Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Biroul de pelerinaj „Sfântul Mare Mucenic Mina” al Basilica Travel de la Oradea a fost inaugurat

Biroul de pelerinaj „Sfântul Mare Mucenic Mina” al Basilica Travel de la Oradea a fost inaugurat

La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Agenţia de pelerinaj „Basilica Travel” a Patriarhiei Române a inaugurat un punct de lucru în Episcopia Oradiei, cel de-al zecelea din întreaga ţară.

Marţi, 17 iunie 2014, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat sfinţirea noului sediu al Biroului de pelerinaj „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cadrul Episcopiei Oradiei, în prezenţa Preacucernicului Părinte Dr. Pompiliu Dinu, consilier patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la eveniment.

Au participat la momentul inaugural preacuvioşii şi preaucernicii părinţi membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, membri din Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, preacucernicii părinţi protopopi şi secretari de la cele patru protopopiate ale Eparhiei, preacuvioşi părinţi stareţi şi preacuvioase maici stareţe de la aşezămintele monahale din Eparhia Oradiei, marele ecleziarh al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea dimpreună cu slujitorii Catedralei, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, doamna preşedinte a Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei şi numeroşi preoţi şi credincioşi din Episcopia Oradiei.

După oficierea slujbei de sfinţire, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt festiv în care a subliniat importanţa organizării de pelerinaje sub oblăduirea Bisericii şi multiplele beneficii duhovniceşti pentru credincioşii participanţi, reliefând motivaţiile alegerii Sfântului Mare Mucenic Mina ca şi ocrotitor spiritual al noului Birou de pelerinaje de la Oradea al Agenţiei de pelerinaje „Basilica Travel” a Patriarhiei Române:

„Ziua de astăzi, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte şi pe un sfânt cu numele Peregrin, este ziua binecuvântată în care începe lucrarea, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, a Biroului de pelerinaje de la Oradea, ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Mina, al Agenţiei de pelerinaje „Basilica Travel” a Patriarhiei Române.”

„Iniţiativa providenţială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, de a înfiinţa pentru Biserica Ortodoxă Română o agenţie de pelerinaje, care desfăşoară o pilduitoare activitate misionară, este una dintre frumoasele iniţiative cu care Preafericirea Sa vine în întâmpinarea nevoilor fiilor duhovniceşti ai Bisericii noastre strămoşeşti, fiind deschis acum cel de-al zecelea birou de pelerinaje al Agenţiei de pelerinaje „Basilica Travel” din ţară.”

„Dacă în mod cu totul providenţial, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României a ales ca nume pentru agenţia de pelerinaje a Bisericii noastre „Basilica”, la fel ca şi pentru trustul de presă al Patriarhiei Române, arătând prin aceasta străvechimea creştinismului românesc, acum, cu smerenie, aici, la Oradea, în metropola de pe malurile Crişului Repede, ne-am gândit să aşezăm ca ocrotitor al noului birou de pelerinaje pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ca un arc peste timp şi o mărturisire a străvechimii pelerinajului la români.”

„ În tot spaţiul carpato-danubiano-pontic, dar şi în sudul Dunării, la fraţii noştri români trăitori acolo, mărturiile prezenţei Creştinismului sunt străvechi, din antichitatea creştină. Noi românii ne-am format ca popor creştin. Creştinismul este tot atât de vechi ca şi poporul nostru, mărturie stând mulţimea vestigiilor paleocreştine. Între aceste vestigii paleocreştine descoperite în tot cuprinsul patriei noastre se numără şi mici recipiente pentru mir sau pentru agheasmă care au gravate pe ele chipul, icoana, Sfântului Mare Mucenic Mina din Egipt, provenind de la mănăstirea închinată Sfântului Mare Mucenic Mina, acestea fiind dovada cea mai clară nu numai a faptului că românii sunt creştini de la formarea ca popor, dar şi că, de la începuturile creştinismului daco-roman şi, apoi, românesc, românii au fost pelerini la locurile sfinte ale Creştinismului, chiar până în îndepărtatul Egipt.”

„Totodată, Sfântul Mare Mucenic Mina este şi grabnic ajutător al celor care suferă pagube. Aşadar, ne-am gândit şi am ales pe Sfântul Mare Mucenic Mina ca ocrotitor la noul birou de pelerinaje şi dintr-un punct de vedere practic, ca să îi ferească pe pelerini de ispite în drumurile lor, fiindcă nu place duhurilor necurate când creştinii merg în călătoria duhovnicească extraordinară a pelerinajului, care nu este altceva decât un exerciţiu în pelerinajul cel mare spre Împărăţia Cerurilor.”

„Nu întâmplător am ales pe acest mare sfânt mucenic din Răsărit ca ocrotitor al biroului de pelerinaje, pentru că trăim aici, în Oradea, într-un mediu multicultural, pluriconfesional şi, ori de câte ori avem ocazia, manifestăm şi mărturisim care este identitatea noastră, creştină ortodoxă românească, dar şi deschiderea spre universalitate, pentru că, a fi pelerin în locuri îndepărtate este o dovadă a deschiderii spre universalitate, ce este una dintre vocaţiile pe care poporul român le-a primit de la Dumnezeu, Creatorul său.

„Dorim să mulţumim, din adâncul sufletului, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României pentru toată binecuvântarea pe care o întinde asupra noastră şi prin lucrarea ce începe astăzi, o lucrare misionară foarte importantă, care nu poate să lipsească din bogata activitate a Bisericii în zilele noastre, pentru pelerinii din Oradea, din Bihor, din Crişana, sub auspiciile Agenţiei de pelerinaje „Basilica Travel” a Patriarhiei Române. O lucrare frumoasă, grea, pentru că orice început este greu, însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu entuziasmul şi curajul de care ne molipseşte Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pornim şi noi, de astăzi, în pelerinaj, şi nădăjduim că Dumnezeu va binecuvânta lucrarea ce începe acum, cu spor mult şi cu har mare.”

„Avem convingerea că pelerinii care vor pleca în pelerinaj, prin Agenţia de pelerinaje a Patriarhiei Române, în toată lumea creştină, se vor întoarce din locurile sfinte de unde vor merge nu doar cu amintiri bogate, ci şi cu certitudinea că Biserica este, aşa cum a numit-o poetul naţional Mihai Eminescu, pe care l-am omagiat de curând, comemorând 125 de ani de la trecerea sa în veşnicie, ‹‹Maica duhovnicească a poporului român››.”

„Deodată cu rugăciunile pe care astăzi le înălţăm către Tronul Preasfintei Treimi şi cu mulţumirile către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, se cuvine să mulţumim tuturor celor din Episcopia noastră care s-au implicat pentru a ajunge la acest moment şi, în mod cu totul special, Preacucernicului Părinte Consilier Patriarhal Pompiliu Dinu, împreună cu noi prezent astăzi, Domnului Consilier Patriarhal Leonard Ciofu şi tuturor ostenitorilor din cadrul Agenţiei de pelerinaje „Basilica Travel” a Patriarhiei Române, exprimându-ne convingerea că bogata lor experienţă va fi un izvor permanent de inspiraţie şi pentru lucrătorii care, de astăzi, pornesc la drum, de aici, din Oradea, atât în pelerinaje, dar şi în noua lucrare misionară ce începe acum.”

Preacucernicul Părinte Dr. Pompiliu Dinu, consilier patriarhal, delegatul Patriarhului României la eveniment, a transmis cuvânt de binecuvântare şi preţuire din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei şi pentru întreaga suflare dreptmăritoare din Bihor, cler şi popor. Cu acest prilej, Preacucernicul Părinte Ioan Ciprian Balint, consilier canonico-juridic al Episcopiei Oradiei, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României Diploma omagială şi Medalia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, ca semn al recunoştinţei pentru implicarea consistentă şi ajutorul oferit, cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, în deschiderea noului punct de lucru al Agenţiei de pelerinaje „Basilica Travel” din Episcopia Oradiei.

Urmare a iniţiativei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României ca şi în eparhiile din partea de vest a ţării să fie înfiinţate puncte de lucru ale Agenţiei de Pelerinaj „Basilica Travel” a Patriarhiei Române, cu multă bucurie, mare entuziasm şi sporită nădejde, Permanenţa Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei a aprobat, în şedinţa de lucru din 4 februarie 2014, deschiderea unui Birou de pelerinaj al Agenţiei de pelerinaj „Basilica Travel” a Patriarhiei Române la Oradea, oferind şi un spaţiu adecvat, corespunzător cerinţelor specifice desfăşurării în condiţii optime a activităţii de pelerinaj, situat în strada Episcop Roman Ciorogariu, nr. 8-10, în apropierea Centrului Eparhial al Episcopiei Oradiei. Spaţiul a fost dotat logistic de către Agenţia „Basilica Travel”, sub directa îndrumare a Domnului Ing. Leonard Ciofu, consilier patriarhal şi administratorul Agenţiei de pelerinaj „Basilica Travel” a Patriarhiei Române.

Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, noul Birou de pelerinaje a primit ca şi ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Mina, fiind desemnat ca şi coordonator al biroului Domnul Ciprian Paşca, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea. De asemenea, la propunerea Chiriarhului Oradiei, în cadrul punctului de lucru a fost promovat ca şi însoţitor de grup şi ghid Preacucernicul Părinte Vlad Marian, slujitor la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea.