Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Piatră de temelie pentru noua biserică parohială din Voivozi-Șimian

Piatră de temelie pentru noua biserică parohială din Voivozi-Șimian

Pentru comunitatea dreptmăritorilor creştini din parohia Voivozi-Șimian, Protopopiatul Marghita, ziua de 9 martie 2016, când sunt pomeniți Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, va rămâne înscrisă cu litere de aur în cronica bisericească a enoriei, fiind pus început bun la zidirea noii biserici parohiale, cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Bucuria celor 200 de suflete care formează parohia Voivozi-Șimian a fost prilejuită de vizita pastorală a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a oficiat slujba de sfințire a pietrei fundamentale a noii biserici parohiale cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența autorităților locale, reprezentate de Domnul primar Balazsi Iosif, a autorităților județene, prin participarea Domnului Cornel Popa, Președintele Consiliului Județean Bihor, a obștii credincioșilor din localitate, a fiilor satului veniți din întreaga țară, dar și a unui grup de fii și fiice ai Bisericii dreptmăritoare din Ploiești, Arhiepiscopia Bucureștilor, care, aflând despre greutățile prin care trec românii ortodocși din Voivozi-Șimian, doresc să se implice și să ajute la ridicarea noii biserici. De asemenea, au fost prezente și doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), în frunte cu Doamna președinte Viorica Cherteș, originară din Voivozi-Șimian, care s-a implicat activ și consistent în dobândirea terenului pentru noua biserică, dar și prin atragerea unor oameni de bine în sprijinul parohiei.

În anul 2014, urmare a unui proces în justiţie, biserica parohială a fost retrocedată către mica comunitate greco-catolică din localitate, dimpreună cu casa parohială și 15 ha de teren, românii ortodocşi majoritari fiind nevoiţi să purceadă la lucrarea de construire a unei noi biserici. Începând din luna decembrie 2014, prin grija Părintelui Daniel Brisc, fostul paroh, în școala din localitate a fost amenajat un paraclis provizoriu, unde se săvârșesc sfintele slujbe până în prezent, prin jertfelnicia actualului preot paroh, Bogdan Ionuț Feher, instalat în această parohie la 29 martie 2015.

Dorința fierbinte a dreptmăritorilor creștini din satul Voivozi-Șimian, comuna Șimian, de a avea o nouă biserică a prins contur în luna noiembrie a anului 2015, când autoritățile locale au oferit o suprafață de teren de 1634 mp parohiei ortodoxe, în centrul localității. Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, noul sfânt lăcaș va fi construit după modelul vechii biserici de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, din Arhiepiscopia Aradului, cea mai veche mănăstire cu funcționare neîntreruptă din tot întinsul pământului românesc.

În cuvântul de învățătură rostit după slujbă, Preasfinţitul Părinte Sofronie a subliniat importanţa zidirii unei noi biserici, felicitând pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară şi pe credincioşii parohiei Voivozi-Șimian pentru statornicia în dreapta credinţă, pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica strămoşească:

„Ne aflăm cu toții, astăzi, aici, pentru a fi împreună lucrători cu Dumnezeu și, totodată, martori la un eveniment istoric: începerea zidirii noii biserici ortodoxe din Voivozi-Șimian, o sărbătoare deopotrivă bisericească și națională, datorită frumuseții slujbei, dar și a frumuseții sufletelor dumneavoastră, iubiții și dragii noștri credincioși, statornici în dreapta credință și mărturisitori ai Ortodoxiei strămoșești, credința în care s-au mântuit, generație după generație, înaintașii noștri.”

„O sărbătoare deodată bisericească și națională, la granița de nord-vest a țării, în ziua în care a început a lua ființă o cetate de apărare a sufletelor, dar și a identității noastre culturale și naționale. Orice biserică ortodoxă, dar în special bisericile ortodoxe construite în vremurile de libertate și demnitate, când au putut fi respectate toate principiile canonice după care se ridică o biserică ortodoxă, ce slujește în primul rând lui Dumnezeu și prin arhitectura ei însăși arată că este locaș de rugăciune și are rolul principal liturgic, orice biserică ortodoxă, așadar, este inconfundabilă.”

„Pentru noi, românii din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar, o biserica ortodoxă, prin arhitectura ei, înseamnă și o puternică marcă identitară. Când vedem o biserică ortodoxă construită după toate canoanele, știm că aceea este o biserică românească. Acesta este motivul pentru care o biserică ortodoxă nu este doar cetate de scăpare și de mântuire pentru sufletele noastre, ci este și o cetate de apărare a identității noastre culturale, naționale, românești, pentru că suntem români și ne rugăm în această limbă frumoasă și dulce, moștenită din străbuni, pe care înaintașii noștri au apărat-o, cu multe jertfle, în special cei care s-au aflat sub stăpâniri străine.”

„Bucuria de acum este cu atât mai mare cu cât vedem atâția copii și tineri îmbrăcați în frumosul nostru costum național și vedem steagul nostru tricolor fluturând la brazda de nord-vest a țării, în aerul pe care Dumnezeu îl revarsă peste toți, ca să putem avea viață aici pe pământ. Așa cum aerul este de trebuință pentru viața pământească, rugăciunea este vitală pentru sufletele noastre. Rugăciunea însingurată este apanajul marilor sihaștri, a pustnicilor, dar pentru noi ceilalți, marea mulțime a credincioșilor din poporul lui Dumnezeu, avem nevoie să ne adunăm împreună la rugăciune și împreună să plecăm genunchii și frunțile înaintea lui Dumnezeu în biserici.”

„Avem nevoie de biserici în care să ne plângem păcatele și unde să așezăm înaintea Tronului lui Dumnezeu rugăciunile, speranțele, dorințele noastre. Avem nevoie de biserici unde să ne botezăm pruncii, să ne cununăm fiii și fiicele și să ne prohodim pe cei dragi atunci când se despart de noi. Avem nevoie de biserici ca să fim împreună cu Dumnezeu în clipele de durere, de încercare, de suferință, de ispite.”

Părintele Călin Cotrău, Protopopul Marghitei, a dat citire Hrisovului care s-a alcătuit cu această ocazie, iar Părintele paroh Bogdan Ionuț Feher a rostit un cuvânt de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie, mulţumind Ierarhului pentru binecuvântarea şi purtarea de grijă pe care a arătat-o faţă de credincioşii din Voivozi-Șimian, oficialităţilor locale şi județene pentru sprijinul acordat, credincioşilor pentru ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, dar și tuturor binefăcătorilor, mai de aproape sau mai de departe, pentru ajutorul oferit.

Ca imbold pentru continuarea frumoasei lucrări pastoral-misionare și ctitoricești în această parohie, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Părintele paroh Bogdan Ionuț Feher întru sachelar.