Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Activități dedicate mamei creștine la Subpiatră

Activități dedicate mamei creștine la Subpiatră

În baza Parteneriatutlui încheiat între Parohia Ortodoxă Subpiatră și Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, unde învață copiii din satul Subpiatră, în ziua de vineri, 22 martie 2019, preotul paroh Lucian Crișan și profesorul de religie Florian Irimescu au susținut proiectul catehetic Sfânta Fecioară Maria - modelul mamei și ocrotitorea creștinilor. Proiectul, la care au participat elevii din claseleV-VIII, a avut ca obiective: conștientizarea rolului unic pe care Sfânta Fecioară Maria l-a avut în iconomia mântuirii neamului omenesc și a faptului că ea este modelul desăvârșit de mamă; manifestarea recunoștinței și a dragostei față de Maica Domnului și față de toate mamele care au acceptat de la Dumnezeu darul vieții.

La finalul activității, elevii au rostit rugăciuni închinate Sfintei Fecioare Maria, au intonat cântece dedicate mamei și au primit câte o carte de rugăciuni cu acatiste și paraclise ale Maicii Domnului.

Proiectul a continuat duminică, 24 martie, în biserica parohială din Subpiatră, când, după Sfânta Liturghie, a avut loc un program cultural-artistic dedicat mamei creștine. Copiii, pregătiți de preotul Lucian Crișan, au omagiat-o pa Maica Domnului intonând axionul Cuvine-se cu adevărat, condacul Apărătoare Doamnă și troparul Bunei Vestiri. Apoi, ca semn al dragostei și al recunoștinței față de mamele lor, au recitat poezii și au interpretat cântecele: E ziua ta, mămico, Cântec pentru mama, Mama mea e cea mai bună, La multi ani! și le-au oferit flori.

Preotul paroh Lucian Crișan le-a vorbit credincioșilor despre importanța praznicului Bunei Vestiri, începutul mântuirii noastre, și despre cinstirea mamei creștine. Sfânta Fecioară Maria este modelul mamei desăvârșite, în care sunt cuprinse toate virtuțile și calitățile pe care o mamă trebuie să le aibă: ascultare de Dumnezeu, smerenie, iubire jertfelnică, dărnicie, rugăciune neîncetată, credință, înțelepciune, răbdare, gingășie. La Buna Vestire ea primește demnitatea de mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Vocația cea mai înaltă a femeii este aceea de a deveni mamă, de a naște și crește copii întru dreapta credință și dreapta viețuire. Valoarea unui neam se vădește în numărul de mame creștine, căci ele, prin dăruire și jertfelnicie, au dat Bisericii sfinți, nației eroi, iar societății oameni remarcabili în toate domeniile de activitate. Avea dreptate înțeleptul când spunea: Dați-mi mame creștine și voi schimba fața lumii.

 Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce Te-ai întrupat de la Duhul Sfânt și din Sfânta Fecioară Maria, binecuvintează și ocrotește pe toate mamele creștine întru mulți și fericiți ani!