Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Adormirea Maicii Domnului prăznuită la Mănăstirea Izbuc

Adormirea Maicii Domnului prăznuită la Mănăstirea Izbuc

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai frumoase sărbători din cursul anului bisericesc datorită înaltei cinstiri de care se bucură Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în poporul român. Evlavia și dragostea pe care românii dreptmăritori o manifestă față de Maica Domnului s-a arătat și în acest an, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 15 august, la Sfânta Mănăstire Izbuc, devenită un adevărat simbol al spiritualității ortodoxe de pe meleagurile bihorene, cu prilejul hramului străvechiului așezământ monahal. Bucuria duhovnicească a obștii monahale și a pelerinilor a fost sporită prin prezența și slujirea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Peste 8.000 de pelerini din județele Bihor, Arad, Timiș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Alba, Hunedoara, Cluj, Sălaj, Brașov, Sibiu, Dolj, Constanța, Ilfov și din alte colțuri ale țării au călcat pragul Mănăstirii Izbuc în zilele de 14 și 15 august, venind să primească hrană duhovnicească. Programul liturgic a început în ajunul sărbătorii, luni seara, prin oficierea, de către un sobor de ieromonahi și preoți, condus, cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, de Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a slujbei de Priveghere, urmată de Prohodul Maicii Domnului, apoi procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului la izvorul tămăduitor Izbuc, şi a continuat cu Taina Sfântului Maslu, precum şi Sfânta Liturghie săvârşită la miezul nopţii.

În însăși ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de 26 de ieromonahi, preoți și diaconi, în altarul de vară al mănăstirii. Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Solemnis” al bisericii „Nașterea Domnului” din Satu Mare, dirijat de Doamna Prof. Maria Chiș. Au fost prezenți și au cântat pricesne în cinstea Maicii Domnului și interpreți de muzică populară din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud, Prof. Dănilă Filipoi și Doamna Prof. Viorica Rogozan împreună cu credincioși din corul parohiei Șanț. Au luat parte la sărbătoare și numeroase oficialități locale, județene și centrale.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, Chiriarhul Oradiei a subliniat cinstirea mare de care se bucură Preasfânta Născătoare de Dumnezeu încă din cele mai vechi timpuri, dar mai ales rolul important al Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc:

„Preasfânta Fecioară Maria este cea care s-a învrednicit a-L naște, prin puterea și lucrarea mai presus de fire a lui Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit-o că va naște Fiu, dar fecioria ei urma să fie păzită de Cel Care S-a născut din ea, astfel încât fecioară este nu doar înainte de naștere, ci și în timpul nașterii și după naștere, rămânând Pururea Fecioara Maria, simbol al curăției, simbol al purității, simbol al sfințeniei, dar, totodată, și maică. O calitate unică în istoria umanității, nici o altă femeie nefiind învrednicită de aceste două mari daruri deopotrivă: fecioria și maternitatea.”

„Deasupra cetelor îngerești stând, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu neîncetat se roagă pentru noi, pentru că nu este numai Fecioara curată, ci este și Maica Fiului lui Dumnezeu înomenit. Iar pentru că Domnul Hristos este Mirele și Capul Bisericii, ea este și Maica Bisericii, Maica Trupului mistic al Domnului, Maica tuturor creștinilor care o iubesc și o cinstesc cu dreaptă credință.”

„Așa cum Fecioara Maria s-a învrednicit a-L ține în brațe pe Domnul Hristos, după ce L-a purtat în pantece, la sfârșitul călătoriei ei pământești, la Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după cum vedem în icoana praznicului, Maica Domnului este primită în brațele Fiului ei iubit, Care îi primește sufletul ca pe un prunc înfășat, născut în Împărăția cerurilor, sufletul Maicii Sale iubite și mult îndrăgite.”

„Maica Domnului suferă pentru fiecare fiu duhovnicesc al ei, așa cum a suferit pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că ne iubește, intervine cu ajutorul ei în viața noastră, cu puterea și stăruința ei în rugăciune înaintea Fiului ei. Experiența de rugăciune a fiecăruia dintre noi ascunde și întâlnirile de taină, prin puterea rugăciunii, cu Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului și Maica noastră. Acolo unde mamele noastre nu mai pot, acolo unde ele obosesc și simt că se prăbușesc, acolo intervine dragostea atotcuprinzătoare a Preasfintei noastre maici duhovnicești, Născătoarea de Dumnezeu.”

„De aceea o chemăm în rugăciune, de aceea poporul lui Dumnezeu, neîncetat, de la începuturile creștinismului, îi înalță imne, o zugrăvește în frumoase icoane. Creațiile acestea poetice și artistice în cinstea Maicii Domnului nu se opresc pentru că frumusețea duhovnicească a legăturii deosebite, de taină, dintre Fecioara Maria și sufletele credincioșilor nu poate fi umbrită de nici un nor, iar dragostea creștinilor față de Maica lui Dumnezeu nu poate fi oprită și manifestările acestei iubiri nu pot fi îngrădite.”

„Maica Domnului se uită la noi cu dragoste și vrea să ne transmită dragostea aceasta pentru a se reflecta în lume. Este motivul pentru care și noi suntem obligați să lucrăm ca această dragoste să se reflecte în lume, iar reflectarea se face prin bunătate. Dacă Maica Domnului este bună și se roagă pentru noi, și noi avem datoria să fim buni, să ne rugăm unii pentru alții.”

La sfârșitul slujbei a fost binecuvântată coliva, iar Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a adresat cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Sofronie, pentru prezența la hramul mănăstirii, pentru dragostea și grija aleasă arătată așezământului monahal, dar și oficialităților, preoților și dreptmăritorilor creștini veniți să ia parte la sărbătoare.

Ierarhul a adresat urări de ani mulți și binecuvântați tuturor credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Preasfintei Fecioare Maria.

Pe parcursul celor două zile, credincioșii veniți în pelerinaj au avut posibilitatea să se închine, într-un spațiu special amenajat, la un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci a Mântuitorului Iisus Hristos, la icoana Mântuitorului Iisus Hristos în grădina Ghetsimani, pictată de Părintele Arsenie Boca, la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul și la moaștele altor sfinți, odoare aflate în patrimoniul sacru al Mănăstirii Izbuc. De asemenea, cei prezenți au luat apă de la izvorul tămăduitor aflat în incinta mănăstirii.

La încheierea praznicului, spre a spori bucuria acestuia, obștea monahală a invitat pe toți cei de față la agapa frățească, pregătind alese bucate tradiționale românești.