Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sărbătoare la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea

Sărbătoare la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea

 Manifestările dedicate cinstirii Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume, prăznuiți în ziua de 30 ianuarie, au debutat în Eparhia Oradiei Duminică, 26 ianuarie 2020, la biserica de enorie din Oradea ce îi are ca ocrotitori pe cei trei Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi, consilieri de la Centrul eparhial, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea şi de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, precum și cei doi preoți de la parohie, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi, slujbă la care au participat elevi şi studenţi teologi, alături de numeroși credincioşi orădeni, devenind deja o tradiție ca, în fiecare an, profesori, elevi și studenți de la cele două școli de teologie ortodoxă din Eparhia Oradiei, să se reunească, cu binecuvântarea și în prezența Chiriarhului locului, în biserica parohială Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, în ziua prăznuirii Sfinților Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan sau în una din duminicile apropiate sărbătorii.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala universitară Psalmodia Varadiensis a Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dirijată de Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Habil. Mihai Brie, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

 Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 19, versetele de la 1 la 10, Preacucernicul Părinte Lect. Univ. Dr. Ionel Chira, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificaţiile duhovniceşti deosebit de bogate ale întâlnirii și dialogului dintre Mântuitorul Iisus Hristos și vameșul Zaheu.

În cadrul slujbei, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a hirotonit pe tânărul teolog Cătălin Alexandru Sabău întru diacon pe seama bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului din parohia Sârbești, Protopopiatul Beiuș.

După Sfânta Liturghie, Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Oradea, subliniind că este o mare binecuvântare pentru parohie de a fi gazdă primitoare a momentului sărbătoresc prilejuit de prăznuirea hramului bisericii, dar și a ocrotitorilor școlilor teologice din Eparhia Oradiei.

La final, Chiriarhul Oradiei a rostit o frumoasă cuvântare ocazională în care I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, felicitând pe cei doi preoți ai parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, dimpreună cu credincioșii, pentru bogata lucrare ctitoricească și misionară pe care o împlinesc. Ierarhul a adresat clerului, cadrelor didactice, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi, urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate şi putere de muncă în slujirea Bisericii străbune şi a neamului românesc.

Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Fer