Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Asociația Pedagogilor Creștini are o nouă filială la Oradea

Asociația Pedagogilor Creștini are o nouă filială la Oradea

Sâmbătă 4 noiembrie 2017, în Aula Magna a Universității din Oradea, în contextul desfășurării Conferinței Naționale a Psihologilor Școlari, a avut loc constituirea Asociației Pedagogilor Creștini, filiala Oradea, în prezența unui foarte mare număr de cadre didactice universitare, profesori de religie și alte specialități din învățământul preuniversitar bihorean, directori de școli și inspectori școlari.

Evenimentul a fost onorat de personalități consacrate în domeniul pedagogiei, psihologiei și teologiei, deopotrivă: Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Domnul Prof. Univ. Dr. Laurențiu Șoitu, președintele Asociației Pedagogilor Creștini din România, Domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău, rectorul Univesității din Oradea, Domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă, președintele Senatului Universității din Oradea și președinte al Asociației Părinți pentru Ora de Religie, Filiala Bihor, Domnul Lect. Univ. Dr. Dan Aurelian Botica, președintele Senatului Universității „Emanuel” din Oradea, Domnul inspector școlar general Prof. Univ. Dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației Naționale, respectiv Domnul Prof. Alin Florin Novac-Iuhas, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

În debutul programului, Doamna Prof. Univ. Dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea, a prezentat premisele care au stat la baza constituirii filialei de la Oradea a acestei asociații și proiectele vizate de aceasta. Domnul Prof. Laurențiu Șoitu a evidențiat contextul înființării asociației, obiectivele acesteia, respectiv modalitatea de exprimare cu prioritate în mediul universitar și în relațiile cu instituțiile religioase, culturale și educaționale la nivel local, județean, național și internațional. Rectorul Universității din Oradea, Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău a accentuat în cadrul întâlnirii rolul Universității din Oradea în această parte de țară, dar și misiunea Facultății de Teologie „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea din cadrul instituției pe care o conduce.

Preasfințitul Părinte Sofronie, invitat special al evenimentului, a rostit un cuvânt de binecuvântare, subliniind importanța și rolul unei astfel de asociații în contextul unei lumi tot mai secularizate și desacralizate, în care valorile sunt relativizate, iar cele religioase sunt ținta unor atacuri permanente. De asemenea, Preasfinția Sa a făcut o radiografie a activității Asociației Părinți pentru Ora de Religie, organizație care funcționează la nivel național, dar și la nivelul județului Bihor, având o contribuție deosebită în statornicirea statutului orei de religie în spațiul educațional românesc. În final, Ierarhul și-a exprimat convingerea că o astfel de organizație în spațiul bihorean va contribui la intensificarea colaborării instituțiilor religioase, culturale și educaționale prin organizarea unor programe specifice. 

Scopul Asociației Pedagogilor Creștini, înființată la Iași în anul 2016, este acela de afavoriza educaţia pentru valorile fundamentale statornicite prin acţiunile comune ale confesiunilor creştine şi ale şcolii, în complementaritatea şi unitatea lor. Prin strategii, metode şi mijloace specifice, pedagogii, în rolurile lor de îndrumători, conducători spre idealul de desăvârşire a fiecărei persoane – membrii APC îşi unesc priceperea, experienţele, nădejdea, rugăciunea şi darurile primite de la Dumnezeu pentru a mărturisi credinţa că valorile perene sunt apărate prin slujirea, iubirea şi dorul de sacru şi frumos.

Organizația reuneşte în cadrul ei personalităţi reprezentative ale spaţiului universitar şi preuniversitar, cercetători, clerici, jurnalişti, angajaţi în instituţii spiritual-culturale, educaţionale şi social-filantropice. Asociația și-a fixat ca obiective: promovarea ideilor și practicilor specifice educaţiei creştine; realizarea de cercetări, studii interdisciplinare asupra problematicii păstrării şi dezvoltării interesului pentru valorile fundamentale şi perene ale lumii; editarea de publicații, on-line și tipărite, care vor reflecta orientarea activă, dorința vie de a cunoaște și de a înțelege esenţa fiinţei umane şi a lumii, precum şi realizările membrilor asociaţiei şi ale diverselor persoane ori centre de studii consonante cu principiile asociaţiei; organizarea unor conferinţe, stagii de formare, manifestări ştiinţifice, culturale care să promoveze elemente ale spiritualităţii creştine, ale valorilor definitorii pentru esenţa, continuitatea şi unitatea fiinţei umane.

Conferința Națională a Psihologilor Școlari, în cadrul căreia a avut loc evenimentul de înființare a asociației, s-a desfășurat la Oradea în perioada 3-4 noiembrie 2017, ediția a VI-a, fiind organizată de Asociația Psihologilor Școlari Bihor, a cărei președinte este Doamna Conf. Univ. Dr. Daniela Roman de la Universitatea din Oradea.