Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare arhierească pentru credincioșii din Copăceni, Bihor

Binecuvântare arhierească pentru credincioșii din Copăceni, Bihor

În Duminica a șaptesprezecea după Rusalii, 10 februarie 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în localitatea bihoreană Copăceni, filie a Parohiei Vărășeni, Protopopiatul Beiuș, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, în prezența a numeroși credincioși din localitate, precum și a unor oficialități. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28, Ierarhul a evidențiat principalele semnificaţii duhovniceşti ce se desprind din întâlnirea și dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia cananeeancă, ce are ca urmare vindecarea miraculoasă a fiicei acestei femei, săvârșită de Domnul Iisus Hristos:

„Pentru mulți oameni din zilele noastre, cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos în cadrul dialogului cu femeia cananeeancă sunt șocante, pentru că Dumnezeu-Omul îi compară pe cei din afara neamului israelit, israeliții fiind copiii, cu câinii: «Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor». Din perspectiva lumii de astăzi, foarte secularizată și înstrăinată de Biserică, obișnuită cu așa-zisele criterii ale corectitudinii politice, lucrul acesta este scandalos. Însă, din perspectiva credinței, raportat la lumea din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, aceste cuvinte sunt adevărate, sunt reale, deși cutremurătoare, pentru că sunt numiți copii cei care urmează adevăratei credințe, închinătorii la Dumnezeul Cel Viu și Adevărat, Unicul și Singurul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Iar celelalte popoare, închinându-se la zei, având idoli, sunt comparate cu câinii, deoarece idolatria este văzută, din perspectivă biblică, ca și închinare la regnul animal, mulți dintre idoli fiind în chip de animale.”

„Femeia cananeeancă făcea parte dintr-o astfel de lume, în care oamenii se închinau la idoli în chip de animale. Astfel, este și ea asemănată, la fel ca și cei care credeau și se închinau idolilor, cu câinii. Dar ea nu se supără, nu este tulburată, ci, dimpotrivă, rostește cuvintele memorabile: «Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor», arătându-și mare sa credință.”

„Dacă trecem dincolo de înfățișarea cutremurătoare și șocantă a cuvintelor și ajungem la ceea ce s-a petrecut, înțelegem ceva extraordinar. Prin vindecarea copilei bolnave, copilă ce nu era israelită, prin alungarea duhului necurat din trupul ei, Dumnezeu arată că vine să săvârșească vindecarea întregului neam omenesc, adică a tuturor urmașilor lui Adam, și să îi cheme la credință pe toți oamenii. Așadar, ceea ce ni se descoperă nouă, prin pericopa evanghelică ce am ascultat-o, este adevărul că Împărăția inaugurată de Fiul lui Dumnezeu înomenit, Împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, Împărăția cerurilor este deschisă pentru toți oamenii. În Hristos Iisus nu mai există iudeu sau elin, rob sau liber, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, ci, în Domnul Iisus Hristos toți suntem răscumpărați, Împărăția este deschisă tuturor, însă, de intrat în Împărăție, intră doar cel care își dorește cu adevărat aceasta.”

„Cananeeanca din pericopa evanghelică de astăzi este una din mulțimea oamenilor din afara poporului lui Israel care au intrat, încă din timpul viețuirii pe pământ a Mântuitorului Iisus Hristos, pe porțile pe care El le-a deschis, deschizându-ne, astfel, și nouă calea, celor dintre neamuri, spre Împărăția cerurilor. Și poporul nostru face parte din celelalte neamuri, căci strămoșii noștri au fost idolatri, dar au părăsit idolatria și au trecut la credința cea adevărată în Unicul și Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul Cel Viu al lui Israel. Iar Dumnezeu ni S-a descoperit nouă ca Unul în Ființă și Întreit în Persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Iar Tatăl, Care toate le-a creat prin Fiul în Duhul, la plinirea vremii, Îl trimite pe Fiul în lume să Se facă Om, ca să ne vindece de toată boala și neputința, de păcat și de moarte, prin moartea Sa pe Cruce și Învierea Sa cea de a treia zi.

Acesta este marele dar al lui Dumnezeu făcut umanității, aceasta este taina cea mare pe care noi o celebrăm de fiecare dată când săvârșim Sfânta Liturghie. Aceasta este taina pe care ne pregătim, în fiecare an, să o întâmpinăm la Sfintele Paști, în Săptămâna Pătimirilor Domnului Iisus Hristos și în sărbătoarea luminatei Sale Învieri. O perioadă extraordinară pe care Dumnezeu, prin Sfânta Biserică, ne-o așază înainte ca să ne pregătim de întâlnirea cu taina, pe măsura credinței noastre. Iar pentru pregătirea, în vederea serbării, așa cum se cuvine, a Pătimirilor și a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, avem, înainte de Săptămâna Patimilor, Sfântul și Marele Post al Păresimilor, vreme de patruzeci de zile. Însă, cu trei săptămâni înainte de acest Post al Păresimilor, începe perioada bisericească specială a Triodului, din Duminica a treizeci și treia după Rusalii, după numărul anilor pe care i-a trăit pe pământ Mântuitorul Iisus Hristos, vreme de zece săptămâni, până la luminata Înviere.”

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotonit pe tânărul absolvent de Teologie Ortodoxă Ionuț Iuliu Jolța întru diacon misionar, pentru Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Sânnicolau Român, Protopopiatul Oradea.

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, iar Părintele paroh Dumitru Balint, în cuvântul său, a adus prinos de recunoștință Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat peste credincioșii din filia Copăceni și a mulțumit Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei pentru grija arhipăstorească ce o arată acestei enorii, aflându-se la a treia vizită pastorală în Parohia Vărășeni, de la întronizarea sa în scaunul de Episcop al Oradiei, 25 februarie 2007.

În cuvântul de la final, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe părintele coslujitor, dar și pe credincioșii din Parohia Vărășeni, filia Copăceni, pentru frumoasa și bogata misiune și activitate pastoral-misionară desfășurată.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul a sfințit și binecuvântat noua casă parohială din Copăceni, construită și amenajată în ultimii ani, în vecinătatea sfântului lăcaș.