Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / „Seara Crăciunului nost`” la Protopopiatul Oradiei

„Seara Crăciunului nost`” la Protopopiatul Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ziua de pomenire a marelui și liricului Sfânt Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Țării Moldovei, 13 decembrie 2022, în sala festivă a Protopopiatului Ortodox Român Oradea, Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (AFOREO) a organizat manifestarea culturală „Seara Crăciunului nost`”, un deosebit prilej sărbătoresc prin care s-au pus în lumină splendidele și străvechile tradiții românești din această binecuvântată perioadă ce precede mărețul praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, reluându-se în acest fel o frumoasă tradiție a asociației eparhiale, întreruptă din cauza dificultăților sanitare binecunoscute.

 La această seară de colinde au luat parte și Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei și Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei. Desfășurarea întregului eveniment a fost moderată de doamna Viorica Cherteș, președinta AFOREO, care, în deschiderea programului, l-a invitat pe Chiriarhul locului să rostească un cuvânt de binecuvântare, spre bucuria și folosul duhovnicesc al celor prezenți:

Mă bucur că suntem împreună, că, în sfârșit, a trecut perioada restrictivă, sperând să nu se întoarcă într-o formă sau alta, căci primejdii sunt destule. Însă nu ne gândim la ele și nici la răutățile din lume, ci la bunătatea lui Dumnezeu! Să facem aceasta mai ales acum, când, la sărbătoarea Nașterii Domnului, cu multă nostalgie, mai ales cei mai înaintați în viață, dar și copiii care așteaptă cadouri, ne gândim la Crăciunul de altă dată, vorba lui François Villon, „où sont les neiges d'antan?”. Iată, depinde de noi cum îl trăim, la ce intensitate, în ciuda tuturor răutăților, nedumeririlor și scandalurilor din lume. Căci dacă ne potrivim mintea la ele, sau cu atât mai mult inima sau sufletul, vai de capul nostru a fi – ca să parafrazez versuri populare cunoscute.”

Totodată, Ierarhul cetății orădene i-a îndemnat pe credincioșii prezenți la evadarea duhovnicească din iureșul năucitor al duhului lumii și să revină Acasă, în atmosfera familială, de taină, a Bisericii care-L așteaptă cu brațele deschise pe Pruncul Dumnezeiesc, retrăind cu aceeași emoție sfântă momentul îndelung așteptat al „plinirii vremii”. „Dragii mei, să ne încărcăm cât mai mult cu darurile lui Dumnezeu, mai ales că pentru aceasta și postim și ne abținem de la răutăți, ca să ne apropiem mai mult de atmosfera sfântă care vine. Aceasta o putem face fără să ne potrivim zgomotului lumii, adică fără să ne lăsăm angrenați în hărmălaia de afară. Altfel, am îndoieli serioase cu privire la faptul că vom putea, într-adevăr, să ne cufundăm cu tot sufletul și trupul în Taina cea mare a Nopții celei Sfinte, care nu este „stille nacht” doar în cântecele de Crăciun ale diferitelor popoare, ci ea este cu adevărat liniștea lui Dumnezeu, în care putem asculta cântarea Îngerilor și putem să ne bucurăm în liniște, cu pace, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, de Cel Care vine nu doar să Se nască în ieslea Betleemului, ci să fie Întâi-Născut între cei morți, ca nouă, tuturor, să ne dăruiască în dar Învierea, adică Viața cea veșnică. Ca să ne apropiem măcar un pic de înțelesurile adânci ale Tainei ce s-a lucrat, este nevoie de liniște, iar colindele ne ajută să intrăm în atmosfera atât de dorită, aceea de «stille nacht»”.

În cele ce au urmat, grupul de colindători format din membri ai ASCOR – filiala Oradea i-au încântat pe cei prezenți cu un buchet de cântece de stea. În continuare, un alt grup de tinere colindătoare, coordonat de doamna preoteasă Ioana Roman, de la Parohia Ciuhoi, Protopopiatul Marghita, au susținut un adevărat recital de colinde, care s-a desfășurat în două etape, intercalate de un fragment reprezentativ al scenetei „Viflaimului” – dialogul magilor cu Irod – jucat de tineri din aceeași parohie, aflați sub îndrumarea preotului paroh Adrian Roman. Acestei intercalări i s-a adăugat un moment cu totul special, în cadrul căruia venerabila doamnă Ana Codreanu, fostă învățătoare în satul Sânnicolau Român, a vorbit celor prezenți despre inestimabila valoare a tradițiilor creștine strămoșești, recitând poezii și făcând viu fiorul vechilor „corinde” ce găzduiau în țesătura lor populară adâncuri de taină ale învățăturii de credință. În încheierea programului, tinerele colindătoare din Ciuhoi au angrenat pe toți cei prezenți în cântul lor, cu toții constituindu-se într-o gură și o inimă care vestesc și laudă Nașterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Fiecare colindă cântată a fost acompaniată la acordeon, discret și cu măiestrie, de un oaspete de seamă al AFOREO, domnul profesor Ioan Fluieraș. Deloc de neglijat este precizarea preafrumosului port tradițional românesc cu care au fost înveșmântați toți cei care au adus bucuria Crăciunului în inimile auditoriului, unele costume având vârstă centenară și fiind purtate de strămoșii celor care le-au îmbrăcat.

La finele evenimentului festiv, Episcopul Oradiei a dorit tuturor celor prezenți să aibă parte de sărbători fericite și binecuvântate, felicitând în mod special pe membrele AFOREO pentru programul de suflet pe care l-au rânduit, frăgezindu-ne în acest fel și mai mult sufletele pentru dumnezeiasca și duhovnicească întâlnire cu Cel Ce este Lumina lumii, cu Cel născut în peștera întunecoasă a Betleemului Iudeii și înconjurat de Îngerii colindători ai Slavei lui Dumnezeu.

La sfârșit, toți cei care au luat parte la „Seara Crăciunului nost`” au putut să servească din bucatele de post pregătite cu dragoste de doamnele ortodoxe, iar fiecare colindător și copilaș a primit câte un dar din partea AFOREO, cărți din literatura clasică românească, dulciuri, fructe și podoabe de Crăciun.

Pr. Andi-Constantin Bacter