Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei cinstită la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica Ortodoxiei cinstită la Catedrala Episcopală din Oradea

Cea dintâi duminică din Sfântul și Marele Post al Paștilor, Duminica Ortodoxiei, 8 martie 2020, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească pentru Ierarhul, clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei, la aniversarea liturgică a treisprezece ani de la fericitul şi binecuvântatul eveniment al întronizării Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie în tronul episcopal al Oradiei Mari, ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 2007, la vechea Catedrală Episcopală Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea.

Cu prilejul alesului popas aniversar, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, prima din Sfântul şi Marele Post, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, din soborul slujitor făcând parte membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial, protopopii de la cele patru protopopiate ale eparhiei şi clerul de la Catedrala Episcopală din Oradea.

Sute de credincioşi orădeni au participat la Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de corul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana al catedralei, dirijat de Doamna Prof. Ioana Fesus.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cu binecuvântarea Ierarhului, Preacucernicul Părinte Protoiereu Cristian Octavian Rus, consilier cultural și relații mass-media la Centrul Eparhial, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2020.

La această frumoasă sărbătoare pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie şi pentru întreaga Eparhie a Oradiei, din partea clerului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi a dreptmăritorilor creştini din Episcopia Oradiei, Preacucernicul Părinte Protoiereu Călin Ovidiu Popa, Protopop al Protopopiatului Tinca, a dat citire cuvântului festiv intitulat „Slujire sfântă și statornică în pământul binecuvântat al Crișanei. Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei – 13 ani de arhipăstorire în tronul episcopal al Oradiei Mari”, aducând mulţumire Preasfintei Treimi pentru bogatele împliniri ce s-au înfăptuit prin lucrarea arhipăstorească a Preasfinției Sale, adresându-i urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate deplină, arhipăstorire îndelungată și rodnică, spre slava Bisericii strămoșești, spre bucuria și mântuirea poporului dreptmăritor din Țara Crișurilor.

La încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un frumos cuvânt în care a subliniat importanța Duminicii Ortodoxiei pentru întreaga Biserică Ortodoxă:

„Duminica Ortodoxiei, prima din Sfântul și Marele Post, este Duminica biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor. Ea se sărbătorește cu mare fast în întreaga lume ortodoxă și este o duminică plină de semnificații teologice, arătate și prin slujirea liturgică din această zi și procesiunile cu sfintele icoane. În această duminică se citește Sinodiconul Ortodoxiei, un act adoptat la Sinodul local din Constantinopol din anul 843 când, pentru totdeauna în Biserică, s-a stabilit biruința Ortodoxiei prin restaurarea definitivă a cultului icoanelor.”

De asemenea, Preasfinția Sa a amintit și de providențialul eveniment de acum treizeci de ani, din Duminica Ortodoxiei anului 1990, 4 martie, când, în Catedrala Mitropolitană Sfinții Trei Ierarhi din Timișoara, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit cerescul dar al arhieriei:

„În această zi de sărbătoare Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii Ortodoxe Române, în persoana și lucrarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Îl rugăm pe Tatăl Cel ceresc să îi dăruiască sănătate și putere Întâistătătorului Bisericii noastre, pentru a ne putea conduce și păstori, ca și până acum, în mod providențial, în aceste timpuri tot mai complicate și mai pline de secularizare și desacralizare.”

Chiriarhul Oradiei a adus apoi mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Tuturor Sfinților pentru ajutorul oferit în cei treisprezece ani care au trecut din Duminica Ortodoxiei anului 2007:

„În Duminica Ortodoxiei din anul 2007, în urmă cu treisprezece ani, atunci la 25 februarie, Dumnezeu m-a chemat ca să păstoresc această Eparhie și Îi mulțumesc Lui întâi de toate pentru aceasta, dar și Ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și poporului dreptcredincios și preoțimii care s-a rugat. Îi mulțumim cu toții, cu recunoștință, Părintelui ceresc pentru toate câte s-au împlinit în Episcopia Oradiei de atunci și până acum, iar pentru ce încă nu am împlinit Îl rugăm să ne dăruiască sănătate și putere tuturor pentru ca împreună să putem împlini.”

În încheierea cuvântului său, Chiriarhul Oradiei a reiterat tuturor credincioșilor îndemnul de a contribui, după posibilitățile fiecăruia, la colecta pentru Fondul Central Misionar, organizată la nivelul întregii Patriarhii Române în Postul Mare, în primele trei duminici, pentru sprijinirea misiunii Bisericii Ortodoxe Române.