Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare arhierească pentru credincioşii din Reghea

Binecuvântare arhierească pentru credincioşii din Reghea

În Duminica a nouăsprezecea după Rusalii, 4 octombrie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a adus bucurie enoriaşilor din filia Reghea a parohiei Dijir, Protopopiatul Marghita, binecuvântând lucrările de înnoire a bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, unde se ostenesc să afle calea spre mântuire sub povăţuirea duhovnicească a părintelui paroh Nicolae Dale.

Ierarhul a fost întâmpinat la biserică de către copii îmbrăcaţi în frumoase straie populare tradiţionale din Bihor, de întreaga comunitate de credincioşi, formată din 26 de suflete, de numeroşi fii ai satului veniţi din alte locuri, dar şi de oficialităţi locale. Apoi, Chiriarhul Oradiei, în sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la exteriorul bisericii, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea fragmentului scripturistic duminical, referindu-se la cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos, „Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6, 31), Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat principalele semnicaţii duhovniceşti ale pericopei evanghelice:

„Pericopa evanghelică din această Duminică, a nouăsprezecea după Rusalii, care prezintă un fragment din Predica de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos, referitor la iubirea vrăjmaşilor, începe prin cuvintele pline de înţelepciune ale Celui Care este Înţelepciunea lui Dumnezeu, Cuvântul Veşnic al Tatălui, Care a venit în lume să ne înveţe pe noi, cei neînvăţaţi, tot ceea ce trebuie să ştim pentru a ne mântui, şi aceste cuvinte sunt: «Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea».

Nu avem noi oamenii ce aşteptări să avem în lumea aceasta, unii de la alţii, dacă noi înşine nu venim în aşteptarea fratelui nostru, făcându-i ceea ce el aşteaptă de la noi. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se face în lume, între oameni, trebuie să se facă pe bază de reciprocitate, de daruri reciproce. Eu dăruiesc şi, la rândul meu, primesc în dar. Toate după modelul pe care Dumnezeu Însuşi ni-l propune, pentru că El este Marele Dăruitor, Care ne dăruieşte nouă, începând cu viaţa pe pământ, şi terminând cu viaţa cea veşnică în Împărăţia Cerurilor.

„Dacă Dumnezeu este bun şi dăruitor, tot aşa, şi noi oamenii suntem chemaţi să fim dăruitori, să dăruim unii altora. Dăruind fratelui tău, dobândeşti Împărăţia cerurilor, aşa cum se întitulează şi o celebră carte scrisă de un monah evreu convertit la Creştinism, Nicolae Steinhardt, călugărit la Mănăstirea Rohia, anume „Dăruind vei dobândi”. Domnul nostru Iisus Hristos Însuşi a spus: «Mai fericit este a da, decât a lua» (Fapte 20, 35).”

„Prin pericopa evanghelică de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Luca, înţelegem de ce iubirea de vrăjmaşi este legată şi de contextul dării cu împrumut. Dacă dai cu împrumut la cineva, nu nădăjdui să primeşti înapoi. Altfel spus, atunci când dai cu împrumut, nu te gândi să primeşti înapoi, şi încă şi cu dobândă, pentru că aceasta nu este bineplăcut lui Dumnezeu. Mai degrabă dăruieşte cu toată inima ta, decât să dai cu împrumut fratelui tău, până la măsura iubirii vrăjmaşilor, căci nu avem niciun folos dacă facem bine doar celor care ne fac nouă bine şi răspundem cu rău celor care ne fac nouă rău. Creştinismul este singura religie din toată istoria culturală a umanităţii, dintre toate religiile lumii, care propovăduieşte iubirea de vrăjmaşi. Mântuitorul Iisus Hristos vine şi răstoarnă principiul atât de răspândit în vechime în orient, chiar şi în realitatea iudaică, „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”, aducând un altul, rupt din cer, pentru că ni-L prezintă pe Dumnezeu-Tatăl ca pe Cel Care dăruieşte, fără să facă vreo deosebire între cei buni şi cei răi.”

„Asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, Care S-a rugat, atunci când era răstignit pe Cruce, pentru călăii Săi, asemenea celui dintâi martir al Bisericii, Sfântul Ştefan, care, atunci când era ucis cu pietre, când era lapidat, s-a rugat pentru cei care îl omorau, toţi martirii Bisericii s-au rugat pentru cei care i-au prigonit, care i-au chinuit şi i-au omorât, ca Dumnezeu să îi ierte şi să îi întoarcă, prin pocăinţă, la calea cea dreaptă. Acesta este răspunsul dat de creştinii dintotdeauna, răspunsul martirilor în faţa morţii, în faţa persecuţiei şi a chinurilor, a supliciului. Nu cuvinte de ură faţă de cei care îi chinuiau şi îi omorau, ci cuvinte care chemau binecuvântarea şi iertarea lui Dumnezeu peste fraţii lor în umanitate ajunşi într-un aşa de mare întuneric, încât au cutezat să îi omoare pe ei, pe martiri. Şi lucrurile se petrec la fel şi în zilele noastre.”

În cadrul slujbei, Părintele paroh Nicolae Dale a fost hirotesit iconom pentru lucrarea pastoral-misionară desfăşurată în parohia Dijir şi filia Reghea, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea restaurării şi înfrumuseţării lăcaşului de cult.

Părintele Călin Cotrău, Protopopul Marghitei a dat citire Actului de sfinţire întocmit cu acest prilej şi a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, în care a prezentat un scurt istoric al comunităţii dreptmăritoare din Reghea, menţionând principalele momente ale devenirii acesteia.

Părintele paroh a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru dragostea cu care a venit şi a binecuvântat ostenelile dreptmăritorilor creştini din Reghea. De asemenea, a mulţumit tuturor celor care s-au jertfit pentru înnoirea bisericii din această localitate.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh şi obştea dreptmăritorilor creştini din Reghea şi a înmânat o diplomă de apreciere pentru toţi credincioşii din Reghea care, fiecare după posibilităţi, au jertfit în folosul Bisericii şi au ajutat la realizarea lucrărilor de înnoire a sfântului lăcaş.

Localitatea Reghea este situată la 70 km de municipiul Oradea şi 14 km de oraşul Marghita, fiind atestată documentar din anul 1793. În anul 1923 s-a construit şcoala din localitate, care în duminici şi sărbători se folosea şi ca biserică, fiind săvârşite sfintele slujbe. După instaurarea regimului comunist s-a interzis prezenţa preoţilor şi a credincioşilor în şcoală, care au fost nevoiţi să frecventeze bisericile din localităţile învecinate. Actuala biserică din Reghea a fost ridicată între anii 1972-1979. În perioada 2012-2015, prin grija Părintelui Nicolae Dale şi prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi din Reghea s-au executat lucrări de subzidire a fundaţiei sfântului lăcaş, s-a înlocuit vechiul turn, s-au făcut tencuieli exterioare şi au fost montate jgheaburi de scurgere a apei pluviale.