Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Ierarh Nicolae cinstit prin Liturghie Arhierească în parohia Sânnicolau Român

Sfântul Ierarh Nicolae cinstit prin Liturghie Arhierească în parohia Sânnicolau Român

În cea de a douăzeci și șaptea Duminică după Pogorârea Sfântului Duh, 6 decembrie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe marele Ierarh al Mirelor Lichiei, Nicolae, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în parohia ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae din comuna Sânnicolau Român,  Protopopiatul Oradea.

După citirea celor două fragmente evanghelice, cea a Duminicii – cu referire la tămăduirea femeii gârbove, și cea închinată Sfântului Ierarh Nicolae – care ne-a evocat Fericirile rostite de Mântuitorul Iisus Hristos în lectura lucană, Ierarhul Oradiei a tâlcuit învățăturile duhovnicești care îmbracă minunea săvârșită cu femeia gârbovă și importanța Sfântului Nicolae în viața Bisericii.

Chiriarhul locului le-a explicat credincioșilor cum în conținutul primei pericope evanghelice, Iisus Hristos ni Se descoperă ca Domn al Universului, Stăpân peste creație, peste îngeri și oameni, peste duhuri și peste trupuri. Din această perspectivă trebuia să vadă poporul ales superioritatea Noului Legământ și lucrarea Fiului lui Dumnezeu, Cel prin Care toate s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, Cuvântul cel Veșnic al Tatălui, Izvorul și Domnul Legii, Care este și Domn al sâmbetei, mai mare decât cinstirea zilei de odihnă, mai mare decât poruncile pe care le-a dat prin Moise poporului. Singurul Care are puterea să dezlege pe om din robia Satanei.În același timp, Ierarhul a subliniat faptul că responsabilitatea pe care o presupune lupta cu duhurile necurate nu Îi revine doar Fiului lui Dumnezeu Întrupat, ci, apelând la prima pericopă din Apostolul citit (Efeseni 6, 10 – 17), credincioșii trebuie să conlucreze cu harul, înarmându-se cu platoșa dreptății, coiful mântuirii, sabia Duhului și în picioare încălțați fiind cu sandalele vestirii Evangheliei păcii. Pentru că, deși războiul nostru duhovnicesc este cu îngerii cei căzuți, Vestea Creștină este Vestea Păcii lui Dumnezeu adusă de Domnul nostru Iisus Hristos, pe care Biserica o răspândește neobosit în ciuda tuturor prigoanelor de la începuturi și până când se va sfârși lumea.

Reflectând mai profund la situația femeii neputincioase, copleșită de asaltul duhurilor necurate, putem vedea în gârbovenia femeii chipul acestei lumi, chipul omului căzut, suferind și supus morții. În chipul femeii gârbove vedem lumea de astăzi, prizonieră atâtor neputințe și atâtor boli. Și noi ne plângem de o molimă care bântuie de nici un an de zile, iar această femeie de optsprezece ani era supusă suferinței, iar Domnul a eliberat-o. Așa va elibera și pe tot cel ce crede în El, ajutându-l și dându-i putere să înfrângă greutățile și neputințele, bolile și necazurile din lumea și din viața de aici; și, bineînțeles, ne va ajuta prin Învierea Sa, să biruim și noi moartea, înviindu-ne în ziua de apoi. De aceea, nu putem decât să ne bucurăm de această scenă minunată a vindecării, căci ea se preface într-un veritabil izvor de speranță pentru timpurile pe care acum le străbatem și din care, prin credință, vom izbuti să ne salvăm cu ajutorul lui Dumnezeu.

După intepretarea cuvântului scripturistic în cheia provocărilor din actualitate, Ierarhul a accentuat importanța pe care Sfântul Ierarh Nicolae o are în Biserica Ortodoxă, aspect surprins de faptul că este printre puținii sfinți care, pe lângă ziua principală de cinstire, mai are și o sărbătoare, vara, când cinstim mutarea sfintelor sale moaște la Bari, dar și o zi a săptămânii, ziua de joi. În pelerinajul duhovnicesc spre Betleem, prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae este o pregustare a sărbătorii celei mari a Nașterii Domnului, situându-se la jumătatea postului, ca întărire și motivație în urmarea lui Hristos, ca alegere supremă în viața noastră. Sfântul Nicolae, după atâtea secole, rămâne o prezență harică la fel de pregnantă în sufletele oamenilor, descoperindu-se prin Biserică și dialog de rugăciune drept chip al blândeților, senin și bun, imagine și icoană aleasă pe care o păstrăm din generație în generație, folosind ziua sfântului pentru a face bucurii copiilor și celor săraci.

 Totodată, în reliefarea puterii tămăduitoare a Mântuitorului Hristos, Ierarhul surprinde și în cea de a doua pericopă evanghelică mențiunea că mulțimile mari se îmbulzeau să se atingă de El, căci ieșea din Dânsul o putere care vindeca și alunga duhurile cele rele. Cum să nu avem, atunci, pricină de bucurie, văzându-L pe Domnul vindecând toată boala și neputința din popor. Vindecarea se săvârșește și în vremurile noastre, unde harul Duhului Sfânt lucrează nestingherit de nicio barieră, boală sau neputință, dăruind vindecare poporului credincios și în timpurile noastre. Nu Domnul S-a oprit, Dumnezeu lucrează și vindecă în continuare, credința noastră s-a împotmolit și răutatea lumii s-a înmulțit.

De asemenea, la momentul liturgic corespunzător, Preasfinția Sa l-a hirotonit întru treapta preoției pe diaconul Mădălin Florin Mînz, pe seama bisericii cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din parohia Pomezeu, Protopopiatul Beiuș. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului și paroh la Sânnicolau Român a rostit un cuvânt festiv în care a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie, fiindcă și anul acesta, de hramul enoriei Sânnicolau și de ziua sărbătoririi sfântului protector al întregii comune, Preasfinția Sa i-a întărit în credință prin slujirea celei mai sfinte slujbe și rostirea unui încurajator cuvânt de învățătură, atât de necesar în aceste vremuri tulburate de frică și incertitudine.

Cuvântării protopopului i-au succedat cuvintele de mulțumire și felicitare ale Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie adresate Părintelui protopop și paroh, dar și întregii parohii pentru lucrarea de păstrare și trăire a credinței dreptmăritoare.

Andi Constantin Bacter