Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Hram la Manastirea Izbuc

Hram la Manastirea Izbuc

Sfinţii Părinţi de la Sinodul întâi Ecumenic prăznuiţi la Mănăstirea Izbuc

 

În Duminica a şaptea după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul întâi Ecumenic, 27 mai 2012, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea Izbuc, cu prilejul sărbătoririi celui de-al doilea hram al noii biserici mari a mănăstirii, „Duminica Sfinţilor Părinţi de Sinodul I Ecumenic”.

Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a săvârşit prima Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, la sărbătorirea celui de-al doilea hram al bisericii noi, prilej cu care au fost prăznuiţi şi Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic, sărbătoriţi la 22 mai.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic duminical, Preasfinţitul Părinte Sofronie a prezentat rolul determinant pe care ierarhii prezenţi la cel dintâi Sinod Ecumenic, ţinut la Niceea, în anul 325, l-au avut în apărarea dreptei credinţei, în păzirea unităţii Bisericii, combătând erezia lui Arie şi formulând prima parte a Simbolului de credinţă, definitivat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din 381, numit şi Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan:

„Suntem în zi de sărbătoare pentru Sfânta Mănăstire Izbuc, serbând, deodată cu Sfinţii Părinţi de la Sinodul întâi Ecumenic de la Niceea, şi pe Sfinţii Părinţi de la Sinodul al doilea Ecumenic de la Constantinopol, ocrotitori ai noii biserici ce se zideşte la acest străvechi aşezământ monahal, împreună cu Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu.”

„Aşezându-i pe Sfinţii Părinţi de la primele două Sinoade Ecumenice ca ocrotitori ai marii biserici ce a început a se zidi acum doi ani la Sfânta Mănăstire Izbuc, în Anul omagial al Crezului Ortodox, ne pregătim ca, prin ajutorul Bunului Dumnezeu, în anul viitor, 2013, Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, când se vor împlini 1700 de ani de la emiterea Edictului de la Milan, din 313, să reuşim să slujim în noua mare biserică a mănăstirii, o adevărată catedrală.”

„Dacă vrednicul de pomenire Episcop Emilian al Alba Iuliei şi al Caransebeşului a numit noua biserică, de proporţiile unei catedrale, de la Mănăstirea Rîmeţ, „Catedrala Munţilor Apuseni”, îndrăznim şi noi să numim noua şi frumoasa biserică ce se zideşte la Mănăstirea Izbuc, situată la poalele Munţilor Codru Moma, „Catedrala Munţilor Codru Moma”.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc şi exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Oradiei, a rostit un cuvânt de mulţumire.

Construcţia noii biserici de la Mănăstirea Izbuc, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Duminica Sfinţilor Părinţi de Sinodul I Ecumenic”, a început acum doi ani, la 16 mai 2010, în Duminica a şaptea după Paşti, prin sfinţirea pietrei fundamentale de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, actualmente construcţia fiind ridicată până la cota +3,5 metri.

Menţionăm că Sfânta Mănăstire Izbuc, înfiinţată în anul 1928, ctitorie a venerabilului Episcop Roman Ciorogariu al Oradiei, este cunoscută în ţară şi în străinătate datorită unui izvor de apă tămăduitor, precum şi a unei icoane a Maicii Domnului, făcătoare de minuni, copie după icoana făcătoare de minuni a Născătoarei de Dumnezeu de la Mănăstirea Vărzăreşti, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.