Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consiliul Eparhial și Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei reunite în ședințe de lucru la început de an 2019

Consiliul Eparhial și Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei reunite în ședințe de lucru la început de an 2019

În zilele de vineri, 18 ianuarie 2019, și sâmbătă, 19 ianuarie, la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, membrii Consiliului Eparhial și ai Adunării Eparhiale din Episcopia Oradiei s-au reunit în ședințe ordinare de lucru. Cele două organisme eparhiale au fost prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Vineri, 18 ianuarie, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni ai Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei s-au întâlnit, în trapeza mică a Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2018, şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării Eparhiale. Au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial.

Lucrările Adunării Eparhiale, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat sâmbătă, 19 ianuarie, la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, în paraclisul ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, fiind precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, în acelaşi paraclis, de către un sobor de preoţi și diaconi, şi a slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenţi de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

La şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, alături de membrii statutari, în calitate de invitaţi, și preacucernicii părinţi protopopi şi secretari de la cele patru protopopiate din Eparhie, precum și membrii Consistoriului Eparhial și ai Consistoriului Monahal Eparhial.

Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 27 din cei 30 de membri ai Adunării eparhiale, şedinţa fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii organismului deliberativ eparhial, punctând principalele manifestări desfășurate în anul Centenar 2018 și creionând evenimentele ce urmează a se organiza în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei în anul 2019.

Membrii Adunării Eparhiale au fost împărţiţi, apoi, în cele cinci comisii de specialitate, în cadrul cărora s-a făcut prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2018, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate în anul 2019, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

Au fost evidențiate în prezentarea rapoartelor de activitate participările Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei la evenimente de referință din țară și străinătate, între care menționăm:

 • Participarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un grup de peste 400 de pelerini, preoți și credincioși din Episcopia Oradiei, Duminică, 25 noiembrie 2018, la evenimentul istoric al târnosirii Catedralei Mântuirii Neamului, cu hramurile Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, dimpreună cu un sobor de Ierarhi români și străini, în prezența a mii de preoți și a zeci de mii de credincioși din țară și din diaspora.
 • Vineri, 30 noiembrie 2018, Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei a participat, sub protia Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și a  Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, împreună cu ierarhi ierusalimiteni și cu ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Națională din București, la prima prăznuire a celui de-al doilea hram al Catedralei Naționale, Sfântul Apostol Andrei cel Întâichemat, Ocrotitorul României.
 • Sâmbătă, 1 decembrie 2018, Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei a luat parte, la Alba Iulia, împreună cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, cu ierarhi ierusalimiteni și cu ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la manifestările liturgice și festive prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
 • Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, Preasfințitul Părinte Sofronie a fost prezent și la evenimente dedicate „Anului omagial al unității de credință și de neam” și „Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918” organizate în afara țării, între care menționăm participarea Chiriarhului Oradiei, împreună cu o delegație din Episcopia Oradiei, marți, 27 noiembrie 2018, la Parlamentul European din Bruxelles, la programul comemorativ „Bihorul și Marea Unire”, organizat de Domnul Emilian Pavel, Europarlamentar de Bihor.
 • Participarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la hirotonia și instalarea Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei (Catedrala Episcopală din Madrid, 15 aprilie), precum și la hirotonia și instalarea Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului (Mănăstirea Scărișoara Nouă, 24 iunie).

 

Totodată, rapoartele prezentate au reflectat o bogată activitate desfășurată în Episcopia Oradiei, pe parcursul anului 2018, în plan administrativ-bisericesc, economic-patrimonial, cultural-misionar, filantropic și educațional:

 • Târnosirea unor biserici monumentale, reprezentative pentru Ortodoxia acestor meleaguri, construite în ultimii ani în Eparhia Oradiei, între care: biserica Sfântul Apostol Andrei şi Duminica Sfinţilor Români din Oradea (10 iunie), biserica Naşterea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopul Romanului de la Mănăstirea Voivozi (8 septembrie), biserica Duminica Sfinţilor Români, Sfântul Simeon Stâlpnicul şi Sfântul Dionisie Exiguul din Sânmartin-ANL (23 septembrie), biserica Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul din Băile Felix (7 octombrie) şi biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Marghita (21 octombrie).
 • Din punct de vedere administrativ, în anul 2018, an electoral în Patriarhia Română, s-a constituit, în data de 22 mai, ca urmare a alegerilor desfășurate pentru legislatura 2018-2022, noua Adunare Eparhială a Episcopiei Oradiei.
 • Continuarea lucrărilor la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, în anul 2018 executându-se lucrări în interiorul sfântului lăcaș, respectiv placarea cu marmură a Sfintei Mese, pavarea cu marmură și montarea mozaicului pavimentar a Sfântului Altar și a soleei, urmând ca în acest an să continue lucrarea în interior, fiind comandat și iconostasul din marmură, astfel încât noua Catedrală Episcopală din Oradea să fie pregătită pentru târnosire în toamna anului 2020.
 • Realizarea unor ample lucrări de renovare și restaurare a fațadelor interioare ale Palatului Episcopal.
 • În cadrul proiectului cultural Peceţi identitare bihorene, inițiat de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, în ziua de 11 decembrie 2018, la Muzeul Orașului Oradea – Complex cultural, a fost vernisată expoziția cu același nume, ce cuprinde bisericile ortodoxe reprezentative construite în municipiul Oradea și în județul Bihor în perioada 1918-2018, proiect menit să pună în lumină rolul pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut în păstrarea identităţii naţionale şi culturale a poporului dreptmăritor din această parte de ţară.
 • În anul 2018, prin colectele realizate ca urmare a îndemnului Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din Pastorala la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului, 50 tone de articole de îmbrăcăminte și produse alimentare au fost distribuite la peste 2.000 de persoane nevoiașe din județul Bihor.
 • Zilnic, Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea oferă o masă caldă pentru peste 100 de persoane fără adăpost. Hrană caldă și rece este oferită săptămânal celor peste 120 de familii beneficiare la Centrul de zi Acoperământul Maicii Domnului din Oradea (aproximativ 5.000 porții de mâncare) și prin proiectul filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Oradea-Vii (6.000 porții de hrană).
 • Programul Masa Bucuriei, organizat de Asociația Filantropia a Episcopiei Oradiei, în parteneriat cu trei hypermarket-uri din Oradea, a oferit în anul 2018 alimente în valoare de peste 263.000 lei, ce au fost direcționate către persoane aflate în dificultate.
 • Asociația Filantropia a Episcopiei Oradiei a demarat în anul ce a trecut proiectul Aripi de înger, prin care se vor construi în anul 2019 cinci case de tip familial pentru 60 de copii abandonați, un proiect estimat la suma de peste 500.000 euro, ce se desfășoară în parteneriat cu cinci parohii din  Eparhia Oradiei.
 • Numeroase resurse financiare, umane și materiale au fost investite în anul 2018 în educația copiilor și a tinerilor, elevi și studenți din Eparhia Oradiei:

-         Înființarea domeniului de doctorat Teologie, în cadrul Școlii doctorale de Filologie de la Universitatea din Oradea, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman;

-         Dezvoltarea Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, unde sunt școlarizați un număr de 722 elevi, de la nivel preșcolar până la cel liceal;

-         Reabilitarea fațadei principale a clădirii Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea și reamenajarea sălii festive;

-         150 de copii și tineri au participat, gratuit, la tabere de tineret creștine organizate la mănăstiri din Eparhia Oradiei (lunile iulie și august 2018);

-         700 de tineri participanți la Întâlnirea tinerilor ortodocși bihoreni (19 mai 2018);

-         320 de copii de la parohii din Bihor participanți la Concursul național artistic „Unirea: libertate și unitate” (primăvara anului 2018);

-         Peste 5.000 de copii implicați în activități catehetice în 210 parohii din județul Bihor;

-         70 de elevi premiați la etapele județeană și națională a Olimpiadei de Religie (mai 2018);

-         4 elevi de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea premiați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare;

-         Un total de 448 de premii obținute de elevi ai Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea la olimpiade și concursuri școlare la nivel județean și național în anul 2018;

-         3 proiecte de cooperare internațională Erasmus+, finanțate de Uniunea Europeană, implementate la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea;

-         Burse pentru 16 elevi merituoși, dar cu posibilități materiale reduse și provenind din familii defavorizate, în valoare totală de 17.200 lei, oferite prin intermediul Burselor Filantropia și din salariul personal al Chiriarhului Oradiei.

 În cuvântul de la finalul ședinței de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit, cu recunoștință, Bunului Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate peste clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anul ce a trecut, dar și membrilor organismului deliberativ eparhial și invitaților pentru prezenţă și pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor în anul 2018, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii.

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, economice, cultural-educaționale, social-filantropice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta este formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni.