Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Activităţi educative la Liceul Ortodox din Oradea

Activităţi educative la Liceul Ortodox din Oradea

În cadrul ,,Festivalului Naţional al Şanselor Tale,” aflat la  cea de-a XIII-a ediţie, sub genericul Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă, în săptămâna 19-23 noiembrie 2012, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, s-au desfășurat o serie de activități educative, menite să promoveze, să recunoască şi să implementeze conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii.

,,Festivalul Naţional al Şanselor Tale” este o manifestare naţională, coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi organizată la nivel local de inspectoratele judeţene şcolare, în colaborare cu actori locali: consiliile judeţene, primăriile municipiilor/oraşelor/comunelor, casele de cultură, casele corpului didactic, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, universităţi, unităţi şcolare, ONG-uri etc.

Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, s-au desfăşurat intensiv activităţi diverse, menite să-i motiveze pe adulţi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi de învăţare, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi cu beneficiilor învăţării.

Scopul festivalului este acela de a promova, recunoaşte oficial şi implementa conceptul european de „învăţare pe tot parcursul vieţii” (Lifelong Learning), prin încurajarea învăţării la vârsta adultă.

Astfel, elevii din clasele IX-XII, sub îndrumarea profesorilor, au realizat mai multe prezentări și ateliere de lucru, având diverse teme: religioase, civice, istorice etc. O atenție deosebită s-a acordat problematicii drepturilor omului, doamna profesor Elisabeta Ungur, coordonând în acest sens mai multe activități precum: Toți oamenii se nasc liberi și egali în drepturi; Libertatea mea,  a ta este posibilă în măsura în care coexistă cu a celorlalți și Ai dreptul la educație. Obiectivele acestor acțiuni au fost să definească corect drepturile omului şi principalele caracteristici ale acestora și să argumenteze nevoia respectării drepturilor omului, atât de către oameni, cât şi de către stat.

Elevii clasei a XII-a A, sub coordonarea părintelul prof. Dorel Leucea au prezentat câteva materiale pe teme de educaţie religioasă şi bioetică, precum: Educaţia religioasă, şansa dezvoltării armonioase a personalităţii umane; Clonarea umană. Jocul de-a Dumnezeu; Avortul, libertate personală sau crimă?; Eutanasia, având ca obiectiv reliefarea contribuţiei capitale a educaţiei religioase în formarea caracterului, precum şi conștientizarea și asumarea responsabilității acțiunii umane în problemele legate de descoperirile din ultima perioadă în domeniul ingineriei genetice.

O altă problemă atinsă de elevii clasei a XII-a, a fost legată de Intoleranța religioasă. Jihadul Islamic.Terorismul actual, probleme actuale ce țin de securitatea la nivel mondial.

Elevii clasei a XI-a A au realizat o prezentare legată de Rolul succesului școlar în viața personală și profesională, urmată de o diseminare a acestei teme.

În strânsă legătură cu genericul Festivalului, Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă, domnul profesor Marian Burlan, în colaborare cu Poliția de Proximitate  Bihor, a realizat un material legat de Comportamentele sociale și antisociale din mediul școlar, iar prof. psiholog Alice Corodeanu a prezentat tema Tolerant/intolerant -șansele pentru a relaționa cu cei din jurul meu.

Toate aceste activități au fost completate de ateliere de lucru și expoziții de desen și pictură pe sticlă, realizate de către elevi, sub îndrumarea doamnelor profesoare Floarea Bicăzan și Mariana Pădurean, sub titlul Icoana din sufletul fiecărui copil și Lumea fericită a copilăriei.

În paralel cu aceste activități, au avut loc acțiuni de ecologizare și loisir în parcul din apropierea școlii, coordonate de doamna profesor Anda Marian, sub genericul –Parcul – Mediul nostru verde, precum și activități sportive - Cupa toleranței, constând dintr-un meci de handbal pe terenul de sport al școlii, în colaborare cu Universitatea din Oradea și cu Palatul Copiilor din Oradea.

Din seria manifestărilor nu a lipsit nici muzica religioasă corală. Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, sub conducerea arhid. Prof. Ștefan Lakatos, a susținut un Concert de întâmpinare a praznicului Nașterii Domnului.

,,Festivalului Naţional al Şanselor Tale”, cunoscut în întreaga lume ca „Adult Learners’ Week”, se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural şi al creşterii gradului de conştientizare a diversităţii culturale bazate pe valori comune.