Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în parohia Sântandrei II

Liturghie arhierească în parohia Sântandrei II

În Duminica a douăzeci și cincea după Rusalii, 15 noiembrie 2015, cea dintâi Duminică din Postul Nașterii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Sântandrei II, Protopopiatul Oradea, prilej cu care a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul amenajat pentru slujire în interiorul bisericii aflată în construcție cu hramurile Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sfânt lăcaș ce are statut de Paraclis Episcopal. Ierarhul a fost primit cu bucurie de soborul de preoți și diaconi, de autoritățile locale, dar și de numeroși credincioși ai parohiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, pornind de la cuvintele din finalul pericopei, „Mergi și fă și tu asemenea”, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit celor prezenți principalele învățături duhovnicești ce se desprind din Pilda samarineanului milostiv:

„Cuvintele rostite de Domnul Hristos, «Mergi și fă și tu asemenea», sunt adresate nu doar celui care l-a întrebat despre moștenirea vieții celei veșnice, în special despre iubirea aproapelui, un învățător al Legii celei vechi, dar sunt cuvinte pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le spune fiecăruia în parte, fiecărui suflet care vrea să se mântuiască. «Fă și tu asemenea», adică fă și tu milă cu aproapele tău, arată iubire, îngăduință, blândețe, bunătate, răbdare și îndelungă răbdare, smerenie, dragoste și pace. Despre acestea ne vorbește și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în pericopa Apostolului pe care am ascultat-o astăzi, căci toate acestea trebuie să le arătăm, într-un exercițiu al iubirii milostive, față de aproapele nostru, așa cum și Dumnezeu arată iubire față de noi toți împreună, ca și neam, ca și comunitate, ca oameni, dar și față de fiecare suflet omenesc în parte.”

„Dumnezeu atât de mult l-a iubit pe om și a iubit umanitatea întreagă, încât nu ne-a lăsat în păcatele noastre și nici nu ne-a cerut jertfă, ca să murim noi pentru păcatele noastre, ci L-a trimis în lume pe Fiul Său, Cel Unul-Născut, ca să moară El în locul nostru, pentru păcatele noastre. Iar noi, prin credință și botezul în numele Preasfintei Treimi, prin lucrarea Duhului Sfânt, primim în dar harul lui Dumnezeu, ca să ne putem mântui. Pentru aceasta este nevoie, însă, ca și noi în viața noastră să arătăm nu doar credință, ci și fapte milostive, atât ale milei trupești, cât și ale milei sufletești. Trebuie să îi ajutăm pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei singuri, dar trebuie să fim și aproape față de cei ce suferă, de cei care sunt copleșiți de neputințe și păcate și, apropiindu-ne, plini fiind de compasiune, să nu-i judecăm.”

„Mântuitorul Iisus Hristos ne învață să avem milă unii față de alții, să fim îngăduitori, blânzi, iertători și pașnici, nu să judecăm. A judeca pe aproapele este foarte ușor, este foarte lesne pentru oricare dintre noi. Lumea în care trăim este, din nefericire, o lume grabnică în a judeca, căci îndată începe cu judecăți de valoare, cu osândiri și cu ură îndreptată împotriva aproapelui. Din păcate, odată cu educația cea bună pe care o primim din familie, în Biserică și la școală, în lumea aceasta încărcată de multă energie negativă învățăm și lucruri mai puțin folositoare, ba chiar rele, ce vin și se apropie de noi și de sufletele noastre și caută, prin lucrarea duhurilor necurate, prin complicitatea lumii păcatului și cu sprijinul propriilor noastre scăderi și neputințe omenești, să ne înrăiască, să ajungem ca, încetul cu încetul, în viața noastră să își facă loc ura și, astfel, pe calea distrugătoare a propriului suflet, să ne îndepărtăm de Dumnezeu, ajungând în relația cu aproapele în stare de indiferență, de nepăsare față de suferințele lumii și de durerea semenului.”

„Este ceea ce s-a întâmplat în pericopa evanghelică pe care am ascultat-o, atunci când omul căzut între tâlhari, abia viu, a fost lăsat acolo și au trecut pe lângă el, cu totul nepăsători, în indiferență totală, un preot, un levit, slujitorii Legii celei vechi. Dar a venit un străin, samarineanul cel milostiv, care este Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care vine în lume ca un străin, fiindu-I milă de cel față de care S-a făcut aproape, pentru că a venit în lume și S-a făcut Om, S-a făcut ca unul dintre noi, în toate asemenea nouă, afară de păcat. Cuvântul Său adresat nouă, «Mergi și fă și tu asemenea», ne privește, mai ales și în primul rând, pe noi, creștinii, care suntem chemați să fim în această lume lumină a ei, care sunem chemați să fim în stare de trezvie duhovnicească, nu să judecăm, ci să iertăm, să ajutăm pe aproapele nostru căzut între tâlhari, să ne rugăm pentru el și, mai mult decât atât, ni se cere nouă, creștinilor, să iubim și pe vrăjmașii noștri, pentru că și ei sunt aproapele nostru.”

La Ectenia întreită din cadrul Sfintei Liturghii, s-au înălțat rugăciuni speciale pentru toți cei bolnavi, care se află în spitale și pe patul de suferință, dar și pentru cei afectați de incendiul nimicitor ce a avut loc în București, pentru contenirea bolii, ușurarea suferințelor și a tuturor neputințelor. De asemenea, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți și s-au înălţat rugăciuni pentru veşnica odihnă a tuturor celor care s-au stins din viață în urma tragediei petrecută în seara zilei de 30 octombrie 2015 în capitala țării, precum și pentru cei trecuți la cele veșnice în ultimele zile, care au murit de moarte năprasnică. A fost pomenit și Părintele Arhidiacon Profesor Constantin Voicu de la Sibiu, trecut la cele veșnice în ziua de 13 noiembrie 2015.

În cadrul slujbei, s-a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind însemnătatea Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și a Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii.

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat îndătinatul cuvânt de bun venit Ierarhului, menționând principalele etape desfășurate în ridicarea noului sfânt lăcaș din noua parohie Sântandrei II, înființată la inițiativa și prin grija pastorală a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei. Apoi, părintele paroh Daniel Purtan a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru prezenţa în mijlocul noii comunităţi dreptmăritoare din Sântandrei II şi pentru nobila misiune ce i-a fost încredinţată, aceea de a ridica o nouă biserică, chemând ajutorul lui Dumnezeu pentru continuarea în bună rânduială a lucrărilor de construcție. Mulțumiri au fost adresate tuturor credincioșilor, ctitorilor și binefăcătorilor care și-au adus contribuția la zidirea bisericii.

În cuvântul rostit la final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh şi pe bunii credincioşi din noul cartier rezidenţial din localitatea Sântandrei pentru frumoasele lucrări de la noua biserică, ce se înalță tot mai mult, în ciuda vremurilor de încercare pentru întreaga creștinătate. De asemenea, Chiriarhul a subliniat buna colaborare dintre autorităţile locale şi parohia Sântandrei II, și a îndemnat ca lucrările de construcţie să fie continuate în acelaşi ritm, şi pe mai departe, până la finalizarea acestora.

Construcţia sfântului lăcaş din parohia Sântandrei II a început în anul 2009, la inițiativa Preasfințitului Părinte Sofronie, prin grija Părintelui Simion Luncan de la parohia Sântandrei I, piatra de temelie fiind sfinţită în data de 8 septembrie 2009, de către Chiriarhul Oradiei. În data de 8 martie 2012, Părintele Daniel Purtan a fost numit ca preot paroh al noii parohii Sântandrei II, în scurt timp fiind amenajat, între zidurile construcţiei, un paraclis deosebit de spaţios, pentru oficierea Sfintei Liturghii şi a celorlalte slujbe, dotat cu toate cele necesare pentru săvârşirea cultului religios. Biserica este construită din cărămidă, fiind în prezent ridicată până la turn, lucrările avansând în ritm susținut. În paralel cu lucrările la biserică, în acest an s-a inceput și lucrarea de împrejmuire cu gard a bisericii și a terenului din jurul acesteia.