Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Adunare publică pentru susținerea familiei tradiționale și Marș pentru viață la Oradea

Adunare publică pentru susținerea familiei tradiționale și Marș pentru viață la Oradea

Aproximativ 8.000 de persoane, de etnii și confesiuni diferite, s-au adunat în Piața Unirii din municipiul Oradea, sâmbătă, 24 martie 2018, în ajunul praznicului Bunei Vestiri, exprimându-și public susținerea pentru viață, din momentul conceperii, pentru familia creștină tradițională și pentru proiectul legislativ de modificare a articolului 48 din Constituția României referitor la familie, proiect în favoarea căruia s-au strâns peste 3 milioane de semnături, în vederea organizării unui referendum la nivel național, iar pe plan local mai mult de 100.000 de bihoreni au semnat pentru definirea familiei în Constituția României.

Coaliția pentru Familie, organizatorul Adunării  publice și al Marșului pentru viață din Oradea, susținută de toate confesiunile creștine din România, solicită Parlamentului României să adopte în procedură de urgență inițiativa legislativă de modificare a articolului 48, alineatul 1 din Constituția României în sensul definirii precise a căsătoriei între un bărbat și o femeie

Coaliția pentru Familie, o mișcare civică fără personalitate juridică, independentă de orice partid politic și neafiliată confesional, sprijinită de toate cultele creștine din România, în numele celor peste 3 milioane de români care au semnat pentru revizuirea Constituției, solicită instituțiilor statului român, respectiv Parlament, Guvern, Președinție, finalizarea procedurilor legale și organizarea referendumului național pentru modificarea Constituției.

La manifestare au participat și au luat cuvântul lideri și reprezentanți ai tuturor confesiunilor creștine din județul Bihor, dar și din Ungaria: Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Excelența Sa László Böcskei, Episcopul Romano-Catolic de Oradea, Preasfințitul Părinte Virgil, Episcopul Greco-Catolic de Oradea, Domnul Petru Vidu, Președintele Comunității Baptiste din Oradea, Domnul Ioan Moldovan, Președintele Comunității Penticostale din Oradea. Din partea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului a rostit un cuvânt Doamna Vincze Judith.

Redăm cuvântul Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei rostit în cadrul manifestării:

„Suntem astăzi aici, cu toții, împreună, spre a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale, dar și pentru încercări, care ne întăresc credința și vin să ne determine, o dată în plus, să strângem rândurile. Suntem aici reprezentanți ai tuturor confesiunilor creștine din Oradea și din Bihor, din partea de vest a țării; ne rugăm lui Dumnezeu după rânduieli diferite, în limbi diferite, aparținem unor culturi diferite și, totuși, toți împreună, deși diferiți, suntem creștini și suntem aici într-un exercițiu de mulțumire adusă lui Dumnezeu Celui Preaînalt. Dar vă mulțumim, în numele organizatorilor, și dumneavoastră, tuturor celor care astăzi ați lăsat toate deoparte și ați venit să vă manifestați solidaritatea creștină, solidaritate cu care suntem datori toți creștinii.

Am venit astăzi aici, în Piața Unirii din Oradea, pentru a ne mărturisi idealul nostru, atașamentul față de identitatea noastră culturală comună, creștină, bazată pe valorile evanghelice. Facem parte cu toții din civilizația care a dat Europei sens. Europa, cu toate bunele și relele sale, este clădită pe temelia civilizației creștine. Dacă întrebăm astăzi ce sunt drepturile omului și cum au apărut ele, orice om cu mintea sănătoasă este obligat să recunoască: creștinismul este motorul care a oferit omului demnitatea sa.

Atunci când creștinismul a apărut în lume, lumea era dominată de sclavagism, majoritatea oamenilor trăiau în sclavie. O minoritate importantă, puternică, influentă, dicta asupra destinelor oamenilor, cu drept de viață și de moarte. Filozofia aceasta a fost răsturnată de creștinism, care a reușit să îi dezrobească pe oameni. Dar și în cel mai profund sens, eliberarea din sclavia păcatului, din robia patimilor, o poate face doar harul Duhului Sfânt, lucrând asupra inimii fiecărui om în parte. Nicio altă forță de pe pământ nu poate aduce eliberarea, decât numai harul lui Dumnezeu, har pe care neîncetat îl invocăm să se coboare și peste inimile noastre, peste poporul lui Dumnezeu din România, peste societatea noastră, peste Europa întreagă, peste toată lumea, pentru ca Dumnezeu să lucreze schimbarea cea minunată în sufletele cât mai multor oameni, pentru că în afara lui Dumnezeu nu există libertate. Libertatea iubirii fiilor lui Dumnezeu după har este dăruită de Dumnezeu tuturor celor care voiesc să pășească cu demnitate pe urmele Fiului Său în istorie.

Pentru că, da, suntem aici din atașament sigur și nestrămutat față de Cel pe Care Îl proclamăm cu toții ca Singurul Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lumii. Oricâte forțe s-ar strădui să zădărnicească planul lui Dumnezeu de mântuire a omului și a lumii, până la urmă, în final, biruința Îi aparține lui Hristos, pentru că Iisus Hristos învinge toate potrivniciile istoriei. De aceea, dragii mei, nu vă descurajați, nu vă pierdeți elanul și idealurile, deoarece Hristos este cu noi, și dacă Hristos este cu noi, cine este împotriva noastră? Pacea Domnului să fie cu voi cu toți. Amin!”

În cuvântul rostit în cadrul Adunării publice, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, a reliefat următoarele:

„Pe parcursul vieții noastre, cu toții greșim, și trebuie să recunoaștem aceasta, dar creștinismul a adus și aduce mereu în lume ceva nou. Pentru creștinii ortodocși, mâine, 25 martie, este o sărbătoare reunită, pentru că serbăm Buna Vestire, dar și Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post, când cinstim în chip deosebit o sfântă a Bisericii noastre, Sfânta Maria Egipteanca, care poate fi și pentru noi, mai ales în lumea de astăzi, o lume a plăcerilor și a desfrâului, un model demn de urmat. Harul lui Dumnezeu a lucrat acum 1400 de ani în viața acestei sfinte, dar lucrează și astăzi acolo unde întâlnește inimă deschisă și bunăvoință.

Mă bucur în chip deosebit că astăzi am reușit să ne strângem împreună, creștini de diferite confesiuni, în lumea aceasta modernă care are și acest instrument, ca mijloc de afirmare a unor așteptări, a unor nevoi și drepturi, pentru a afirma credința noastră în familia tradițională ca valoare creștină. Suntem încredințați că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este împreună cu noi, deoarece a făgăduit că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Său, acolo va fi și El în mijlocul lor. El este prezent în sufletul fiecăruia dintre noi, ne ajută și ne cârmuiește pe calea acestei vieți, pentru a dobândi și viața cea veșnică, în Împărăția cerurilor.”

 

 

Din partea Coaliției pentru Familie a fost prezent și a luat cuvântul Domnul Mihai Gheorghiu de la București, președintele Coaliției. De asemenea, a vorbit în cadrul manifestării și Domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea și Președinte al Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor.

Moderatorul Adunării publice a fost Domnul Daniel Burtic, directorul Radio Vocea Evangheliei Oradea.

Din întreg cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei au venit și au luat parte la manifestare un mare număr de clerici, preoți, ieromonahi și diaconi, monahi și monahii, elevi și cadre didactice de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, studenți și profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă  Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, membri din Asociația Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei și numeroși dreptcredincioși ai Bisericii strămoșești din Bihor. În cadrul programului Adunării publice, un cor format din elevi și studenți teologi ortodocși, dirijat de Părintele Conf. Univ. Dr. Habil. Mihai Brie, a interpretat Cu noi este Dumnezeu și Apărătoare Doamnă.

La încheierea programului Adunării publice, toți cei prezeți au fost invitați să participe la Marșul pentru viață, sub genericul „O lume pentru viață”, pe traseul Piața Unirii - Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului” - Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie din Oradea - Piața Tineretului. Prima oprire în cadrul marșului s-a făcut la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului”, unde Chiriarhul Oradiei a rostit Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”. Marșul s-a continuat spre Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie din Oradea, în fața căruia s-a făcut o oprire, unde de asemenea s-a rostit rugăciunea „Tatăl nostru”, încheindu-se în fața bisericii catolice din Piața Tineretului din Oradea, unde s-au rostit cuvântări din partea reprezentanților mai multor asociații pro viață. Au mai luat cuvântul: Preasfințitul Părinte Virgil, Episcopul Greco-Catolic de Oradea, Doamna Florica Cherecheș, deputat în Parlamentul României și Domnul Cătălin Vasile, din partea conducerii Coaliției pentru Familie.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de încheiere a Adunării publice și a Marșului pentru viață:

„După ce pe parcursul acestei zile am mărturisit cu toții atașamentul nostru față de viață, față de cultura vieții, și am spus un nu hotărât civilizației morții, după o zi în care am fost cu toții împreună, cerând ajutorul lui Dumnezeu și mulțumindu-I pentru toate, se cuvine ca acum, încă o dată, la încheierea manifestărilor, să așezăm înaintea Crucii Domnului nostru Iisus Hristos toată speranța noastră, pentru că toate suferințele și durerile pe care le resimțim ca și comunități creștine, ca și comunitate creștină în ansamblul ei, datorită a tot ceea ce se întâmplă în jur și vine ca o adevărată asediere a cetății lui Dumnezeu pe pământ, toate suferințele, așadar, cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, pot fi prefăcute în biruință. Nu ne rămâne decât să ne încredințăm lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu pentru lume și să-I ceremn ajutorul, în fiecare zi din viața noastră”.

Ierarhul a încheiat cuvântul său cu rugăciunea Dreptului Simeon de la slujba Vecerniei: „Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel.” (Luca 2, 29-32)