Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Un nou preot slujitor la altarul vechii Catedrale din Oradea

Un nou preot slujitor la altarul vechii Catedrale din Oradea

În Duminica de dinaintea sărbătoririi praznicului împărătesc al Botezului Domnului, 3 ianuarie, prima Duminică din noul an civil 2021, Preasfințitul Părinte Sofronie, Întăistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române a Oradiei Mari, a slujit Dumnezeiasca Liturghie în sobor de preoți și diaconi la vechea Catedrală Episcopală Adormirea Maicii Domnului, „Biserica cu Lună”, din Oradea.

După citirea paragrafului evanghelic în care au fost redate primele opt versete ale Evangheliei Sfântului Marcu – Botezul lui Ioan, Preasfinția Sa s-a adresat credincioșilor prezenți printr-un părintesc cuvânt de învățătură, în care a tâlcuit îndemnurile duhovnicești pe care Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul le-a propovăduit ca prefață la cuvintele Cuvântului întrupat.

După conturarea profilului anahoretic al Sfântului Ioan Botezătorul, cel văzut ca epilog al Vechiului Legământ și predoslovie a Legii celei Noi, Chiriarhul locului a evidențiat faptul că doar dacă vom avea pocăința, îndemnul sintetizator al întregii activității profetice a Sfântului Ioan, ca prioritate a existenței noastre, vom putea vedea aievea descoperirea Tainei dumnezeiești a Sfintei Treimi, așa cum Ioan o va vedea la Botezul Domnului; Fiul vine să fie botezat, glasul Părintelui mărturisește că El este Fiul cel iubit, iar Duhul Sfânt vine în chip de porumbel și Se așază deasuprea lui; sărbătoarea cea mare a Epifaniei, a descoperirii chipului Adevăratului Dumnezeu, Unul în ființă și Întreit în persoane. Sub această binecuvântare purificatoare, oferită de dascălul pocăinței și de prăznuirea Botezului Domnului, începem călătoria în noul an, după anul dificil și greu, atipic, care a trecut cu multe încercări și suferințe.

De asemenea, Ierarhul Oradiei a dezvoltat ideea că acest caracter atipic al anului ce a trecut, marcat profund de pandemia paralizantă a noului virus și crizele aferente, se află într-o deplină consonanță și relație de influențare mutuală cu viața atipică și comportamentul deviant al nostru, al celor ce trăim la începutul mileniului al treilea; atipică față de viața înaintașilor noștri care au trăit mult mai simplu și au avut o viață mai curată, lipsită de poverile pe care le purtăm noi, în era noilor tehnologii care depersonalizează omul. Acesta este omul recent, cel care trăiește dezrădăcinat și în discontinuitate față de înaintașii care știau să se roage, să trudească și, mai ales, să iubească; să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele, trăind în armonie și prețuire, crescându-și copiii nu în răsfăț, ci în poruncile lui Dumnezeu și respectul cuvenit aproapelui.

Preasfinția Sa a realizat, în continuare, această asemănare duhovnicească pe care creștinul anului 2021 trebuie să o vadă între anul de travaliu ce tocmai a trecut și predica „metanoietică” a Sfântului Înaintemergător al Domnului. Ambele îndeamnă stăruitor și imperios la pocăință adâncă și nefățarnică. Demersul pocăinței este o cale de o viață, care solicită consistență duhovnicească și determinare sufletească, iar pentru a urma acestei Căi unice, trebuie să dăm crezare glasurilor din pustia de odinioară, unde se retrăgeau cei doritori de petrecere cu Dumnezeu, ca să se roage mai mult. Această orientare spirituală se află în contradicție fundamentală cu curentele gândirii de azi, a glasurilor pustiitoare, care îl înstrăinează pe om de Dumnezeu, față de care trebuie să ne astupăm urechile și să ne închidem ochii, evitând în viața noastră otrava ideologiilor fără Dumnezeu și distrugătoare de viață.

În finalul cuvântului de învățătură, Episcopul Oradiei i-a sfătuit pe credincioși să nu caute ajutorul în altă parte și în altă manieră, căci nicio alternativă nu este capabilă să-L substituie pe Dumnezeu. De aceea, toți, împreună, să ne plecăm frunțile și genunchii înaintea lui Dumnezeu și, în rugăciune smerită, să Îi cerem iertare și ajutor, ca să putem ieși din marasmul răutăților noastre și să ne putem întoarce la El, Cel care ne dorește împreună cu El, căci de aceea a venit pe pământ. Nu ca să stăm izolați unii față de alții, ci să ne bucurăm unii de alții în Lumina lui Dumnezeu. Așa arată pocăința, dragii mei!

La sfârșitul programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârșit ceremonia de instalare a noului preot coslujitor al acestui sfânt lăcaș, Părintele Protoiereu Radu Valer Rus, vicar eparhial și directorul Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, ca urmare a pensionării Părintelui Dumitru Popovici, slujitor al Catedralei cu lună din anul 1988.

Preacucernicului Părinte Radu Valer Rus i-au fost acordate de către Preasfințitul Părinte Sofronie, în chip simbolic, Evanghelia, crucea de binecuvântare și cheile lăcașului de cult, ca semn înnoitor al demnității preoțești și al responsabilității sacramentale față de noua turmă încredințată spre păstorire.

Acestei solemne ceremonii de consacrare a noului slujitor al Bisericii cu Lună i-a urmat cuvântul emoționant de mulțumire pe care Părintele Protoiereu Radu Valer Rus l-a adresat Chiriarhului locului pentru încrederea acordată atât acum, cu prilejul instalării, cât și pentru toate ascultările pe care Preasfinția Sa i le-a încredințat în cursul celor aproape paisprezece ani de arhipăstorire în Eparhia Oradiei. Recunoștința părintelui vicar s-a îndreptat, apoi, spre propria familie, la care s-au adăugat reflecțiile personale cu privire la vocația preoțească și la reîmprospătarea intrinsecă pe care noua ascultare o provoacă, ca încredințare a continuității de fidelitate pe care o va avea către Ierarhul Oradiei și a slujirii cu abnegație și jertfelnicie a comunității ortodoxe a acestei istorice parohii orădene.

În cele ce au urmat, Părintele paroh Teodor Cristea a rostit un cuvânt de mulțumire către Preasfințitul Părinte Sofronie, considerând venirea noului slujitor ca fiind o alegere mai mult decât binevenită, inspirată și necesară consolidării lucrării misionare a Bisericii cu Lună. Apoi, părintele paroh l-a întâmpinat pe noul frate în slujire cu cuvinte calde de bun venit și de încredințare a armonioasei colaborări, spre slava lui Dumnezeu și folosul întregii comunități.

La sfârșitul acestor cuvântări ocazionale, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt festiv prin care și-a exprimat gândurile unei conștiințe ecleziastice împăcate, cu credința că harul lui Dumnezeu a fost cel care a conlucrat providențial în alegerea făcută. Totodată, Ierarhul a adus aprecieri la adresa Părintelui Vicar Radu Valer Rus, socotindu-l vrednic slujitor al Bisericii lui Hristos, demonstrând o ireproșabilă activitate administrativă, didactică și pastorală în tot acest timp. Această realitate l-a recomandat ca slujitor al acestei istorice catedrale, necropolă a Ierarhilor Oradiei, la împlinirea unui secol de la hirotonia Episcopului-ctitor al reînființatei Episcopii a Oradiei, Roman Ciorogariu, în anul 1921.

Andi Constantin Bacter