Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / 15 ani de rodnică slujire arhierească în tronul vlădicesc al Episcopiei Oradiei Mari

15 ani de rodnică slujire arhierească în tronul vlădicesc al Episcopiei Oradiei Mari

 

Sfânta și luminata zi a Duminicii Ortodoxiei, cea dintâi din Sfântul și Marele Post al Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, găzduiește semnificații cu totul aparte în Episcopia Oradiei Mari. În această aleasă zi, 13 martie 2022, cinstim și aniversăm nu doar biruința icoanelor și a credinței dreptmăritoare asupra tuturor ereziilor și derapajelor doctrinare, ci, totodată, ne aducem aminte cu bucurie și recunoștință către Părintele Ceresc de ziua liturgică a întronizării celui de-al șaselea Arhipăstor al Eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Sofronie, în vechea Catedrală a Oradiei, Biserica cu Lună, un memorabil eveniment din istoria Bisericii noastre Ortodoxe, petrecut în urmă cu cincisprezece ani. Memorabil și providențial, deopotrivă, căci sub omoforul Preasfinției Sale lucrările pastorale, misionare, filantropice, ctitoricești și culturale din cuprinsul Episcopiei au cunoscut o dezvoltare fără precedent, Biserica Ortodoxă Română devenind un factor decisiv și o prezență edificatoare în plan spiritual, cultural și social pentru poporul lui Dumnezeu aflat la granița dinspre Apus a neamului românesc.

În semn de profundă recunoștință și sfântă mulțumire față de dragostea și părinteasca purtare de grijă ale lui Dumnezeu, Preasfințitul Părinte Sofronie a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Catedrala cea nouă a Episcopiei Oradiei, Catedrala cu Soare închinată Praznicului tuturor praznicelor și Sărbătorii sărbătorilor, Sfânta și Mărita Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a înălțat, înfrumusețat și târnosit sub minuțioasa și exigenta coordonare a Preasfinției Sale.

 După citirea fragmentului evanghelic dedicat Duminicii Ortodoxiei (Evrei 1, 43-51), a Chemării lui Filip și a lui Natanael, cu binecuvântarea Ierarhului, Arhidiaconul Andi Constantin Bacter, consilier pentru comunicare la Centrul Eparhial, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2022, epistola sobornicească a Ierarhilor Bisericii noastre Ortodoxe către bunii credincioși ai Patriarhiei Române din țară și din diaspora românească.

La momentul Ecteniei întreite s-au rostit rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântările și darurile revărsate de Dumnezeu asupra întregii Eparhii și Arhipăstorului acesteia, așternând la picioarele Domnului cereri stăruitoare de a ne trimite și de acum înainte harul dumnezeiesc, bună înțelegere și ocrotirea Preasfintei Fecioare, a Cereștilor Puteri și a tuturor Sfinților Săi, întru mărturisirea și statornicia dreptei credințe în aceste vremuri tulburi pe care întreaga umanitate le parcurge.

În cadrul dumnezeieștii slujbe, Întâistătătorul Eparhiei noastre a prohirisit în treapta slujirii de ierodiacon pe monahul Silvestru Vid pe seama celei mai vechi vetre monahale ortodoxe a Bihorului, istorica Mănăstire Izbuc, fiind cea de-a două sute treizeci și treia persoană pe care Chiriarhul locului o trece în rândurile slujitorilor Sfântului Altar în cei cincisprezece ani de rodnică slujire arhierească în tronul vlădicesc al Episcopiei Oradiei Mari.

La această frumoasă și binecuvântată aniversare liturgică a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei Mari, clerul preoțesc, cinul monahal și poporul binecredincios, comunitatea dreptmăritoare încredințată Preasfinției Sale spre păstorire, înalță către Tronul lui Dumnezeu smerită și sfântă rugăciune, ca Preamilostivul Dumnezeu să reverse în continuare binecuvântările Sale cele cerești asupra Arhipăstorului nostru, ținându-l pe mai departe în vrednică, sfântă, îndelungată și bineplăcută Domnului slujire arhierească a Veșnicului Arhiereu și a poporului lui Dumnezeu.

Arhid. Andi Constantin Bacter