Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cercul pedagogic la profesorilor de Religie din județul Bihor

Cercul pedagogic la profesorilor de Religie din județul Bihor

Miercuri, 25 noiembrie 2020 s-a desfășurat, în format online, folosind aplicația Google Meet, cercul pedagogic la disciplina Religie. În noul context epidemiologic în care ne aflăm, întregul proces de învățământ desfășurându-se în sistem online, tema propusă pentru semestrul I s-a referit la Strategiile de predare-învățare ale disciplinei religie în sistem online. La activitatea cercului pedagogic au participat toate cadrele didactice care predau religie în județul Bihor. Apropae 200 de cadre didactice au avut prilejul de a interacționa, de a-și expune experiențe personale, exemple de bune practică, dar și provocări ale organizării procesului-instructiv în noul format.

Întâlnirea a fost onorată de prezența în mijlocul dascălilor de religie prin intermediul internetului, a cunoscutului profesor de pedagogie, autor de manuale școlare și lucrări de cercetare în domeniul pedagogiei și didacticii disciplinei, al unei metodici de predare a disciplinei religie,  Părintele  conferențiar universitar dr. Dorin Opriș.  Acesta a expus nuanțat aspecte legate de noul context educațional, provocări ale predării disciplinei religie la toate nivelurile de clasă, așteptări ale părinților și tinerilor, raportul pe care trebuie să-l asigurăm în procesul de predare-învățare-evaluare în condițiile în care este mult redusă durata orei față de structura consacrată în predarea față în față, rolul funcției de evaluare, necesitatea interacțiunii constante profesor-elev. De asemenea, acesta a prezentat rezultate succinte ale unor studii de cercetare care au făcut referire la impactul predării disciplinei religie asupra mediului religios și social în care se exprimă copiii și tinerii. Un aspect important evidențiat în cadrul intervenției a făcut referire la mesajul transmis, structurarea și esențializarea conținuturilor, utilizarea platformelor educaționale, dar nu în detrimentul respectării cerințelor prevăzute de programa școlară.

În a doua parte a activității coordonate de inspectorul școlar preot profesor Florin Negruțiu, a fost invitat domnul profesor Ioan Tamaș, psiholog școlar, care a prezentat rezultatele unui studiu cu privire la impactul activităților educative online asupra elevilor. Acesta a surprins așteptări ale elevilor față de profesori, modul de organizare a activităților, rolul strategiilor didactice și în mod special comunicarea profesor-elev pe care au pus un accent deosebit. Elevii apreciază că trebuie mai bine gestionat timpul alocat comunicării în cadrul procesului instructiv-educativ, cu impact asupra valențelor educative, formative ale conținuturilor.

Profesorii de religie li s-au expus câteva elemente care trebuie să le aibă în vedere în această perioadă în care elevii așteaptă să fie ascultați, motivați, încurajați să se exprime în procesul instructiv-educativ să și exprime opinii. Un aspect important este menținerea de către elevi cu mijloacele posibile în această perioadă, a relației cu comunitatea religioasă.

Părintele profesor Radu Rus, vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, a transmis dascălilor de religie cuvântul de încurajare, apreciere și binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, invitându-i să valorifice acest context în care ne aflăm, prin calitatea procesului instructiv-educativ, pentru a pune în lumină importanța educației religioase în mediul școlar. 

La finalul întâlnirii profesorii de religie au fost informați cu privire la modul de organizare a inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice, etapele calendarului de mișcare ale personalului didactic și li s-a reamintit că au fost suspendate concursurile și olimpiadelor școlare. De asemenea au fost invitați să nu uite de perioada premergătoare marelui praznic al Nașterii Domnului identificând prilejuri de a retransmite și exersa mesajul colindelor în rândul elevilor și familiilor acestora.

Pr. Prof. Florin Negruțiu