Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Preasfinţitul Părinte Sofronie a aniversat 50 de ani de viață

Preasfinţitul Părinte Sofronie a aniversat 50 de ani de viață

În ziua de vineri, 3 noiembrie 2017, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a aniversat cincizeci de ani de la naștere. O zi aleasă de sărbătoare pentru Întâistătătorul Episcopiei Oradiei, dar și pentru clerul și poporul lui Dumnezeu din pământul binecuvântat al Bihorului, din Crișana străbună.

Cu prilejul acestui fericit ceas aniversar, Chiriarhul Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a parohiei Oradea-Vii, în prezenţa a numeroși credincioși, între care și tatăl Preasfinției Sale, Petru Drincec, dar și a susținătorilor și a unor beneficiar ai proiectului filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, inițiat cu prilejul vizitei Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în Episcopia Oradiei, la biserica albastră, 18 septembrie 2010, proiect ce se derulează de peste șapte ani la Parohia Oradea-Vii, sub coordonarea inimosului Părinte Gheorghe Nemeș, cu sprijinul membrilor Consiliului și Comitetului parohial și a numeroși binefăcători.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un cor format din elevi și studenți de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu și de la Facultatea de Teologie Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, dirijat de teologul Alexandru Carțiș.

În cadrul slujbei, la Ectenia întreită, s-au rostit cereri speciale de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra Preasfințitului Părinte Sofronie, a clerului și dreptmăritorilor creştini din Episcopia Oradiei, iar la Ectenia pentru cei adormiți au fost pomenite rudeniile, moșii și strămoșii după trup ai Preasfinției Sale trecuți la cele veșnice.

La finalul Sfintei Liturghii s-a dat citire hrisovului prin care Preasfințitul Părinte Sofronie a așezat, alături de Sfântul Ierarh Nicolae, încă un ocrotitor bisericii parohiei Oradea-Vii, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, în această zi fiind pomenirea așezării cinstitelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida Palestinei, dar mai cu seamă datorită bogatei misiuni filantropice împlinită de ostenitorii și voluntarii Parohiei Oradea-Vii prin programul Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, zeci de persoane nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi primind zilnic o masă caldă la domiciliu, iar ocazional îmbrăcăminte, alimente, medicamente, bunuri de folosinţă casnică și burse. La acest moment, Preasfințitul Părinte Sofronie a oferit parohiei o icoană pictată cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, hrisovul de așezare a celui de-al doilea hram al bisericii, precum și o danie personală pentru programul Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

După Sfânta Liturghie, un sobor de preoţi şi diaconi a oficiat slujba de Te Deum, slujbă la care au asistat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Locțiitor de Episcop al Daciei Felix, venit împreună cu părinți și maici de la Centrul Eparhial din Giula, înălţându-se rugăciuni de mulţumire către Tronul Preasfintei Treimi pentru împlinirile de până acum realizate de Preasfinţitul Părinte Sofronie în cei cincizeci de ani de viață.

Preacucernicul Părinte Protoiereu Cristian Octavian Rus, consilier cultural și relații mass-media la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, a rostit cuvântul omagial intitulat Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la semicentenarul vieții. Cinci decenii de punere în lucrare a darurilor primite de la Dumnezeu, din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, mulţumind Preasfintei Treimi pentru darul oferit Eparhiei Oradiei, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie.

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a rostit un cuvânt festiv în care a transmis Chiriarhului Oradiei urările de ani mulți și binecuvântați din partea Ierarhului, a preoților și credincioșilor ortodocși români din Ungaria. De asemenea, Preasfinția Sa a ținut să sublinieze dragostea și osteneala Preasfințitului Părinte Sofronie pentru Biserica dreptmăritoare, arătată atât în slujirea de Episcop al românilor ortodocși din Ungaria, vreme de opt ani, 1999-2007, dar și ca Episcop eparhiot la Oradea, din 2007 și până în prezent. Preasfințitul Părinte Siluan a chemat ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a tuturor sfinților peste Preasfințitul Părinte Sofronie, peste clerul și credincioșii din de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei, adresând un cuvânt special de mulțumire și recunoștină distinsei mame a Preasfințitului Părinte Sofronie, Doamna Maria Drincec, și oferind Chiriarhului Oradiei un coș cu flori.

Părintele Gheorghe Nemeș, directorul sucursalei de la Parohia Oradea-Vii a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei și coordonatorul programului filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în numele preoților și credincioșilor Parohiei Oradea-Vii a ținut să adreseze alese urări de ani mulți și fericiți Ierarhului sărbătorit, mulțumind pentru noul hram așezat de Chiriarhul Oradiei bisericii parohiei Oradea-Vii, biserică ce va aniversa în anul 2018 optzeci de ani de la sfințirea pietrei de temelie. Totodată, părintele director a oferit mamei Preasfințitului Părinte Sofronie o Diplomă de Recunoștință, iar Preasfinției Sale un frumos aranjament floral.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a adus cuvânt de mulţumire Părintelui ceresc pentru darul vieţii, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor pentru purtarea de grijă şi binefacerile oferite în cei cincizeci de ani de viețuire pe pământ. A mulţumit părinţilor trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor şi tuturor celor care au avut o contribuţie la formarea Preasfinţiei Sale. De asemenea, a adresat mulţumiri celor prezenţi, dar şi fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai Episcopiei Oradiei pentru dragostea și rugăciunea cu care îl înconjoară.

În încheierea zilei sărbătorești, Preasfințitul Părinte Sofronie și Preasfințitul Păinte Siluan, împreună cu Părintele director Gheorghe Nemeș, au vizitat două dintre familiile care primesc ajutor zilnic din partea parohiei, respectiv Doamna Doina Boldog, care locuiește singură și care și-a pierdut vederea în urmă cu douăzeci de ani, și familia Achim, unde mama Rodica de 80 de ani își îngrijește fiul Nicușor de 41 de ani, născut cu un handicap sever. Au fost oferite daruri materiale și duhovnicești, spre bucuria și mângâierea celor aflați în nevoi. Cei doi ierarhi au vizitat, apoi, Centrul cultural-social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Parohiei Oradea-Vii.