Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujire arhierească la Băile Felix de praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului

Slujire arhierească la Băile Felix de praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului

La opt zile de la marele praznic al Naşterii Domnului, în prima zi din Anul Nou civil 2018, luni, 1 ianuarie, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și face pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica cu hramurile Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina din Băile Felix, Protopopiatul Oradea, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

          În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre semnificaţiile sărbătorii împărătești a Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos:

„Sărbătoarea împărătească a Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului ne amintește, an de an, că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Veșnic al Tatălui, după Nașterea Sa după Trup, luându-Și fire omenească, a împlinit tot ceea ce cerea Legea iudaică pentru orice întâi născut de parte bărbătească, astfel că în a opta zi a fost tăiat împrejur după trup. Dar Domnul Hristos nu are orice fel de trup, pentru că, în pericopa din Apostolul zilei, un fragment din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, ni se spune că în El locuiește, trupește, toată plinătatea dumnezeirii.

Cuvântul Veșnic al Tatălui Se face Om și unește firea dumnezeiască cu firea omenească în Unicul Ipostas al Fiului Veșnic al Tatălui. Ca Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, primește și nume omenesc, Iisus, în a opta zi de la naștere, la tăierea împrejur. De aici se păstrează tradiția în Biserica noastră ca toți copiii, la opt zile de la naștere, să primească numele pe care îl poartă întreaga viață.

„Făcându-Se El tăiere împrejur după trup pentru toți cei care aveau să creadă în El și care, în Legea cea Nouă, a harului, nu mai au trebuință de tăierea împrejur cea după trup, noi toți, fiii și fiicele Bisericii, prin Taina Sfântului Botez, primim tăierea împrejur cea duhovnicească a inimii, tăierea voii noastre păcătoase și supunerea noastră, întru toate, voii Părintelui ceresc. Mântuitorul Iisus Hristos le-a împlinit pe toate, întocmai cum cerea Legea, pentru a ne scoate pe noi din orice robie și a ne duce la măreția libertății fiilor lui Dumnezeu după har.”

Parohul de la Băile Felix, Părintele Vasile Marius Bara, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului și a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat de când s-a început lucrarea de construire a noii biserici din Băile Felix. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei pentru slujirea în cea dintâi zi din noul an 2018 în biserica de enorie din Băile Felix, exprimându-și recunoștința față Chiriarhul Oradiei, la a cărui inițiativă s-a înființat noua parohie și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș.

În cuvântul rostit la final, Preasfințitul Părinte Sofronie a subliniat importanța anului 2018 pentru românii dreptmăritori, anul acesta fiind proclamat solemn de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ca Anul omagial al unității de credință și neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918) în Patriarhia Română, deoarece se împlinesc o sută de ani de la Marea Unire din 1918. Ierarhul a adresat alese urări de ani mulţi şi binecuvântați tuturor dreptmăritorilor creștini, cu prilejul intrării în Noul An civil 2018, dar și tututor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.