat semnificațiile duhovnicești ale minunii înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos:

„Mântuitorul Iisus Hristos, hrănind în chip minunat, cu cele cinci pâini și cu cei doi pești, mulțimile adunate în jurul Său, avea să descopere în mod tainic întregii lumi de ce a venit pe pământ, cine este El și ce a venit să aducă oamenilor în dar. S-a coborât din cer, El, Cel Care este Pâinea cea vie, ca să dăruiască oamenilor pâine, dar nu orice fel de pâine, pentru că minunea înmulțirii celor cinci pâini este o preînchipuire a Pâinii vieții, a Pâinii celei tainice, Trupul Domnului nostru Iisus Hristos și Sângele Său Cel Scump vărsat pe Cruce, pentru care Domnul Hristos a poruncit la Cina cea de Taină ucenicilor Săi să săvârșească și să împlinească această rânduială, mărturisind moartea Sa și vestind lumii Învierea Sa.”

„Așadar, înmulțirea pâinilor este o prefigurare a Sfintei Euharistii. Mulțimile săturate sunt o preînchipuire a mulțimii credincioșilor, care, intrând în Biserică prin Taina Sfântului Botez, se îndestulează prin cuminecarea cu Preacuratele lui Hristos Domnul Taine. Mâncând noi toți Trupul și Sângele Domnului, mărturisim moartea Sa, și implicit și jertfa de pe Cruce, dar și Învierea Sa, pentru că, ori de câte ori ne adunăm la biserică și săvârșim Sfânta Liturghie, mărturisim înaintea lumii întregi credința noastră în moartea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu Care S-a întrupat și Învierea Sa din morți.”

„Cele cinci pâini înmulțite de Domnul Hristos prefigurează cele cinci prescuri pe care credincioșii le aduc la biserică pentru ca din ele să se pregătească, la Dumnezeiasca Proscomidie, Agnețul, din cea dintâi prescură, care, prin invocarea Duhului Sfânt, va deveni Trupul Domnului, dar și toate celelalte miride, astfel încât pe Sfântul Disc, din cele cinci prescuri, la fel ca și cele cinci pâini care au săturat mulțimile, să apară icoana întregii Biserici, a celei triumfătoare din ceruri și a celei luptătoare de pe pământ, în jurul Mielului lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii.”

După Sfânta Liturghie, s-a oficiat slujba de Te Deum cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, înălţându-se rugăciuni de mulţumire către Tronul Preasfintei Treimi pentru împlinirile de până acum realizate de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române în cei 67 de ani de viață. Preasfințitul Părinte Siluan, Chiriarhul locului, a rostit un cuvânt aniversar în care a vorbit despre personalitatea providențială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru că l-a ales și l-a oferit Bisericii strămoșești și neamului românesc.

Cei doi ierarhi și clerul prezent au oficiat, apoi, slujba Parastasului pentru pomenirea celui de-al cincilea episcop eparhiot al Episcopiei Oradiei, de la reînființarea eparhiei, în 1920, Episcopul Dr. Ioan Mihălțan al Oradiei, Bihorului și Sălajului, de față fiind și rudenii din familia ierarhului trecut în veșnicie în urmă cu zece ani, precum și preoți din Episcopia Oradiei, foști vicari eparhiali și consilieri eparhiali, colaboratori ai ierarhului de la Centrul Eparhial din Oradea.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a evocat și omagiat personalitatea vrednicului de pomenire Episcop Dr. Ioan Mihălțan, subliniind că ierarhul orădean a rămas în amintirea bihorenilor ca un părinte duhovnicesc jertfelnic, a cărui ușă era mereu deschisă pentru toți cei care îi căutau sfatul, amintind principalele realizări pastorale și ctitoricești din perioada în care a arhipăstorit la Oradea, 1992-2006, dar și faptul că, pentru o perioadă de trei ani de zile, i-a avut în grijă pastorală și pe românii ortodocși din Ungaria.

Prin osteneala Părintelui Teodor Marc, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și paroh la Catedrala Episcopală din Jula, dar și a mamei sale, Doamna Maria Marc, clerul și credincioșii prezenți au luat parte la o agapă de pomenire a episcopului de pie memorie Dr. Ioan Mihălțan al Oradiei, Bihorului și Sălajului.