Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare chiriarhală pentru creștinii dreptmăritori din Oradea-Velenţa I

Binecuvântare chiriarhală pentru creștinii dreptmăritori din Oradea-Velenţa I

În Duminica a douăzeci și șaptea după Rusalii, 8 decembrie 2019, clerul și credincioşii bisericii parohiale Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Oradea-Velenţa, străvechea Catedrală Episcopală a românilor dreptmăritori bihoreni, au avut marea bucurie de a primi binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezența unui mare număr de enoriași.

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Oradea-Velenţa este cel mai vechi sfânt lăcaş ortodox din municipiul Oradea, fiind construit între anii 1768-1779, pe amplasamentul unei vechi biserici de lemn, servind drept catedrală episcopală până la ridicarea Catedralei Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună, în centrul oraşului, devenită catedrală provizorie.

Chiriarhul Oradiei a rostit în cadrul Sfintei Liturghii un bogat cuvânt de învăţătură, în care a arătat principalele învățături duhovnicești ce se desprind din minunea vindecării femeii gârbove săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, subliniind dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de oameni, creația Sa, pe care vrea să îi vindece de toată boala și neputința, în comparație cu răutatea duhurilor rele care îi țin pe oameni prizonieri. Ierarhul a vorbit și despre pericolul mare al fanatismului care bântuie în lumea de astăzi:

„Pericopa evanghelică de astăzi ne arată dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, Care vrea să îl vindece pe om de toată boala și neputința. Dumnezeu Însuși, Bunătatea adevărată, Fiul Tatălui Celui Veșnic, Domnul nostru Iisus Hristos, o vindecă pe femeia gârbovă ținută prizonieră, în stare de robie de satana de optsprezece ani, vreme în care ea nu a mai putut să își ridice ochii spre ceruri, ci cu umilință multă, gârbovă fiind, privea spre pământ.”

„Pe lângă bunătatea lui Dumnezeu, o altă învățătură pe care o desprindem din această pericopă evanghelică este legată de prezența și lucrarea în lume a duhurilor răutății, a diavolului și a îngerilor căzuți. Iar pericopa din Apostolul zilei, un fragment din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, privește tocmai lupta pe care noi o avem aici pe pământ de purtat cu duhurile răutății și în care suntem îndemnați să ne comportăm ca niște adevărați soldați în războiul nevăzut, întrarmându-ne cu toată armura necesară, de la platoșa dreptății, la coiful mântuirii, luând în mână sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, adică rugăciunea neîncetată, și încălțați cu sandalele vestirii Evangheliei păcii, adică stând în stare de veghe, de trezvie, gata de luptă cu duhurile necurate, pentru a primi putere de la Dumnezeu spre a vesti în lume Evanghelia păcii, Evanghelia iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu față de noi, oamenii.”

„Cuvântul cu putere multă al Mântuitorului Iisus Hristos îi atinge și pe fariseii din vremea sa, care au fost martori ai vindecării, în zi de sâmbătă, a femeii gârbove, fanaticii de atunci, ca și cei de astăzi, care, de dragul literei Legii, sunt gata să sacrifice dragostea cu care noi oamenii suntem datori unii față de alții, fără a înțelege puterea duhului ce se ascunde în spatele literei și care dă libertate duhovnicească, pentru ca oamenii să nu fie împovărați mai mult decât este nevoie. Din nefericire, și în zilele noastre fanatismul religios ajunge chiar să ucidă, și la propriu și la figurat. Toate acestea nu au loc în lumea lui Dumnezeu, care este o lume duhovnicească, a libertății pure, iar nu, paradoxal, a libertății care înrobește.”

Părintele paroh Nicolae Alexandru Pop, vicar eparhial, a mulţumit Chiriarhului Oradiei pentru vizita pastorală și aleasa slujire în străvechea catedrală din Bihor, ceea ce constituie o mare binecuvântare pentru credincioşii parohiei, o întărire în dreapta credinţă, şi un prilej de înmulţire a dragostei, a frăţietăţii şi a solidarităţii.

În final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele vicar eparhial Nicolae Alexandru Pop și pe Părintele coslujitor Florin Negruțiu, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, pentru frumoasa și bogata lucrare pastoral-misionară și administrativă pe care o desfășoară în această enorie.

De asemenea, Ierarhul a îndemnat credincioșii să contribuie, fiecare după posibilități, la colecta în bani ce se organizează în Eparhia Oradiei în zilele de 6, 8 și 15 decembrie 2019, pentru sinistrații din Albania, ca urmare a cutremurului devastator produs în această țară în ziua de 26 noiembrie a.c., precum și la colectele de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și bani ce se organizează pe tot parcursul Postului Crăciunului, spre a veni în ajutorul semenilor aflați în lipsuri și suferințe din comunitățile bihorene.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Sofronie a oficiat slujba Parastasului pentru pomenirea și veșnica odihnă a roabei lui Dumnezeu Elena Delițoiu, verișoara primară a Preasfinției Sale, trecută la cele veșnice în urmă cu șapte ani.