Locaţia curentă este: Prima pagină / Ierarh

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei

 

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul OradieiDate biografice

S-a născut la 3 noiembrie 1967 în municipiul Arad, judeţul Arad, din părinţii creştin-ortodocşi Maria şi Petru Drincec.

A fost botezat în biserica parohiei Arad-Şega II, cu numele Radu-Ştefan.

Formare educaţională

A urmat Grădiniţa germană particulară din Arad. A continuat studiul limbii germane, în particular, din clasa I până în clasa a VIII-a.

Clasele primare, I-IV, le-a frecventat la Şcoala Generală nr. 1 din Arad, între anii 1974-1978. Din clasa a II-a a început studiul limbii franceze.

În ciclul gimnazial, clasele V-VIII, a studiat la Şcoala Generală nr. 4 din Arad (actualul Colegiu Naţional „Vasile Goldiş”), între anii 1978-1982. Din clasa a V-a a început studiul limbii ruse. În această perioadă a studiat în particular limba engleză.

Ciclul liceal, clasele IX-XII, l-a urmat la Liceul „Ioan Slavici” din Arad (actualul Colegiu Naţional „Moise Nicoară”), profilul matematică-fizică, promoţia 1986. La examenele de treapta I şi a II-a a intrat cu cea mai mare medie de concurs. Examenul de bacalaureat l-a susţinut în sesiunea iunie 1986, cu media generală 9,69, fiind şef de promoţie.

A fost admis, cu cea mai mare medie a întregului concurs (incorporabili şi neincorporabili), respectiv 9,23, la concursul de admitere la Institutul de Medicină din Timişoara, Specializarea Medicină Generală, sesiunea iulie 1986, la categoria incorporabili.

Satisface stagiul militar cu termen redus, nouă luni, în perioada septembrie 1986-iunie 1987, la Şcoala Militară de Ofiţeri în Rezervă „Detaşamentul Păuliş” din Lipova, judeţul Arad (U.M. 01191).

Între anii 1987 - 1993 urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Timişoara, absolvite în 1993, cu media generală a celor şase ani de studii 9,82. În sesiunea septembrie 1993 a susţinut examenul de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, noua denumire după 1990, în urma căruia a obţinut diploma de Doctor-medic, eliberată de Ministerul Învăţământului, cu media de examen 10.

În 1990 participă la înfiinţarea filialei Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Timişoara, iar din 1991 devine preşedintele acesteia.

Se înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, Specializarea Teologie Pastorală, sesiunea octombrie 1993, în urma căruia este declarat admis, cu cea mai mare medie generală de admitere, respectiv 9,80.

În perioada 1993 - 1997 urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, absolvite în 1997, cu media generală a celor patru ani de studii 9,93. Examenul de licenţă îl susţine în sesiunea iunie 1997, cu teza „Cuvinte despre rugăciune ale Părintelui Sofronie Saharov”, în urma căruia obţine diploma de licenţă în teologie, cu media examenului de licenţă 10.

Între anii 1993 - 1994 lucrează ca medic stagiar la Spitalul Judeţean şi la Spitalul Municipal, ambele din Arad, şi organizează filiala Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Arad.

În cursul anilor 1994, 1995 şi 1996 a efectuat stagii de pregătire duhovnicească la Mănăstirea Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia.

La 18 ianuarie 2011 a susţinut examenul de Doctorat în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, cu teza „Hristologia Bisericilor Vechi Orientale”, sub îndrumarea Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, primind calificativul maxim, „Magna cum laude”.

Hirotonii şi hirotesii

În anul 1995 a fost închinoviat la Mănăstirea Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului, iar în Postul Adormirii Maicii Domnului din 1995 a fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului, naş de călugărie fiind  Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, care îi dă numele de călugărie Sofronie.

A fost hirotonit ierodiacon şi, apoi, ieromonah pe seama Mănăstirii Hodoş-Bodrog de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, cu încuviinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei al Aradului, în 12, respectiv 13 august 1995, fiind hirotesit duhovnic de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului.

În perioada octombrie 1995 - iunie 1997 a slujit ca preot-duhovnic la Mănăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

După susţinerea examenului de licenţă în teologie, iunie 1997, şi până în ianuarie 1998 a primit ascultarea de a organiza Sectorul de Asistenţă Socială al Episcopiei Aradului, participând la numeroase conferinţe tematice.

În ianuarie 1998 a fost chemat la Sfânta Patriarhie, unde a îndeplinit funcţia de secretar I la Cabinetul vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, până în februarie 1999.

La propunerea Patriarhului Teoctist, în şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei din 28 august 1998, i se conferă rangul de protosinghel, fiind hirotesit de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist la 27 octombrie 1998.

La data de 15 decembrie 1998, în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este desemnat drept candidat principal pentru alegerile în vederea ocupării postului vacant de Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

La praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie 1999, la Giula, în Reşedinţa Episcopală, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei al Aradului, locţiitor al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi delegatul Sfântului Sinod la alegerea de Episcop, Colegiul Electoral al Episcopiei îl alege, cu două treimi din voturi (optsprezece din totalul de douăzeci şi şapte valabil exprimate), în postul de Episcop al acestei eparhii.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 4 februarie 1999, validează în unanimitate alegerea şi îi acordă rangul de arhiereu. În ziua de 7 februarie 1999, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist îl hiroteseşte arhimandrit.

La 21 februarie 1999, pentru prima oară în istorie, Catedrala din Giula a găzduit ceremoniile de hirotonie şi întronizare ale celui dintâi Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Sofronie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, Înaltpreasfinţiţii Părinţi Mitropoliţi Nicolae al Banatului, Petru al Basarabiei, Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale şi alţi 12 Ierarhi ai  Bisericii Ortodoxe Române.

După 8 ani de arhipăstorire jertfelnică şi pilduitoare în mijlocul românilor din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost ales, la 13 februarie 2007, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în scaunul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, fiind întronizat, la 25 februarie 2007, în Duminica Ortodoxiei, în vechea Catedrală „Adormirea Macii Domnului”, Biserica cu Lună, din Oradea.

Între cele mai importante împliniri şi realizări săvârşite între anii 2007-2014, prin strădania şi grija Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, menţionăm: 

 • înfiinţarea unei noi Episcopii, pentru credincioşii ortodocşi din judeţul Sălaj, cu sediul la Zalău (2007);
 • înfiinţarea Liceului Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea (2007) şi intrarea acestuia în vechea clădire a Academiei Teologice din Oradea, redobândită de Episcopia Oradiei după 64 de ani de înstrăinare (2012);
 • apariţia revistei „Spes Orthodoxiae” a Liceului Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, (2009);
 • consolidarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea, care a primit ca patron spiritual pe vrednicul de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman al Oradiei (2009);
 • ampla lucrare de construcţie de noi biserici în întreaga Eparhie (54 de biserici aflate în diferite stadii de construcţie);
 • preocuparea continuă a Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru impulsionarea lucrărilor de construcţie de la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, lucrările înaintând constant, în ciuda perioadei economice dificile. Dacă în anul 2007 erau ridicate doar zidurile catedralei, în anul 2014 s-a finalizat placarea exterioară a catedralei cu piatră de Podeni şi marumură roşie, interiorul fiind pregătit pentru pictură. Din anul 2012 s-a început slujirea liturgică în catedrala propriu-zisă;
 • revigorarea vieţii monahale prin înfiinţarea de noi aşezăminte monahale şi dezvoltarea, consolidarea şi restaurarea celor existente, grija pentru sporirea numărului monahilor şi păstrarea şi valorificarea patrimoniului monastic;
 • a înfiinţat noi aşezăminte sociale prin crearea unei reţele sociale de tip sucursale, sub coordonarea Asociaţiei „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, înfiinţată în timpul arhipăstoririi Preasfinţiei Sale, parte componentă a Federaţiei „Filantropia” a Patriarhiei Române;
 • a organizat numeroase conferinţe, simpozioane, întruniri, aniversări, expoziţii cu caracter cultural, teologic, ştiinţific, istoric şi educativ, dintre care unele de amploare internaţională;
 • a iniţiat, începând din anul 2008, în lunile de vară, la Mănăstirea Izbuc şi la schitul Poiana Florilor, dependent de Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, tabere de creaţie religioasă şi spiritualitate ortodoxă pentru copii şi tineri, sub genericul ,,Împreună să ne cunoaştem tradiţia şi valorile creştine”;
 • în anul 2010 a înfiinţat Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), care desfăşoară o bogată activitate misionară, culturală, educaţională şi filantropică;
 • Chiriarhul Oradiei a vegheat îndeaproape ca programele catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege şcoala” sau „Calea Mântuirii” pe care Patriarhia Română, la iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, le-a oferit tuturor eparhiilor, să fie organizate şi desfăşurate în întreaga Eparhie a Oradiei;
 • o realizare de mare importanţă misionară pentru Eparhia Oradiei a fost începerea, în data de 21 februarie 2013, de la ora 16, a emisiei Radioului Trinitas al Patriarhiei Române şi în judeţul Bihor, având ca parametri de recepţie 87,80 Mhz, ca urmare a punerii în funcţiune a unei noi staţii de emisie în Oradea. În anul 2012, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie şi jertfa Episcopiei Oradiei s-au achiziţionat două frecvenţe radio, una la Beiuş, ce a fost mutată la Oradea şi alta la Sighet, în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, astfel încât programele Radio Trinitas să fie rcepţionate şi în această parte a ţării.

 

Licenţiat al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (1993);

 • Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad (1997);
 • Doctor în Teologie Ortodoxă al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (18 ianuarie 2011).

 

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, în ţară şi peste hotare

Din ianuarie 1998 până în februarie 1999 a îndeplinit ascultarea de Secretar I al Cabinetului Patriarhal din Bucureşti. În această calitate, a fost delegat de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist să reprezinte Patriarhia Română la diverse conferinţe în România şi în afara hotarelor ei: Morges, în Elveţia, între 22-27 iunie 1998; Bucureşti, în toamna anului 1998; „Oameni şi religii”, desfăşurată la Bucureşti, între 29 august -1 septembrie 1998, sub egida Comunităţii Sant’Egidio.

De-a lungul vremii, după primirea cerescului dar al arhieriei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, în calitate de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi, respectiv,  Episcop al Oradiei, a participat la numeroase întâlniri, conferinţe, congrese şi simpozioane, în ţară, dar şi în străinătate, cu caracter bisericesc, ecumenic sau cultural, ca delegat al vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist şi al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României.

Între anii 1999-2006: în Ungaria (Budapesta 6 iulie 1999; 21 octombrie 1999; 31 mai-1 iunie 2000;  27-28 iunie 2000; 26-30 martie 2001; 24-28 iunie 2001; Esztergom, Pécs, Seghedin, Mişcolţ, Debreţin, Nyíreghyháza, Pannonhalma, Bakonybél, Veszprém, Leányfalu, etc.), cât şi în alte ţări: Venezuela (Caracas 5 – 11 noiembrie 1999, unde l-a însoţit pe Patriarhul Teoctist), S.U.A. (New York 28-31 august 2000), Cipru (Nicosia, Kykkos, Stavrovouni, Machaira), Turcia (Istanbul), Italia (Roma 29 septembrie -3 octombrie 2001, Milano, Palermo 1-3 septembrie 2002, Napoli, Florenţa, Veneţia, Ravena, Padova, Trieste, Cervignano del Friuli, Bose), Austria (Viena), Franţa (Paris 1-5 octombrie 1999, Lyon, Marsilia), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Barcelona, Tarragona), Germania (Regensburg, Nürnberg, Frankfurt, Aachen), Polonia (Varşovia, Cracovia, Bialistok, Lublin, Chelm), Serbia şi Muntenegru (Belgrad, Novi Sad, Vârşeţ, Carloviţ, Fruşka Gora), Bosnia-Herţegovina (Sarajevo 12 septembrie 2001), Slovacia (Preşov 3 - 4  iunie 2000), Bulgaria (Sofia, Rila), Grecia (Atena, Tesalonic, Aminciu-Metsovo).

Între anii 2007-2014: Ungaria (Esztergom 19-22 februarie 2009), S.U.A. (Washington şi Atlanta 3-6 februarie 2009), Kenia (Nairobi 6-9 noiembrie 2007), Grecia (Creta 23-27 mai 2010, Rodos 8-12 octombrie 2014).

Limbi străine cunoscute

Franceză (studiată la şcoală din clasa a II-a până în clasa a XII-a şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad);

 • Engleză (studiată în particular din clasa a V-a până în clasa a VIII-a);
 • Italiană (autodidact);
 • Maghiară (autodidact);
 • Germană (studiată la grădiniţă şi, apoi, în particular din clasa I până în clasa a VIII-a);
 • Rusă (studiată la şcoală din clasa a V-a până în clasa a XII-a şi la Facultatea de Medicină Generală din Timişoara);
 • Sârbo-croată (autodidact).

 

Cărţi, studii şi articole publicate

În perioada studiilor universitare, ca student la Facultatea de Medicină din Timişoara şi, apoi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, şi până la hirotonia întru arhiereu, a publicat articole în reviste bisericeşti şi laice:

un articol în revista „Învierea”, publicaţia Arhiepiscopiei Timişoarei (1993);

 • două articole în publicaţia „Aradul Cultural” (1997);
 • articolul „Anatomia rugăciunii”, extras din lucrarea de licenţă în teologie, în „Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei” (1998).

În timpul arhipăstoririi ca Episcop al românilor ortodocşi din Ungaria, 1999-2007, a editat primul mensual al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, „Buletinul Episcopiei”, în cadrul căruia a publicat numeroase studii şi articole, desfăşurând o intensă activitate editorială, în ciuda modestelor posibilităţi ale Eparhiei. Tot în această perioadă a publicat studii şi articole în presa bisericească din ţară şi străinătate, precum şi în periodicele românilor din Ungaria, respectiv „Foaia Românească” şi suplimentele acesteia „Ortodoxia” şi „Pagini culturale”, „Cronica”, „Jurnalul de Micherechi”. 

 • Scrisorile Pastorale de la Paşti şi Crăciun (începând cu Învierea Domnului 1999 şi terminând cu cea de la Crăciunul anului 2006, publicate la Editura Eparhiei, în română şi în traducere maghiară, dar şi în „Foaia Românească”, „Cronica”, „Jurnalul de Micherechi”);
 • În anul 1999 şi-a publicat, la Editura M.R. Komplex din Budapesta, volumul „Cuvinte despre rugăciune ale Părintelui Sofronie Saharov”, reeditat la Editura Teognost din Cluj-Napoca (2006);
 • A editat, în anul 1999, pentru Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, o carte de rugăciuni la care a scris un cuvânt înainte. A tradus din limba franceză două acatiste: „Acatistul Slavă lui Dumnezeu pentru toate” (în manuscris, nepublicat) traducere din franceză după Père Michel Evdokimov - La prière des chrétiens de Russie şi „Acatistul pentru vremea când întristările ne cuprind” (în manuscris, nepublicat) traducere din franceză după Père Michel Evdokimov - La prière des chrétiens de Russie;
 • A publicat pliante şi broşuri de prezentare a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Giula, ale căror texte le-a redactat personal;
 • Conferinţa „Iisus Hristos – Arhiereul veşnic tânăr”, susţinută la Cluj-Napoca, apărută în volumul cuprinzând conferinţele organizate de către A.S.C.O.R. Cluj;
 • Cuvânt înainte la cartea „Iisus. Un profil biografic” semnată de Armand Puig (2004);
 • „Anul Domnului”, articol omagial cu prilejul împlinirii a 120 de ani de autocefalie, 80 de ani de patriarhat, 55 de ani de arhierie şi 90 de ani de viaţă ai Patriarhului Teoctist, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr 1-3, ianuarie-martie 2005;
 • Interviul „Prezentul european impune popoarelor român și maghiar, ca și celor două state, o reconciliere istorică”, apărut în volumul „În drumul spre Bruxelles”, autor Ioan Barbu, Editura Semne, 2006.

 

După întronizarea ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 25 februarie 2007, Preasfinţitul Părinte Sofronie şi-a extins şi diversificat activitatea editorială. S-a îngrijit în mod special de revista religioasă şi culturală a Episcopiei Oradiei, „Legea Românească”, ce are apariţie trimestrială, fiind editate până acum, cu binecuvântarea şi contribuţia Preasfinţiei Sale, 32 de numere omagiale, dedicate în special unor personalităţi ecleziastice din spaţiul Bihorului, al Crişanei şi a părţii de vest a ţării, în cadrul cărora a publicat studii şi articole, aducând un aport substanţial în vederea configuraţiei tehnico-estetice a fiecărui număr.

Este autor a numeroase studii şi articole, publicate în reviste şi publicaţii religioase şi laice, precum şi a unor prefeţe sau cuvinte înainte la mai multe cărţi şi volume: 

 • Scrisorile Pastorale de la Paşti şi Crăciun (începând cu Învierea Domnului 2007 şi terminând cu cea de la Crăciunul anului 2014), precum şi scrisori pastorale şi cuvinte pastorale la Odovania Praznicului Învierii Domnului (2009), Duminica Părinţilor şi Copiilor lor (7 iunie 2009), Duminica românilor migranţi (16 august 2009) şi Duminica Părinţilor şi Copiilor lor (6 iunie 2010), publicate la Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Eparhiei Oradiei, în „Revista Teologică” de la Sibiu, publicaţia oficială a Mitropoliei Ardealului, în „Telegraful Român”, publicaţia bisericească a Arhiepiscopiei Sibiului, în „Legea Românească”, revista religioasă şi culturală a Episcopiei Oradiei şi în „Ziarul Lumina”, ediţia de Transilvania;
 • Cuvântare la întronizarea în scaunul de Episcop al Oradiei, 25 februarie 2007, publicată în revista „Tabor”, sub titlul „A învăţa la şcoala răbdării”, nr. 1 din 2007, Cluj-Napoca (2007);
 • „Predoslovie” la volumul „Roman R. Ciorogariu. Repere istorice”, teza de doctorat a Doamnei Prof. Elisaveta Roşu din Oradea (2007);
 • Cuvânt înainte la volumul de poezii „Refugiu. Motive de credinţă” al pastorului reformat Ladislau Fazakas din Marghita (2008);
 • Cuvânt înainte la volumul cuprinzând lucrările Simpozionului internaţional „Biblia şi spiritualitatea creştinului”, editat de Episcopia Oradiei şi Societatea Biblică Interconfesională cu prilejul Anului jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii în Patriarhia Română (2008);
 • Cuvânt înainte la volumul cuprinzând lucrările Simpozionului naţional „Sfântul Vasile cel Mare – Personalitate complexă a teologiei şi spiritualităţii creştine”, editat de Episcopia Oradiei şi Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, cu prilejul Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi al celorlalţi sfinţi capadocieni în Patriarhia Română (2009);
 • Cuvânt înainte la cartea „365 de sfinţi şi 365 de pilde”, autor fiind Părintele Teodor Cios de la Beiuş (2009);
 • Cuvânt înainte la „Manualul de kinetoterapie pentru persoanele afectate de scleroză multiplă”, editat de Episcopia Oradiei (2010);
 • Cuvânt înainte la volumul editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea cu prilejul Simpozionului naţional „Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei – 20 de ani de la înveşnicirea sa” (Oradea, 6 - 7 Noiembrie  2012);
 • „Moştenirea culturală bizantină”, articol apărut în „Îndrumătorul pastoral pe anul 2013” al Episcopiei Tulcii (2013);
 • „Constantin”, cuvânt înainte la volumul editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea cu prilejul Simpozionului internaţional „Epoca, personalitatea şi contribuţia Împăratului Constantin cel Mare la libertatea şi consolidarea Bisericii creştine” (23-24 mai 2013);
 • „La semicentenarul Şcolii”, cuvântare prezentată cu prilejul aniversării semicentenarului Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” din Arad (23 noiembrie 2013), publicată în revista „Legea Românească”, nr. 4 din 2013;
 • „Filocalia domnitoare”, cuvânt înainte la volumul editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea cu prilejul Simpozionului naţional „Acad. Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Stăniloae - Părintele Teologiei româneşti” (8 iulie 2013);
 • „Biserica – spațiul liturgic al Sfintei Euharistii”, articol apărut în „Telegraful Român”, nr. 17-20, 1-15 mai 2014 şi nr. 25-28, 1-15 iulie, 2014;
 • „Boier vechi şi Domn creştin”, cuvânt înainte la volumul editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea cu prilejul Simpozionului naţional „Mărturisire şi martiriu ca asumare a vieţii în Hristos la Sfinţii Brâncoveni” (5-6 mai 2014);
 • „Prietenul lui Dumnezeu și al oamenilor”, cuvânt omagial publicat în volumul omagial editat de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viaţă ai Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic al Argeşului şi Musceului (2014);
 • Cuvânt înainte la volumul „Monografia localităţii Gepiu”, autor fiind Părintele Gheorghe Nemeş de la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Biserica Albastră din Oradea (2014);
 • „Despre Patriarhul Teoctist, cu dragoste și recunoștință”, articol omagial cu prilejul împlinirii a şapte ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, publicat în revista „Legea Românească”, nr. 2 din 2014;
 • Articolul „A treia Conferinţă internaţională pentru îngrijirea sănătăţii”, Rodos, 8-12 octombrie 2014, publicat în „Ziarul Lumina”, ediţia naţională, nr. 239 din 18 octombrie 2014;
 • „Calmul şi seninătatea împlinirilor”, cuvânt omagial publicat în volumul omagial editat de Arhiepiscopia Aradului cu prilejul împlinirii a trei decenii de arhipăstorire a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului (2014).
 • Predoslovie la volumul „Amintiri dintr-o călătorie. Șapte ani de pelerinaj spre Împărăția cerurilor reflectați de Eparhia Oradiei prin agenția de știri „Basilica” a Patriarhiei Române” (2015)

 

În calitate de Episcop al românilor ortodocşi din Ungaria şi, respectiv, Episcop al Oradiei a scris un număr de 36 scrisori pastorale, la cele două mari praznice împărăteşti, Învierea Domnului şi Naşterea Domnului, precum şi scrisori pastorale şi cuvinte pastorale la Odovania Praznicului Învierii Domnului (2009), Duminica Părinţilor şi Copiilor lor (7 iunie 2009), Duminica românilor migranţi (16 august 2009) şi Duminica Părinţilor şi Copiilor lor (6 iunie 2010).         

              Distincţii bisericeşti şi civile 

 • Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” pentru ierarhi, acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României (16 august 2014);
 • Senator de Onoare al Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad (2002);
 • Senator de Onoare al Universităţii de Stat din Oradea (2002);
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (24 mai 2008);
 • Ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler, acordat de Majestatea Sa Regele Mihai I al României (28 februarie 2013);
 • Cetăţean de onoare al următoarelor localităţi: Ardusad, Beiuş (2008), Lazuri de Beiuş (2012), Drăgăneşti (2012), Gepiu (2012), Abram (2013). Cu excepţia primei localităţi amintite, celelalte sunt toate din judeţul Bihor;
 • Medalia de aur jubiliară, cu brevet, cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire de la 1918, din partea Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2014);
 • Medalia de aur cu brevet „25 de ani de învăţământ superior arădean”, din partea Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2015).