Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Activități filantropice ale Parohiei Subpiatra

Activități filantropice ale Parohiei Subpiatra

 

Pr. Lucian Crișan

 Parohia Ortodoxă Subpiatra, Protopopiatul Oradea, a implementat, în perioada 7-14 aprilie, proiectul filantropic Să nu-i uităm pe frații mai mici ai Domnului.

Beneficiarii proiectului au fost: Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfântul Pantelimon din Ponoară, Fundația Copiii dragostei din Aleșd și comunitatea de rromi ai Parohiei Subpiatra.

Duminică, 7 aprilie, după Sfânta Liturghie, preotul paroh Lucian Crișan însoțit de membri ai Consiliului și Comitetului parohial, de copiii și tinerii din grupele de cateheză ale parohiei s-au deplasat la Ponoară unde au dus alimente, fructe, legume, icoane și cărți de rugăciuni. Copiii au susținut un recital de pricesne prin care au adus multă bucurie duhovnicească vârstnicilor din cămin.

Luni, 8 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale a Rromilor, preotul Lucian Crișan și profesorul de religie Florian Irimescu i-au vizitat pe credincioșii rromi, i-au felicitat și au înălțat rugăciuni de mulțumire către bunul Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra comunității lor. Au fost îndemnați să se roage, să postească, să se împărtășească cu Sfintele Taine, să respecte poruncile Domnului, să frecventeze biserica și școala, să-și întemeieze o familie creștinească, să-și caute un loc de muncă.

Miercuri, 10 aprilie, preotul Crișan Lucian, însoțit de profesorul de religie Irimescu Florian, de tinerii și credincioșii din parohie au vizitat Fundația Copiii dragostei din orașul Aleșd, cărora le-au dăruit produse de igienă, alimente, dulciuri, iconițe, cruciulițe, cărți de rugăciuni și cărți de povești cu tematică religioasă. Copiii s-au rugat,  au cântat împreună pricesne și au legat prietenii.

Duminică, 14 aprilie, după Sfanta Liturghie, preotul Crișan Lucian a organizat o colectă pentru comunitatea de rromi din Subpiatra. S-au donat haine, încălțăminte, alimente, bani pentru medicamente, cărți de rugăciuni, iconițe și rechizite școlare.

Obiectivele proiectului au fost: cultivarea voluntariatului și a receptivității față de nevoile semenilor; întărirea comuniunii dintre generații; socializarea și legarea de prietenii între tineri, apropierea de Biserică și de școală, cultivarea respectului față de toți oamenii, prevenirea abandonului școlar, integrarea socială a rromilor și a persoanelor defavorizate.

Pentru întrega umanitate, modelul suprem de urmat este Domnul nostru Iisus Hristos. „Milă Îmi este de popor” (Matei 15, 32) spunea Mântuitorul și îndată trecea de la simțirea compătimitoare la faptă de ajutorare. Mulțimi flămânde hrănite în pustie, orbi, leproși, paralitici, demonizați, umiliți care au fost ajutați și redați sănătoși familiilor lor sunt martori peste veacuri a iubirii Sale nemărginite. Mântuitorul ne învață că iubirea față de aproapele nostru trebuie concretizată prin fapte de bunătate, prin milă trupească și sufletească. În lipsa lor, iubirea precum credința este moartă. „Ce folos, fraților, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi i-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele de trebuință, care ar fi folosul?” (Iacov2, 14-16). De aceea „să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci și cu fapta și cu adevărul.” (I Ioan 3 ,18)

Domnul nostru Iisus Hristos Se identifică cu cei lipsiți, bolnavi, marginalizați și necăjiți. La Judecata obștească El ne va spune: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine...întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, preamici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei 25, 35-40)

Pe cărările vieții vom întâlni mulți semeni care au nevoie de ajutorul nostru, poate nu atât material, cât mai ales spiritual. Să nu-i trecem cu vederea, căci Dumnezeu sancționează indiferența unora față de suferința altora, adică neomenia. Ajutându-i pe frații mai mici ai Domnului în fapt ne ajutăm pe noi înșine. „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui”. (Matei 5, 7)

Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat ca pildă de urmat în milostivire pe Însuși Dumnezeu-Tatăl, căci zice: „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este.” (Luca 6, 36) Îl rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne ajute să împlinim toate faptele milei trupești și sufletești spre a deveni mâinile iubirii Sale milostive pentru toți oamenii spre slava Lui, bucuria celor ajutați și mântuirea noastră. Amin!