Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare de lucrări în Parohia Ghiorac

Binecuvântare de lucrări în Parohia Ghiorac

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 16 septembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din cadrul Protopopiatului Tinca, sfinţind pictura şi noul iconostas al bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Ghiorac, comunitate ortodoxă formată din 240 de familii, şi săvârşind Sfânta Liturghie arhierească.

Biserica din localitatea Ghiorac a fost construită în anul 1957 în formă de navă de către de meşterul Turzo Carol din Tinca. Planul şi devizul au fost executate de către arhihitectul Iuliu Savu. Între anii 2007-2012, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Remus Iga, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, biserica a fost reparată şi renovată: s-au executat tencuieli interioare şi s-a realizat o nouă pictură în tehnica „fresco”, s-a montat un nou iconostas sculptat în lemn de stejar, s-au montat geamuri şi uşi noi, s-a revopsit acoperişul, s-au făcut reparaţii capitale la casa parohială, iar curtea bisericii, casa parohială şi cimitirul parohial au fost împrejmuite cu gard.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Sofronie a rostit un frumos şi bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat înţelesurile adânc duhovniceşti ce se desprind din pericopa evanghelică ce s-a citit, arătând că în cadrul acesteia se vorbeşte despre „lepădarea de sine, dezbrăcarea de egoismul nostru, de patimile egoiste, de răutăţile, de împuţinările, de idolul pe care fiecare dintre noi riscă să îl crească înlăuntrul său”. Astfel „lupta cu răul din noi înseamnă răstignirea patimilor egoiste din noi. Aşa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pe Cruce şi chinuit de cei care-L răstigneau, dacă noi vrem să-L urmăm pe El trebuie să ne lepădăm de patimile egoiste, să răstignim pe omul păcătos dinlăuntrul nostru, ca să învieze, să prindă chip Adam cel Nou, Hristos Domnul. Răstignirea omului vechi din noi presupune o cuminţenie a vieţii noastre, o înlăturare a răutăţii, o dezbrăcare de egoism, o zdrobire a patimilor egoiste prin crucea pe care acceptăm de bună voie.”

Chiriarhul Oradiei a arătat că „aşa cum Mântuitorului Iisus Hristos i-au fost bătute piroane în mâini şi în picioare şi a fost încununat cu spini şi însuliţat în coastă, aşa şi noi, dacă vrem cu adevărat să mergem pe calea Fiului lui Dumnezeu, trebuie să ne pregătim pentru jertfă, pentru durere, pentru suferinţă pentru că răul nu piere uşor.”

În cadrul slujbei, Preacucernicul Părinte paroh Remus Iga a fost hirotesit iconom-stavrofor, pentru întreaga lucrare pastoral-misionară desfăşurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea restaurării şi înfrumuseţării lăcaşului de cult. La final, Preasfinţitul Sofronie a înmânat diplome de apreciere pentru activitatea depusă în folosul Bisericii atât membrilor consiliului parohial, cât şi domnului primar şi membrilor consiliului local.