Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / 9 arhierei au târnosit biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea

9 arhierei au târnosit biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea

Un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a târnosit, în Duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români, 10 iunie 2018, biserica cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Duminica Sfinților Români din municipiul Oradea.

Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, manifestarea liturgică s-a încadrat în șirul de evenimente organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei cu prilejul Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română.

Biserica a fost târnosită după rânduiala liturgică și canonică a Sfintei Biserici Ortodoxe Apostolice şi Ecumenice de Răsărit, prin stropirea cu Apă Sfinţită şi prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, precum şi prin aşezarea Sfintelor Moaşte în Sfânta Masă, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la eveniment, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei şi Locţiitor de Episcop al Episcopiei Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjuraţi de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi din Oradea și Bihor, de faţă fiind distinşi reprezentanţi ai onoratelor oficialităţi centrale şi locale, dar și alte personalități ale vieții culturale românești, din țară și din străinătate.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Psalmodia Transilvanica de la Cluj-Napoca, dirijată de Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

După slujba de târnosire a sfântului lăcaș, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat dreptcredincioșilor prezenți importanța și semnificațiile principalelor momente din slujba de târnosire a unei biserici, moment istoric, unic, pentru o comunitate:

„Biserica aceasta, ridicată cu multă dragoste și stăruință este ofranda pe care dumneavoastră, credincioșii acestei parohii, ați oferit-o lui Dumnezeu, Care v-a împrumutat mâinile Lui ca să puteți ridica acest minunat lăcaș, ce va fi o mărturie veșnică a dragostei și credinței dumneavoastră, fiind pomeniți la sfintele slujbe, atâta timp cât va dăinui acest sfânt lăcaș, ctitorii și binefăcătorii bisericii.”

„Prin rânduiala Bunului Dumnezeu și prin rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, dar și ale tuturor Sfinților Români prăznuiți în această duminică, am săvârșit o lucrare minunată, începută în anii de după revoluția din 1989 în Oradea, biserica închinată Sfântului Apostol Andrei și Sfinților Români. Ea se înalță astăzi ca o mireasă frumos împodobită și sfințită. Acum biserica aceasta, Casa Domnului, a devenit un loc sfințit și sfințitor, fiind consacrată printr-o rânduială specială de sfințire. Încă din momentul începerii lucrărilor de construcție a bisericii, locul unde ea s-a ridicat a fost scos din uzul comun, fiind pusă crucea în locul unde s-a ridicat altarul. Apoi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, biserica s-a ridicat cu jertfa și dragostea voastră, a tuturor, iar astăzi a primit veșmântul cel sfânt al târnosirii.”

Mitropolitul Ardealului a felicitat pe Părintele paroh Vasile Bota, dimpreună cu preoții slujitori și dreptcredincioșii parohiei orădene pentru frumoasa și maiestuoasa biserică construită, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea tutoror celor care, cu credință și cu dragoste, vor intra și se vor ruga în ea: „Sfinții Români să ne binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze lucrarea ce se va împlini de acum înainte, așa cum s-a împlinit și până acum în biserica aceasta, păstorită de vrednici preoți slujitori, spre bucuria dumneavoastră, a tuturor, în frunte cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul dumneavoastră.”

A urmat Sfânta Liturghie, săvârșită de soborul de Ierarhi, sub protia Mitropolitului Ardealului, împreună cu ieromonahi, preoți și diaconi, pe o scenă amplasată în fața sfântului lăcaș proaspăt târnosit. După citirea pericopelor evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a rostit predica zilei, reliefând învățăturile duhovnicești ce se desprind din cuvintele scripturistice.

La momentul chinonicului, pe lângă Corala Psalmodia Transilvanica din Cluj-Napoca, au încântat sufletele tuturor celor prezenți maestrul Grigore Leșe și tânărul teolog Sebastian Balaj, student al Facultății de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea și al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Chiriarhul locului, a rostit un cuvânt festiv în care a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României pentru binecuvântarea oferită evenimentului sfințitor din Oradea, dar și ierarhilor prezenți, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Laurențiu al Ardealului, delegatul Patriarhului României la manifestare, pentru prezență și slujire.

Chiriarhul Oradiei a adresat felicitări Părintelui paroh Vasile Bota, preoților care au slujit și slujesc la această biserică și dreptcredincioșilor creștini care și-au adus obolul la ridicarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș. Mulțumiri au fost aduse și oficialităților centrale, județene și locale pentru sprijinul acordat acestui proiect bisericesc semnificativ pentru orașul Oradea și județul Bihor:

„Sfințirea bisericii cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Duminica Sfinților Români din Oradea este cea mai importantă sfințire de biserică nouă în cuprinsul Eparhiei Oradiei în acest an special, 2018, la aniversarea Centenarului Marii Uniri, Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făritorilor Marii Uniri din 1918 în întreg întinsul Patriarhiei Române.

Înainte de toate trebuie să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a rânduit ca să se refacă unitatea națională, după ce provincii românești înstrăinate în cursul veacurilor, aflate sub dominație străină, i-au avut pe români într-o stare nu foarte fericită. Așa se face că, în anul 1918, la Marea Unire, aici în Oradea, în mulțimea bisericilor care existau se aflau doar două biserici ortodoxe: străvechea catedrală din Velența Oradiei și biserica cu lună din Orașul Nou. Iar astăzi, la o sută de ani după Marea Unire, avem treizeci și șase de biserici parohiale ortodoxe în Oradea, la care se adaugă noua Catedrală Episcopală din Oradea și celelalte biserici și paraclise de la așezămintele monahale, dar și bisericile și capelele din diferite unități medicale și structuri militare, toate acestea fiind roade binecuvântate ale Marii Uniri.”

„Tot ceea ce înaintașii noștri au ridicat, din 1918 și până în prezent, spre slava lui Dumnezeu, a fost și spre folosul nostru, al celor care astăzi locuim în acest oraș, iar toate bisericile noi, construite după schimbarea de regim din 1989, nu puține, între care și biserica unde ne aflăm, au fost ridicate pentru cei care vin după noi.”

„Biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea, adusă ca ofrandă lui Dumnezeu, este nu doar o bijuterie a artei religioase, ci este și un monument al demnității poporului român pe aceste meleaguri. Este o biserică frumoasă și monumentală, în același timp, voievodală și princiară, zveltă și înaltă, ridicată în frumoasa tradiție ortodoxă, ce se înalță cutezător spre cer, purtând rugăciunile dumneavoastră, ale tuturor celor care faceți parte din această enorie.”

Cu prilejul binecuvântat al târnosirii sfântului lăcaș, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului a oferit bisericii parohiale o casetă în care se află așezată o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, pentru ca biserica să fie ocrotită de acum înainte și de sfântul ierarh ardelean:

„În această Duminică a Sfinților Români am adus aproape de noi și pe un alt sfânt, alături de Sfântul Apostol Andrei, pe Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei. O părticică din moaștele sale va străjui această biserică, transmițându-vă tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu și fiindu-vă mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi. De aceea, mai ales acum, în anul Centenarului Marii Uniri, doresc să vă pun la inimă binecunoscutele cuvinte testamentare ale Sfântului Ierarh Andrei: «Fiți pe pace! Aveți-vă bine! Nu vă sfădiți!», ca pe un îndemn la credință puternică și unitate sfântă.”

„Să rânduiască Bunul Dumnezeu și sfinții chemați ca mijlocitori pace, liniște și spor duhovnicesc tuturor credincioșilor din această minunată parohie, din această minunată eparhie a Mitropoliei noastre.”

La final, Preacucernicul Părinte Paroh Vasile Bota a adus mulțumiri tuturor ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș, dar și ierarhilor, preoților și diaconilor prezenți, amintind etapele zidirii și înfrumsețării bisericii ocrotite de Sfântul Apostol Andrei și de Sfinții Români și subliniind că acest sfânt lăcaș s-a ridicat pentru preaslăvirea lui Dumnezeu și dăinuirea neamului românesc.

După încheierea programului liturgic, pe parcursul întregii zile, miile de credincioşi ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă, dar și racla cu părticica din moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, aflată în patrimoniul parohiei.

 

*

 

Biserica cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și  Duminica Sfinților Români din Oradea, cartierul Rogerius, a început a se zidi în ziua de 18 iunie a anului 2000, în Duminica Rusaliilor, când a fost sfințită piatra de temelie a noii biserici de către Episcopul de pie memorie Dr. Ioan Mihălţan al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar între anii 2000-2018 a fost ridicată, după planurile arhitectului Dorel Cordoş din Sighetul Marmației, executant al lucrărilor fiind domnul Petru Thira şi ingineri de rezistenţă domnii Aurel Vecon, Sorin Lipoveanu şi Augustin Todoran.          

Sub păstorirea vrednicului părinte paroh Vasile Bota, ajutat fiind îndeaproape de preoţii coslujitori Nicolae Mara, Ioan Gudea, Ioan Ciordaş şi Ion Alexandru Mizgan şi de către membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2000 - 2001 s-a zidit paraclisul de la demisol, între anii 2001 - 2003 s-a zidit biserica şi s-a acoperit cu tablă de cupru, montându-se policandrele din bronz, între anii 2003 - 2014 s-a pictat biserica în tehnica fresco pe o suprafaţă de 2.178 metri pătraţi, de către pictorul bisericesc Remus Bradea. Între anii 2004 - 2007 s-a finalizat exteriorul în cărămidă clincherită, iar în anul 2006 s-a realizat mozaicul exterior cu icoana Sfântului Apostol Andrei, pe o suprafaţă de 15 metri pătraţi. Între anii 2006 - 2007 s-a pavimentat biserica cu granit şi s-a montat iconostasul din marmură având uşi împărăteşti din bronz.

Sfântul lăcaş a fost înzestrat cu sfinte vase, cărţi de cult, prapori, precum şi cu toate cele de trebuinţă săvârşirii sfintelor slujbe. Biserica deține în patrimoniu și o părticică din moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de 5.000.000 lei, obţinută, în primul rând, din daniile bunilor credincioşi, 600.000 lei de la Guvernul României, 700.000 lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte, 100.000 lei de la Consiliul Judeţean Bihor şi 100.000 lei de la Primăria Municipiului Oradea.