Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / AFOREO - un deceniu de dăruire creștină

AFOREO - un deceniu de dăruire creștină

Anul 2020 a prilejuit împlinirea a zece ani de când, cu binecuvântarea Chiriarhului locului, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, a luat ființă Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (AFOREO), sub atenta și dinamica coordonare a doamnei Viorica Cherteș, președinta asociației.

Dacă anul trecut contextul epidemiologic nu a permis organizarea unei întruniri aniversare, anul 2021 s-a arătat mai permisiv cu restricțiile, motiv pentru care s-a considerat ca fiind oportună și necesară marcarea festivă a deceniului de ființare a asociației doamnelor ortodoxe din Eparhia Oradiei. Astfel, în perioada 23 - 26 septembrie 2021 s-a desfășurat la Oradea Simpozionul aniversar Noblețea femeii creștine, o constantă într-o lume schimbătoare, organizat de AFOREO, la care au participat reprezentante de la asociațiile, societățile și ligile femeilor ortodoxe române de la eparhii din țară, dar și de peste hotare, respectiv din județele Alba, Covasna, Cluj, Iași, Galați, Mureș, Sibiu și Vâlcea, dar și doamne din Republica Moldova, de la Soroca și Bălți, precum și din Ucraina, de la Apșa de Jos.

Astfel, cea dintâi zi, joi, 23 septembrie 2021, a constituit ziua inaugurală a întrunirii doamnelor ortodoxe, care și-a avut începutul cel bun la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, prin slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, prin care s-au adus mulțumiri Preabunului Dumnezeu pentru binecuvântarea oferită în tot acest timp asociației Episcopiei noastre și tuturor organizațiilor prezente. Apoi, Chiriarhul locului a săvârșit slujba Parastasului, pomenind pe doamnele care au trecut la cele veșnice, membre ale asociațiilor din țară sau diaspora.

În cele ce au urmat, Preasfinția Sa a rostit o alocuțiune festivă, de bun venit, în care i-a felicitat pe toți participanții pentru efortul depus și riscul asumat din dragoste pentru sfânta noastră Biserică și ca semn de netăgăduit al unității de credință și de neam. Alese aprecieri au fost aduse de către Episcopul Oradiei, pentru eleganța și delicatețea costumelor populare cu care s-au înveșmântat doamnele ortodoxe. Totodată, Ierarhul le-a vorbit despre specificitatea meleagurilor bihorene, aflate la marginea dinspre Apus a neamului românesc, unde multiculturalismul și pluriconfesionalismul se resimt ca o particularitate proeminentă pentru cei care nu sunt obișnuiți cu aceste coordonate. La sfârșitul cuvântării festive, Episcopul Oradieia oferit câte un dar de suflet tuturor doamnelor ortodoxe, urmând ca și Preasfinția Sa, la rândul său, să se bucure de generozitatea oaspeților de seamă ai Eparhiei noastre, care au venit cu daruri tradiționale, specifice spațiului folcloric de unde provin.

Prima zi a întrunirii doamnelor ortodoxe a continuat cu lucrările Simpozionului aniversar intitulat  Noblețea femeii creștine, o constantă într-o lume schimbătoare. După ce au fost prezentate delegațiile și li s-au oferit ocazia să spună câteva cuvinte de început, Preasfințitul Părinte Sofronie a ținut un cuvânt de deschidere în care a accentuat valoarea de neînlocuit și aportul fundamental pe care femeia creștină și mama creștină le aduce în lume. Succedând Ierarhului nostru, invitata de onoare a simpozionului, venerabila doamnă Angela Paveliuc Olariu, un erudit etnograf al Moldovei și fostă președintă a Societății Femeilor Ortodoxe Române din Iași, a rostit un discurs plin de emoție, în care ne-a împărtășit din bogata experiență a domniei sale, în calitate de creștină, mamă și coordonatoare a societății creștine din Iași.

Un moment special al primei părți a simpozionului a constat în oferirea de plachete aniversare din partea AFOREO, precum și diplome de excelență din partea Episcopiei Oradiei, marcându-se în această manieră festivă împlinirea deceniului de la înființarea AFOREO, cât și  aniversarea celor o sută de ani de la hirotonia și intronizarea Episcopului-ctitor Roman Ciorogariu al Oradiei, în anul 1921, cel dintâi arhipăstor al restatornicitei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei.

Lucrările simpozionului au continuat cu teme cu totul speciale legate de tema centrală a simpozionului, abordări care au vizat personalități extraordinare ale universului creștin, începând cu arhetipul suprem al feminității, Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, și culminând cu chipuri remarcabile ale neamului românesc, printre care, la loc de cinste, a fost amintită Regina Maria. De asemenea, a fost prezentată și o succintă lucrare referitoare la istoria asociațiilor femeilor ortodoxe române din Bihor, susținută de Părintele Dorel Octavian Rus, protopop onorar al Oradiei. Nu în ultimul rând, doamna Viorica Cherteș a prezentat activitatea desfășurată de Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei de la înființare și până în prezent, ilustrând fotografii realizate cu prilejul numeroaselor activități cu caracter misionar, social-filantropic, cultural și național.

Tot în cadrul manifestării, s-a pus accentul pe partea practică, fiind încurajat schimbul de experiențe și cunoașterea reciprocă a fiecarei organizații în parte, ca mijloc de fortificare a relațiilor deja existente între asociații și ca bun prilej de a învăța din reușitele și încercările prin care au trecut până acum.

Pe lângă lucrările simpozionului, reprezentantele organizațiilor doamnelor ortodoxe au avut ocazia să cerceteze îndeaproape filialele pe care AFOREO le-a înființat în cei zece ani de activitate,  la Voivozi de Șimian, Valea lui Mihai și Aleșd, cunoscând mai bine contextul spiritual, cultural și social al Episcopiei Oradiei. Tot în aceste zile, doamnele ortodoxe au vizitat emblemele spirituale ale Eparhiei, Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea și Mănăstirea Izbuc, precum și alte lăcașuri de cult și locuri istorice reprezentative ale Ortodoxiei bihorene.

Diac. Andi Constantin Bacter