Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Roit

Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Roit

În duminica a treia după Rusalii, 25 iunie 2017, comunitatea dreptmăritoare din Roit, Protopopiatul Tinca, a avut bucuria să primească vizita pastorală a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate la biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh și a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși și a autorităților locale și centrale.

Sărbatoarea a debutat cu slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la exteriorul și interiorul sfântului lăcaș. În cadrul Sfintei Liturghii ce a urmat, după momentul citirii pericopei evanghelice duminicale, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33), Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură:

 „Pericopa evanghelică de astăzi așază ordinea priorităților pentru sufletul credincios, pentru tot creștinul care dorește să se mântuiască, iar ordinea începe cu Împărăția cerurilor, căci toate celelalte sunt lucruri secundare și cu totul nefolositoare. Așadar, ceea ce este de folos creștinului ca să se mântuiască, să moștenească viața cea veșnică este căutarea Împărăției cerurilor, în care domnește pacea și lumina lui Dumnezeu, a Împărăției slavei dumnezeiești ce strălucește peste toți și în toți cei care, în viața aceasta, au căutat să facă voia lui Dumnezeu.”

„Îngrijirea omului pentru ce va mânca, ce va bea, cu ce se va îmbrăca, adică grija pentru ziua de mâine își are locul într-o lume în care Dumnezeu este absent. Acolo unde Dumnezeu este prezent, El este destul și de ajuns pentru cel care crede, împlinindu-i lui toate cererile, încât sufletul credincios nu mai are nevoie de nimic altceva decât să fie împreună cu Dumnezeu, iar cel care este împreună cu Dumnezeu se roagă ca Dumnezeu să coboare în adâncul sufletului său și să îl lumineze.”

„Astăzi, în cea de-a treia duminică după Rusalii, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, în Biserica Sa, ne adresează și nouă invitația, ne lansează chemarea să fim sfinți, să căutăm Împărăția cerurilor, să ne umplem de lumina dumnezeiască, pentru că omul care se umple de lumină acela lumină vede în jurul său, pe când cel care se lasă în întuneric întunecat vede totul. Cel care Îl caută pe Dumnezeu în viața sa, Îl caută și în viața aproapelui său. Iar cel care Îi întoarce spatele lui Dumnezeu, contemplându-se pe sine însuși, într-o pornire egoistă idolatră, acela îl va socoti total de disprețuit pe aproapele său.”

La Sfânta Liturghie a fost pomenit Episcopul Gherasim Raț al Aradului și Oradiei, care a păstorit între 1835-1850, născut la Roit. În încheierea slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe părintele paroh Sorin Liviu Deac întru iconom-stavrofor, pentru rodnica lucrare pastoral-misionară desfășurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea restaurării și împodobirii lăcașului de cult.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a adresat, în numele credincioşilor Parohiei Roit, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei și a prezentat un scurt istoric al comunității parohiale și a lăcașului de cult. De asemenea, părintele protopop a ținut să evidențieze vrednicia părintelui paroh și a acestei comunități de creștini ortodocși, care s-au jertfit și au contribuit la frumoasele lucrări realizate.

Parohul Sorin Liviu Deac, în cuvântul său, a mulţumit Preasfintei Treimi pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de creştini. Apoi, i-a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru osteneală şi prezenţă, pentru purtarea de grijă arătată credincioșilor din Roit, dar și pentru distincţia acordată, subliniind faptul că ea este un simbol al vredniciei celor 160 de familii pe care le păstoreşte.

În final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh și pe toți credincioșii parohiei pentru jertfa depusă în vederea înfrumusețării lăcașului de cult, arătând că Bunul Dumnezeu va răsplăti fiecăruia pentru dragostea arătată Sfintei Biserici. De asemenea, Ierarhul a adresat un îndemn părintesc credincioşilor ca în perioada binecuvântată ce a mai rămas din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel să aibă în vedere mai ales spovedania și, daca se primește dezlegare, cuminecarea cu Preacuratele lui Hristos Taine, spre sfințirea vieții și dobândirea bunătăților netrecătoare.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul a vizitat casa parohială din Roit unde a fost amenajat un mic muzeu parohial, având în patrimoniu icoane, cărți de cult și obiecte bisericești, dar și exponate cu caracter etnografic.