Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Binecuvântarea începutului celui bun pentru noua biserică din satul bihorean Bucium

Binecuvântarea începutului celui bun pentru noua biserică din satul bihorean Bucium

În cea de a unsprezecea Duminică după Rusalii, 28 august 2022, în ajunul prăznuirii Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari, s-a aflat în mijlocul comunității credincioșilor din Parohia Bucium, Protopopiatul Beiuș.

Cu acest prilej, după Dumnezeiasca Liturghie, Chiriarhul locului a săvârșit slujba de sfințire și așezare a pietrei de temelie pentru noua biserică parohială, deoarece vechiul lăcaș de cult al enoriei se află într-un stadiu avansat de degradare. Noua biserică va purta hramurile„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, care este patronul spiritual al vechii biserici, și „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”.

La sfârșitul programului liturgic, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc în care a vorbit celor prezenți despre importanța istorică și mai ales cea spirituală a ridicării unui nou lăcaș de închinare lui Dumnezeu, un demers anevoios și presărat cu încercări felurite, însă aducător de mare binecuvântare și ocrotire asupra întregii comunități de acum și a celor ce vor urma.

Dintru începutul predicii, Ierarhul a pus în lumină care este de fapt miezul duhovnicesc al realităților văzute ale sfințirii și punerii pietrei de temelie a unei biserici, momentul simbolic al începerii lucrărilor de construire. Iubiți frați și surori, ceea ce s-a întâmplat astăzi, aici, înainte de toate, este un act al credinței, al credinței dumneavoastră, creștini dreptmăritori, care ați moștenit tezaurul scump al credinței de la părinții și înaintașii voștri și ați hotărât să-l transmiteți generațiilor care vin după dumneavoastră. Ați adus aici vlăstarele pe care Dumnezeu vi le-a dăruit ca să fie martori, chiar dacă mulți nu sunt la vârsta înțelegerii depline, dar peste ani își vor aduce aminte că au participat la momentul de început al zidirii bisericii. Pentru ei, cei care vor veni după, înălțați această biserică, cu ajutorul, cu harul și cu lucrarea lui Dumnezeu. Din credința dumneavoastră sinceră și curată izvorăște această ctitorie, pentru că fără credință nu putem face nimic. De fapt, nimic în viață nu putem face fără credință, fără ajutorul lui Dumnezeu, cum Însuși Fiul lui Dumnezeu a spus: „fără Mine nu puteți face nimic”. Credința v-a îndemnat să puneți început bun acestei lucrări! Acum este timpul ca Dumnezeusă lucreze împreună cu voi.

Înălțarea unei case a lui Dumnezeu pe pământ este lucru înfricoșător pentru forțele întunericului, motiv pentru care obstacolele și provocările nu vor conteni în sabotarea construirii bisericii și învrăjbirea celor implicați. De aceea, Episcopul Oradiei i-a îndemnat pe credincioși la rugăciune și la păstrarea cu scumpătate a unității și comuniunii. Ceea ce ați făcut dumneavoastră nu este doar un act cu caracter istoric, ci este și o dovadă de mare curaj duhovnicesc pentru vremurile prin care trecem și care sunt din ce în ce mai reci, duhovnicește vorbind, iar omenirea se arată tot mai înstrăinată de Dumnezeu. Noi ne rugăm însă cu multă stăruință înaintea lui Dumnezeu pentru ca să trecem prin toate încercările și să biruim în lupta cu ispitele pe care le avem de purtat în viața de aici. Cu ajutorul Lui ați pornit acum la drum. Va fi greu. Vrăjmașul va încerca mereu să zădărnicească ceea ce s-a întâmplat aici. Vor apărea probleme, greutăți, piedici, obstacole. Nu vă lăsați descurajați! Mergeți înainte cu Dumnezeu, oricât va fi de greu! Așteptați în răbdare, lucrați cu hărnicie, apropiați-vă de Dumnezeu, rugați-vă neîncetat, adânciți-vă în rugăciune, în bunătate, în iertare, în îngăduință, în purtarea sarcinilor unii altora. Singuri, aici în lume, nu putem face nimic! Nu putem să ne mântuim de unii singuri și nu suntem singuri în lupta noastră cu păcatul. De aceea, trebuie să ne rugăm unii pentru alții și să înțelegem că numai împreună putem lucra, căci nu va putea doar preotul sau doar cel care slujește în administrația locală sau doar epitropii sau consilierii să construiască de unii singuri biserica. Doar împreună se poate răzbi, dar împreună cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi.

Cuvântul de învățătură s-a încheiat cu binecuvântarea și felicitările Ierarhului adresate tuturor celor care s-au implicat și se vor implica în continuare în înălțarea noii biserici. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți lucrătorii și ziditorii acestei biserici! Veșnica pomenire ctitorilor sfântului lăcașului acestuia! Îi felicit din toată inima pe toți cei care au hotărât și au pus începutul acesta bun, pe dumneavoastră, pe toți, încurajându-vă și îndemnându-vă să mergeți pe mai departe cu puterea și lucrarea lui Dumnezeu, în unitate de credință, de slujire, de dragoste. În acest fel, Preabunul Dumnezeu va ajuta să se isprăvească construirea bisericii și să se poată sfinți și începe slujirea Dumnezeieștii Liturghii, spre bucuria duhovnicească a voastră, a tuturor, iubiți frați creștini, cei care ați avut curajul ca acum, la crepusculul lumii, să ridicați o biserică Slavei lui Dumnezeu.

În cele ce au urmat, la sfârșit, Părintele paroh Andrei Gheban a rostit un cuvânt ocazional, în care și-a manifestat recunoștința față de purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie și a mulțumit autorităților locale și credincioșilor care s-au implicat în mod activ în viața comunității parohiale.

Arhid. Andi Constantin Bacter