Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Ghida

Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Ghida

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 17 septembrie 2017, comunitatea dreptmăritoare din Ghida, Protopopiatul Marghita, a avut bucuria să primească vizita pastorală a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate la biserica parohială cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși și a autorităților locale.

Sărbatoarea a debutat cu slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la exteriorul și interiorul sfântului lăcaș. De asemenea, Ierarhul a sfințit și o troiță ridicată în apropierea bisericii. În cadrul Sfintei Liturghii ce a urmat, după momentul citirii pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Marcu, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a prezentat câteva dintre cele mai importante semnificații ale crucii pe care fiecare creștin în parte o are de purtat în viața pământească, pe cărarea cea strâmtă către Împărăția cerurilor:

„Dacă la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci ne-am adus aminte de jertfa cea răscumpărătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin răstignirea pe Cruce, pentru păcatele noastre, a Celui fără de păcat, astăzi, în Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, suntem invitați de Sfânta Biserică să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos prin care ne vestește că: «oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie». De aceea, această duminică mai este numită și «Duminica urmării lui Hristos», prin asumarea crucii pe care fiecare o are de purtat în cursul vieții sale.”

„Așadar, noi, ca și creștini, avem datoria de a ne purta cu demnitate în această viață propria cruce. Fiecare dintre noi, următori lui Hristos fiind, suntem purtători ai crucii. Așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a murit pe Cruce pentru păcatele noastre, la fel și noi trebuie să ne răstignim în viața noastră păcatele și să-I urmăm Lui. Duminica de astăzi este, de fapt, o duminică închinată sufletului nostru, pentru că purtarea crucii aici pe pământ se face pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru dobândirea vieții veșnice.”

În încheierea slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe Părintele paroh Ioan Lucian Sotoc întru iconom, pentru rodnica lucrare pastoral-misionară desfășurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea restaurării și împodobirii lăcașului de cult.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a adresat, în numele credincioşilor Parohiei Ghida, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei și a prezentat un scurt istoric al comunității parohiale. De asemenea, părintele protopop a ținut să evidențieze vrednicia părintelui paroh și a acestei comunități de creștini ortodocși, care s-au jertfit și au contribuit la frumoasele lucrări realizate.

Parohul Ioan Lucian Sotoc, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu  pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate mică de creştini. Apoi, i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneală şi prezenţă, pentru purtarea de grijă arătată credincioșilor din Ghida, dar și pentru distincţia acordată, subliniind că aceasta este un simbol al vredniciei celor 80 de suflete pe care le păstoreşte.

În final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh și pe toți credincioșii parohiei pentru jertfa depusă în vederea înfrumusețării lăcașului de cult, arătând că Preamilostivul Dumnezeu va răsplăti fiecăruia pentru dragostea arătată Sfintei Biserici. Cu acest prilej, Ierarhul a oferit o diplomă de apreciere membrilor Consiliului și Comitetului Parohial din Ghida. După Sfânta Liturghie, Ierarhul a vizitat și casa parohială din Ghida, unde s-au realizat lucrări de restaurare.