Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare chiriarhală pentru creștinii dreptmăritori din parohia Oradea-Velenţa I

Binecuvântare chiriarhală pentru creștinii dreptmăritori din parohia Oradea-Velenţa I

De praznicul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, miercuri, 24 iunie 2020, clerul și credincioşii bisericii parohiale Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Oradea-Velenţa, străvechea Catedrală Episcopală a românilor dreptmăritori bihoreni, au avut marea bucurie de a primi binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezența unui mare număr de enoriași, respectându-se noile îndrumări bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul pentru întreaga creştinătate, dar şi pentru Ortodoxia românească:

„Ziua de astăzi, sărbătoarea Nașterii Sfântului Prooroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, este cunoscută în popor și sub numele străvechi de Sânziene. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul îl particularizează între toți Sfinții lui Dumnezeu pentru că doar doi oameni, în afară de Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, s-au învrednicit a fi serbați nu doar în ziua mutării la ceruri, ci și în ziua nașterii lor, iar aceștia sunt Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.”

„Sărbătoarea Sânzienelor, a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, este așezată cu șase luni înainte de serbarea Nașterii Domnului, fiind legată de aceasta, căci, potrivit relatării biblice, Sfânta Elisabeta era însărcinată în șase luni cu fiul său Ioan când a fost vizitată de verișoara sa Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care deja primise Buna Vestire, iar în ea Se înomenea Fiul Tatălui Cel Veșnic, Care Se făcea Fiul Omului. Sfântul Ioan, rudenie după trup cu Domnul Iisus Hristos, încă din pântecele maicii sale, Sfânta Elisabeta, era plin de Duhul Sfânt, deoarece, așa cum ne relatează Sfântul Evanghelist Luca, a cunoscut închinarea Maicii Domnului și, recunoscând că Cel Care Se înomenește din ea este Fiul lui Dumnezeu Care Se face Om, a săltat de bucurie în pântecele mamei sale.”

„Sfânta Scriptură oferă, astfel, o mărturie de primă mână cu privire la faptul că viața omului nu începe în momentul nașterii, ci în clipa zămislirii, iar perioada pe care pruncul o petrece în pântecele maicii sale, cele nouă luni, este prima parte a vieții sale și o pregătire pentru viața ce urmează după naștere, a doua parte a vieții pe pământ, de la naștere și până la moarte, care, de asemenea, este tot o perioadă de pregătire pentru cea de-a treia parte a vieții și ultima, de la închiderea ochilor și până în vecii vecilor, în veșnicie.”

„Dumnezeu, spre a pregăti lumea pentru venirea Fiului Său pe pământ, îl trimite pe Sfântul Arhanghel Gavriil să vestească, în chip minunat, atât lui Zaharia și Elisabetei, dar și Sfintei Fecioare Maria, nașterea Înaintemergătorului Domnului, respectiv nașterea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe Sfântul Ioan Dumnezeu l-a pregătit din pântecele maicii sale să meargă înaintea Domnului și să pregătească calea Sa, să întoarcă inimile multora din Israel spre Domnul spre a fi gata să Îl primească pe Mesia, Mielul lui Dumnezeu Care venea în lume ca să ridice păcatele lumii și să le răstignească pe Cruce.”

„Sfântul Ioan Botezătorul joacă un rol foarte important în mântuirea lumii, în mântuirea oamenilor. El, Înaintemergătorul Domnului, rudenie după trup cu Mântuitorul Iisus Hristos, fiind foarte aproape de Domnul, este cunoscut și recunoscut de Sfânta Biserică, împreună cu Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Maica Domnului, ca rugători la Tronul Mielului, Păstorul și Judecătorul lumii, pentru iertarea păcatelor noastre și mântuirea oamenilor. Așa îi avem închipuiți în icoana numită Deisis, adică rugăciune, care în vechime, în cele dintâi biserici creștine, era așezată deasupra tâmplei bisericii, iconostasul, care separă altarul de naos, icoană ce este reprezentată în toate sfintele lăcașuri ortodoxe, ceea ce arată că evlavia poporului lui Dumnezeu față de Sfântul Ioan este străveche, de la începuturile Bisericii.”

În cadrul slujbei, la momentul liturgic rânduit, Ierarhul Oradiei a hirotonit pe teologul Darius Andrei Lascău în treapta diaconiei pe seama Catedralei Episcopale Învierea  Domnului din Oradea.

După Rugăciunea Amvonului s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Părintele paroh Nicolae Alexandru Pop, vicar eparhial, a mulţumit Chiriarhului Oradiei pentru vizita pastorală și aleasa slujire în străvechea catedrală din Bihor, ceea ce constituie o mare binecuvântare pentru credincioşii parohiei, o întărire în dreapta credinţă, şi un prilej de înmulţire a dragostei, a frăţietăţii şi a solidarităţii.

În final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele vicar eparhial Nicolae Alexandru Pop și pe Părintele coslujitor Florin Negruțiu, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, pentru frumoasa și bogata lucrare pastoral-misionară și administrativă pe care o desfășoară în această enorie.

Pr. Cristian Rus