Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântare pentru pelerini la Mănăstirea Izbuc de praznicul Schimbării la Față a Domnului

Binecuvântare pentru pelerini la Mănăstirea Izbuc de praznicul Schimbării la Față a Domnului

Praznicul împărătesc al Schimbării la Față a Domnului, 6 august 2020, a fost o zi plină de bucurie, sfinţenie şi binecuvântare pentru obştea monahală de la Mănăstirea Izbuc din Eparhia Oradiei, dar și pentru pelerini veniți să ia parte la sărbătorirea unuia dintre hramurile așezământului monahal bihorean. În urmă cu șapte ani, în ziua de 4 august 2013, cu prilejul resfințirii străvechii biserici de lemn din incinta mănăstirii, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a așezat cel de-al treilea hram al sfântului lăcaș, Schimbarea la Față a Domnului, ce este prăznuit de atunci în fiecare an.

Bucuria duhovnicească a monahilor şi a mulţimilor de pelerini prezenți a fost sporită de prezenţa și slujirea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, în străvechea vatră de sihăstrie monahală a Izbucului, la serbarea marelui praznic al Schimbării la Faţă a Domnului din acest an.

Preoţi de mir şi credincioşi au urcat la Mănăstirea Izbuc încă din ajunul sărbătorii, luând parte la slujba Privegherii, săvârşită de un sobor de ieromonahi şi preoţi, condus, cu binecuvântarea Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, de către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Oradiei şi stareţul Mănăstirii Izbuc. A urmat procesiunea la izvorul Izbuc din incinta mănăstirii, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, oficierea Paraclisului Maicii Domnului, a Tainei Sfântului Maslu şi săvârşirea Sfintei Liturghii la miezul nopții.

Joi, în ziua praznicului, au fost oficiate Agheasma Mică, slujba Ceasurilor și Acatistul Domnului Iisus Hristos, urmate de Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi, ierodiaconi și diaconi, în altarul de vară al mănăstirii, în prezenţa a numeroși credincioşi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice a sărbătorii, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a subliniat frumusețea și măreția praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, „care este temelia vieții monastice și a vieții de rugăciune a Bisericii”:

„Sărbătoarea cea mare a Schimbării la Față în Muntele Taborului a Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, hram al acestei sfinte mănăstiri în care suntem, este o sărbătoare preponderent monastică, deoarece întreaga spiritualitate monahală ortodoxă, toată viața duhovnicească a monahismului creștin ortodox stă sub semnul Schimbării la Față a Domnului, mai precis sub semnul slavei care s-a arătat în Mântuitorul Iisus Hristos, când El i-a dus pe trei dintre ucenici în munte, schimbându-Se la Față înaintea lor, iar glasul Părintelui a mărturisit despre El că este Fiul Său Cel Preaiubit. Moise și Ilie au venit și au vorbit cu Domnul Hristos despre Pătimirile Sale și despre Învierea Sa din morți.”

„Dacă Învierea Domnului din morți este temelia învățăturii de credință a Bisericii, Schimbarea la Față a Domnului este temelia vieții monastice, dar și a vieții de rugăciune a Bisericii. Cei care aleg să îmbrace chipul îngeresc pleacă din lume pentru mai multă rugăciune, pentru apropierea de Dumnezeu și, bineînțeles, de ce nu, pentru dobândirea slavei dumnezeiești necreate, slavă pe care nădăjduiesc toți creștinii să o dobândească, acesta fiind și scopul vieții creștine. Fiecare creștin tânjește după veșnicia lui Dumnezeu, iar veșnicia este slava cea necreată care țâșnește din Dumnezeu. Fiecare creștin dorește să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos Care este înălțat în slavă, la dreapta Tatălui, adică în slava lui Dumnezeu, slava pe care a arătat-o ucenicilor în Muntele Taborului. Acum în slavă este și în slavă Se va întoarce pentru a-Și întemeia Împărăția cu putere, pentru a o inaugura, și pentru ca, împreună cu El, creștinii să moștenească Împărăția gătită de la întemeierea lumii de Tatăl Cel din ceruri.”

La finalul Sfintei Liturghii a fost binecuvântată pârga de poame și coliva. Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, stareţul mănăstirii, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa și slujirea la acest hram şi pentru purtarea de grijă necontenită pe care o are faţă de aşezământul monahal de la Izbuc, unde s-a zidit, în ultimii zece ani, o nouă biserică cu hramul principal Adormirea Maicii Domnului, ce urmează a fi târnosită în ziua de sâmbătă, 19 septembrie 2020, aducându-se și prin aceasta prinos de mulțumire și recunoștință Preasfintei Treimi la aniversarea centenarului reînființării Episcopiei Oradiei (1920-2020).

În încheierea sărbătorii pelerinii prezenți au primit și merinde pentru trup, sarmale de post și cozonac, pregătite de obștea așezământului monahal.

Pr. Cristian Rus