Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Adormirea Maicii Domnului prăznuită la Mănăstirea Izbuc

Adormirea Maicii Domnului prăznuită la Mănăstirea Izbuc

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai iubite sărbători din cursul anului bisericesc, datorită înaltei cinstiri de care se bucură Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în poporul român. Evlavia și dragostea pe care dreptmăritorii creștini o manifestă față de Maica Domnului s-a arătat și în acest an, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august, la Sfânta Mănăstire Izbuc, devenită un adevărat simbol al spiritualității ortodoxe de pe meleagurile bihorene, cu prilejul hramului străvechiului așezământ monahal. Bucuria duhovnicească a obștii monahale și a pelerinilor a fost sporită prin prezența și slujirea aleasă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Numeroși pelerini din Bihor, din județele învecinate și din alte colțuri ale țării au călcat pragul Mănăstirii Izbuc în zilele de 14 și 15 august, venind să primească hrană duhovnicească. Programul liturgic a început în ajunul sărbătorii, vineri seara, prin oficierea, de către un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, condus, cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, de Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a slujbei de Priveghere, urmată de Prohodul Maicii Domnului, apoi procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului la izvorul tămăduitor Izbuc, şi a continuat cu Taina Sfântului Maslu, precum şi Sfânta Liturghie săvârşită la miezul nopţii.

În însăși ziua praznicului, sâmbătă, 15 august, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, pe o scenă amenajată pentru slujire în apropierea noii biserici mari a mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Solemnis” de la biserica „Nașterea Domnului” din Satu Mare, dirijat de Doamna Prof. Maria Chiș. Au fost prezenți și au încântat cu pricesne în cinstea Maicii Domnului și interpreți de muzică populară din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud, Prof. Dănilă Filipoi și Doamna Lucreția Pomohaci. Au luat parte la sărbătoare și oficialități locale, județene și centrale.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, Chiriarhul Oradiei a subliniat rolul important al Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc, dar și cinstirea mare de care se bucură Preasfânta Născătoare de Dumnezeu încă din cele mai vechi timpuri, cinstire arătată atât prin iconografie și imnografie, precum și prin numeroasele sfinte lăcașuri închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Ierarhul a adresat urări de ani mulți și binecuvântați tuturor credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Preasfintei Fecioare Maria.

La sfârșitul slujbei a fost binecuvântată coliva, iar Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a adresat cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența la hramul mănăstirii, pentru dragostea și grija aleasă arătată așezământului monahal, dar și oficialităților, preoților și dreptmăritorilor creștini veniți să ia parte la sărbătoare.

Chiriarhul Oradiei, în cuvântul de încheiere a sărbătorii, a felicitat pe starețul Mănăstirii Izbuc și obștea monahală pentru jertfelnicia de care dau dovadă în frumoasa lucrare duhovnicească, ctitoricească şi misionară ce se desfăşoară aici. De asemenea, a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul Maicii Domnului peste toţi pelerinii care s-au ostenit şi au luat parte la sărbătorirea hramului cel mare al Mănăstirii Izbuc, Adormirea Maicii Domnului.

*

 

Pentru Sfânta și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei, anul Domnului 2020 are semnificații importante, căci se împlinesc 100 de ani de la reînființarea ei, în drepturile sale de odinioară, prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand I Întregitorul, la 30 august 1920. Totodată, anul acesta se aniversează 340 de ani de la prima atestare documentară a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei (1680), dar și 325 de ani de la menționarea acestei vechi Eparhii în Diploma Împăratului austriac Leopold I (1695).

Sfânta Mănăstire Izbuc, străveche vatră de viețuire monahală din Bihor, aniversează anul acesta 92 de ani de la reîntemeiere, prin grija Episcopului ctitor al reactivatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, Roman Ciorogariu (1920-1936), în anul 1928.

Totodată, s-au împlinit 10 ani de la sfințirea și așezarea pietrei fundamentale a noului catolicon al Mănăstirii Izbuc, biserica mare, Catedrala Munților Codru Moma, 16 mai 2010, ce s-a zidit și înfrumusețat la inițiativa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, sfânt lăcaș ce are hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea și de Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Biserica are ca model arhitectural biserica Mănăstirii cneziale Ravanița din Serbia (1377). După 10 ani de jertfă ctitoricească asiduă biserica este ridicată și împodobită, atât în interior, cât și în exterior, în prezent fiind în curs de finalizare pictura în tehnica mozaicului din pridvorul sfântului lăcaș.

Biserica urmează a fi târnosită în toamna acestui an, în Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci, 19 septembrie.