Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Aniversare la biserica „Izvorul Tămăduirii” din Oradea 80 de ani de la târnosirea bisericii

Aniversare la biserica „Izvorul Tămăduirii” din Oradea 80 de ani de la târnosirea bisericii

În cea dintâi Duminică după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 11 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din cadrul Parohiei „Izvorul Tămăduirii” din Oradea, la aniversarea a 80 de ani de la târnosirea bisericii (6 iunie 1937).

Ierarhul a fost întâmpinat de obștea credincioșilor și de un sobor de preoți și diaconi, la sărbătoare fiind prezent și Părintele Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, fost slujitor al acestei biserici. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii arhierești, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe diaconul Raul Ilie Toma, slujitor al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, întru arhidiacon.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a ţinut să sublinieze importanţa prăznuirii Tuturor Sfinţilor, din toate timpurile şi din toate locurile:

„În cea dintâi Duminică după măritul și împărătescul praznic al Cincizecimii, Biserica îi sărbătorește pe Toți Sfinții, știuți și neștiuți, cunoscuți și necunoscuți. În această duminică îi pomenim nu doar pe sfinții pe care îi avem sărbătoriți în calendarele noastre bisericești și în sinaxare, trecuți cu numele în fiecare zi a anului bisericesc, dar îi pomenim și pe cei ale căror nume nu le cunoaștem, dar care sunt cunoscuți de Dumnezeu în ceruri și ale căror nume sunt scrise în cartea veșniciei.”

„Sfinții sunt cei care, împlinind în viața lor poruncile lui Dumnezeu, ascultând de Domnul nostru Iisus Hristos și mergând uneori până la moarte, sau alteori urmând martiriul de zi cu zi al nevoințelor, s-au învrednicit a se arăta ca adevărați purtători de Hristos, adevărați oameni împliniți prin lucrarea Duhului Sfânt, în care Hristos a prins chip și a crescut, în care Hristos S-a manifestat, preamărindu-i pe ei și, astfel, împreună cu Domnul sunt în slavă în ceruri, în icoana cea adevărată și sfântă a Împărăției cerurilor, care este comuniunea sfinților.”

„Sfinții știuți sau neștiuți sunt cei care au lăsat familii, țarini, bogății, s-au despărțit de ai lor pentru a-L urma pe Hristos, sunt cei care și-au curățit umanitatea lor, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, de toată întinăciunea patimilor, de tot balastul pe care patimile cele egoiste îl aduce în sufletele oamenilor și curățindu-se, s-au luminat, și luminându-se, s-au îndumnezeit, printr-o cale a pocăinței de o viață întreagă.”

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe arhidiaconul Sebastian Riciard Lakatos, care îndeplinește ascultarea de secretar eparhial la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, în treapta preoției, pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din parohia Tilecuș, Protopopiatul Oradea. Noul preot hirotonit a primit hirotesia întru duhovnic, dar şi distincţia de iconom-stavrofor.

După Sfânta Liturghie, Părintele Dorel Octavian Rusu, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului și parohul bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Oradea a adresat un cuvânt de bun venit Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, mulțumind Preasfintei Treimi pentru marea Sa purtare de grijă faţă de această biserică, ce a avut mult de suferit de-a lungul vremii. Mulțumiri alese au fost îndreptate către Preasfințitul Părinte Sofronie pentru prezența la aceste momente aniversare și pentru dragostea și grija arhipăstorească pe care o poartă acestei parohii.

Cu prilejul aniversării celor opt decenii de la târnosirea sfântului lăcaș, a fost lansat volumul Biserica Izvorul Tămăduirii din Oradea, ce cuprinde monografia celei dintâi biserici construite în Oradea după Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, biserica cu lună, dar și a parohiei Izvorul Tămăduirii, înființată în anul 1990, autorul cărții fiind Părintele Dorel Octavian Rusu, parohul bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Oradea și protopopul Oradiei. Lucrarea a apărut recent în Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei Oradiei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, care a scris și cuvântul înainte al volumului.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe preoţii și credincioşii enoriei pentru frumoasa aniversare a sfântului lăcaș, o biserică mărturisitoare, atât în vremurile de pace și libertate, cât și în timpurile în care a fost zăvorâtă. De asemenea, Preasfinția Sa a felicitat pe părintele paroh pentru osteneala întocmirii lucrării monografice.

 

*

 

Biserica „Izvorul Tămăduirii” a fost întâia biserică ortodoxă ridicată în Oradea după construirea istoricei biserici cu lună (1784-1790), vechea catedrală episcopală a Bihorului, dar şi după reînfiinţarea Episcopiei Oradiei, în 1920. Piatra de temelie a fost sfințită și așezată în anul 1934, la praznicul Cincizecimii, primind ca hram Pogorârea Sfântului Duh, de către Episcopul Andrei Magier Crişanul, arhiereul-vicar al Episcopiei Oradiei, în prezenţa Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei, fiind zidită în doar trei ani de zile, astfel că în 1937, la 6 iunie, a fost târnosită de către Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei. Această biserică a funcţionat la început ca biserică de spital, fiind primul sfânt lăcaş ortodox din această parte a ţării construit să deservească un așezământ spitalicesc.

În perioada ocupaţiei horthyste, 1940-1945, biserica a fost închisă din ordinul oficialităţilor maghiare, iar după eliberarea teritoriilor de sub dominaţie străină a fost redeschisă. În vremea regimului comunist ateu biserica a fost din nou închisă, între anii 1960-1989, fiind transformată în magazie pentru obiectele casate ale spitalului.

În anul 1990, prin grija Episcopului Vasile Coman al Oradiei, biserica, ce se afla într-o avansată stare de deteriorare, fiind aproape o ruină, a fost redeschisă şi resfinţită de ierarh, primind hramul Izvorul Tămăduirii. Acum a luat ființă și parohia „Izvorul Tămăduirii”, așa încât, pe lângă menirea de la începuturi, aceea de biserică pentru bolnavii şi personalul medical al spitalului, ea și-a deschis larg porţile şi pentru credincioşi, ca biserică de enorie.

Între anii 1991-2010, prin grija Părintelui Dorel Octavian Rusu, a Părintelui Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan și a Părintelui Titus Scurt, s-au făcut ample lucrări de reparare, consolidare, renovare, înnoire şi înfrumuseţare a întregului sfânt lăcaş, s-au construit clădiri anexe administrative și a fost amenajat parcul ce înconjoară biserica, lucrări binecuvântate de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei de praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2010, la aniversarea a 20 de ani de la redeschiderea bisericii.