Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare de lucrări în parohia Câmpani din Episcopia Oradiei

Binecuvântare de lucrări în parohia Câmpani din Episcopia Oradiei

În Duminica a doua după Paşti, a Sfântului Apostol Toma, 8 mai 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Câmpani, Protopopiatul Beiuș, prilej cu care a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” şi a săvârşit Sfânta Liturghie, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

Chiriarhul Oradiei a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie şi însufleţire de către comunitatea dreptmăritoare din Câmpani, care numără 780 de suflete, dar şi de oficialităţi locale, judeţene şi centrale, în sunetul clopotelor și al tulnicelor.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor efectuate la exteriorul și interiorul bisericii a urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie arhierească, în cadrul căreia, după citirea fragmentelor scripturistice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit înţelesurile duhovniceşti ce se desprind din textele scripturistice:

„Astăzi, Duminica a doua după măritul praznic al Învierii Domnului, la începutul celei de-a doua săptămâni după Sfintele Paști este și ziua de pomenire, în calendarul creștin ortodox, a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Bogoslovul sau Cuvântătorul de Dumnezeu, cel care a scris cea de-a patra Sfântă Evanghelie, Epistolele Sobornicești și Cartea Apocalipsei ce încheie Sfânta Scriptură, atât a Noului Testament, cât și Sfânta Scriptură în integralitatea ei.”

„Ambele pericope evanghelice sunt foarte edificatoare pentru noi, foarte actuale, pline de învățăminte și nu avem decât să înțelegem, în adâncul sufletului nostru, cele ce s-au scris, ceea ce Hristos Domnul a făcut, pentru a ne comporta creștinește în viața noastră.”

„Prima pericopă evanghelică, a încredințării Sfântului Apostol Toma, este foarte actuală, deoarece lumea noastră, din păcate, este o lume destul de îndepărtată de credință, în care bântuie necredința și îndoiala, o lume în care oamenii au nevoie de certitudini palpabile ca să creadă, din pricina împuținării credinței lor și a îndoielii ce stăpânește sufletele multora dintre contemporanii noștri. Însă, nu doar generația noastră este bântuită de îndoială, nu doar de la revoluția franceză și prin filozofii iluminismului îndoiala se cultivă cu obstinație în mințile europenilor. Vom vedea nu doar că îndoiala a fost prezentă în ucenicii Mântuitorului Hristos, deși le spusese de atâtea ori că va muri, că merge spre patimă și va fi dat spre răstignire, dar a treia zi va învia, însă le-a fost și frică. În frica și îndoiala Apostolilor vedem, de fapt, biata condiție umană, firea omenească aflată în păcat și în cădere, deșirată, slabă, temătoare de moarte și fricoasă de propria dispariție.

Dacă mergem mai în adânc, vedem și de unde vine îndoiala, și cum a apărut aceasta în om, și cine este părintele îndoielii. În Paradis, Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune și frumoase și i-a așezat pe Adam și Eva, dându-le putere să crească, să se înmulțească, să stăpânească ei creația, punându-le, totuși, în vedere să nu guste dintr-un anumit pom din grădina Raiului. Păcatul, însă, s-a petrecut, neascultarea a avut loc pentru că a apărut o făptură, sub chipul șarpelui, șarpele spiritual, cel căzut, diavolul, căpetenia îngerilor neascultători și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, cel care a crezut că poate să se pună pe sine în locul lui Dumnezeu. Șarpele, prin faptul că este sinuos, că se târăște, că este viclean, a fost ales în vechea simbologie biblică drept reprezentare a diavolului. Acesta le-a susurat în urechi primei perechi de oameni îndoiala, să se îndoiască de Dumnezeu, să se îndoiască de faptul că ceea ce Dumnezeu le-a spus și le-a poruncit ar fi adevărat. Acolo, în Rai, prin intervenția șarpelui spiritual, a apărut îndoiala.”

„Tot răul care a venit în urma îndoielii, pentru că îndoiala este începutul oricărui rău, a fost spulberat prin întruparea Cuvântului Veșnic al Tatălui, Care S-a unit cu creatura, cu omul, S-a făcut Om, S-a plecat pe Sine, chip de rob luând, în toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat. Apoi, prin sacrificiul Său de bunăvoie acceptat, prin răstignirea pe Cruce și prin Învierea Sa a fost zdrobită puterea părintelui îndoielii.”

„Oamenii au rămas, însă, în îndoială și de aceea a fost nevoie ca Domnul Hristos, știind slăbiciunea firii omenești, să Se arate ucenicilor Săi înspăimântați, fricoși, necredincioși, pentru că nu doar Toma s-a îndoit, ci toți se îndoiseră, tuturor le-a fost frică. Pentru toți a venit Mântuitorul Iisus Hristos să Se arate că este El. Deși nu avea nevoie să mănânce sau să bea ceva, a cerut și ucenicii I-au dat pește să mănânce, ca să arate că are un trup real, iar nu imaginar, și ca nimeni să nu se îndoiască.”

„Din păcate, îndoiala domină în ziua de astăzi, se răspândește, iar părintele minciunii, diavolul, cel care insuflă viclean în mințile oamenilor și le picură în suflet și trimite în inima nepăzită prin rugăciune îndoiala, acesta nu vrea ca oamenii să se mântuiască, nu vrea ca oamenii să se încredințeze de adevărul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de aceea caută, prin îndoială, să scoată pe cât mai mulți din comuniunea de dragoste cu Dumnezeu, prin Fiul Său Cel Unul-Născut, Care S-a făcut Om pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire.”

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului a adresat cuvântul de bun venit Ierarhului și dat citire Actului de sfințire întocmit cu acest prilej. Apoi, părintele paroh Remus Codreanu-Morar a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de creştini ortodocşi, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneală şi prezenţă, pentru dragostea şi disponibilitatea ce le-a manifestat faţă de binecredincioşii parohiei Câmpani. Mulţumiri au fost aduse tuturor celor care s-au jertfit pentru restaurarea şi înfrumuseţarea bisericii parohiale din această localitate.

Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Sofronie a primit, din partea Consiliului Local al comunei Câmpani, prin Domnul primar Raul Florin Bocșe, titlul de Cetăţean de onoare al comunei Câmpani. Diploma și hotărârea Consiliului Local a fost înmânată de către domnul primar, care a rostit și un cuvânt de felicitare și recunoștință.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Câmpani pentru frumoasele lucrări de înnoire ce s-au adus bisericii şi casei parohiale și a oferit domnului primar al comunei, dar și Consiliului și Comitetului parohial, câte o Diplomă de apreciere, pentru dragostea și sprijinul arătat Bisericii dreptmăritoare. De asemenea, a mulțumit Consiliului Local al Primăriei Câmpani, în frunte cu domnul primar, pentru distincția oferită, evidențiind frumoasa colaborare existentă între Primărie și parohiile ortodoxe din comună.