Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Activități și cateheze educaționale la Centrul Educațional-Inovativ Brătești

Activități și cateheze educaționale la Centrul Educațional-Inovativ Brătești

Proiectul „Alege şcoala!” în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest”, derulat de Fundaţia World Vision România, în parteneriat cu Patriarhia Română, și-a început activităţile la Centrul Educaţional-Inovativ Brăteşti în luna octombrie 2014. În cadrul acestui proiect sunt înscriși 25 de copii cu risc de abandon școlar, care beneficiază de ore de cateheză și activități educaționale ce se desfășoară conform unui Toolkit ce cuprinde șapte module.

Toate aceste activități și cateheze sunt pregătite și predate de către PC Pr. Călin Ovidiu Popa, paroh al Parohiei Brătești și responsabil al Centrului Educațional-Inovativ Brătești și doamna Marioara Balogh, profesoară de religie la Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca, liceu partener în acest proiect.

Prima activitate din luna noiembrie 2014 cu tema „Prietenia, comoara cea mai de preț” a avut ca și scop întelegerea și respectarea de către tineri a valorilor fundamentale într-o relație de prietenie. Pe 20 noiembrie 2014 a avut loc cateheza cu tema „Postul și importanța lui în viața noastră”. În cadrul acestei cateheze, copiii au putut învăța ce este postul, care este rostul lui, de câte feluri este el și care sunt zilele și perioadele de post.

Pe data de 27 noiembrie 2014 s-a desfășurat activitatea cu titlul „Influența internetului asupra personalității copilului” și cateheza cu tema „Colindele de Crăciun - izvor de bucurie duhovnicească”.

Activitatea a avut ca și scop dobândirea unui set de cunoștințe cu privire la efectul internetului asupra stilului de viață al tinerilor. La activitate au participat și părinții copiilor, fiind informați cu privire la amploarea navigării pe internet, avantajele și dezavantajele utilizării internetului și conștientizarea efectelor negative la nivel fizic, emoțional și comportamental, datorate utilizării în exces a acestuia. De asemenea, atât copiii, cât și părinții au descoperit alternative de înlocuire a internetului cu alte activități.

În ora de cateheză, cu titlul „Colindele de Crăciun - izvor de bucurie duhovnicească”, tinerii au acumulat învățături noi legate de colinde. Astfel ei au învățat că ele sunt expresia cea mai vie a culturii teologice și duhovnicești populare, că sunt o prelungire a slujbelor de Crăciun auzite în biserică și un ecou al acestora în casele din satele și orașele creștinilor. În cadrul acestei orei de cateheză copiii au primit din partea Parohiei Ortodoxe Brătești cărți de colinde, făcând repetiții pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Pe data de 3 decembrie 2014 s-a desfășurat activitatea cu titlul „Influența consumului de tutun, alcool și droguri asupra familiei” și cateheza „Patimile - boli ale sufletului”.

La activitate au participat părinții alături de copii, formându-se un permanent dialog între formatori și aceștia. Au fost discutate următoarele probleme: factori de risc cu privire la consumul de substanțe nocive; aspecte ale vieții de familie care cresc riscul consumului de tutun, alcool și droguri; factori de protecție care să reducă riscul de a se consuma substanțe nocive; modalități de abordare și dialog în familie în privința prevenirii consumului de tutun, alcool și droguri.

În strânsă legătură cu activitatea desfășurată a fost și ora de cateheză ce a urmat, cu tema „Patimile - boli ale sufletului”. În cadrul acestei ore copiilor li s-a explicat ce sunt patimile, de unde vine termenul de „patimă” și care este modul acestora de a pune stăpânire pe viața omului. În continuare a fost tratată fiecare patimă în parte: iubirea de sine, lăcomia pântecului, desfrânarea, iubirea de arginți (lăcomia de avere), mânia, întristarea, acedia, frica, invidia și mânia. S-a subliniat faptul că în societatea în care trăim, varietatea, subtilitatea și modul patimilor de a-l înlănțui pe om sunt mult mai rafinate. Mijloacele tehnice perfecționate, televiziunea, internetul, presa, literatura profană, muzica de inspirație satanică, fac mult mai ușoară acțiunea nefastă a patimilor ce l-au încercat pe om de-a lungul istoriei, de la căderea lui în păcat.

În luna ianuarie a a nului 2015 s-au desfășurat trei ore cateheze, tinerii având posibilitatea să acumuleze învățături noi legate de „Sfântul Ioan Botezătorul, ca mărturisitor al dreptei credințe”, „Sfânta Taină a Botezului” și „Sfânta Taină a Mirungerii”.

Proiectul „Alege Şcoala! în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!” se desfăşoară pe parcursul a 18 luni (aprilie 2014 - octombrie  2015) şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2.