Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Biserica din Sânmartin-ANL târnosită de Chiriarhul Oradiei în anul Centenar

Biserica din Sânmartin-ANL târnosită de Chiriarhul Oradiei în anul Centenar

În cea de-a optsprezecea Duminică după Rusalii, 23 septembrie 2018, biserica cu hramurile Duminica Sfinţilor Români, Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul din noul cartier al comunei Sânmartin, aflată în zona metropolitană a Oradiei, s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare, cu prilejul târnosirii sfântului lăcaş.

Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de preoţi şi diaconi, fiind urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii pe altarul proaspăt sfințit. Răspunsurile liturgice au fost date de elevi și studenți teologi de la școlile teologice din Eparhia Oradiei. Au onorat cu prezența și oficialități locale, județene și centrale.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii arhierești, Chiriarhul Oradiei a tâlcuit înţelesurile pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, ce a prezentat pescuirea minunată:

„Pescuirea minunată a peștilor de către cei care aveau să devină ucenicii și apostolii Domnului închipuie mulțimea oamenilor care aveau să fie salvați în Sfânta Biserică, împlinindu-se cuvântul profetic al Mântuitorului Iisus Hristos: «vă voi face pescari de oameni» (Matei 4, 19). Deci oamenii aceștia obișnuiți, simpli, care trăiau din pescuit și vânzarea peștilor au fost chemați de Domnul Hristos să devină pescari de oameni. Astfel a început misiunea Bisericii.”

„Acest adevăr biblic, proorocia Domnului Hristos, este reflectat în troparul Ortodoxiei sau troparul Rusaliilor, în care este binecuvântat Dumnezeu, Care a făcut din pescari, din oameni neînțelepți, preaînțelepți, iar prin ei a vânat lumea, pescuind mulțimea oamenilor în corabia Bisericii, călăuzindu-i, din apele adânci și învolburate ale păcatului, la limanul mântuirii. Este misiunea pe care Biserica a împlinit-o dintotdeauna și o va împlini până la sfârșitul veacurilor. Generație după generație, apostolii și urmașii lor au vestit în tot pământul cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia păcii. Așa s-a întâmplat și în părțile noastre, unde a propovăduit Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la apostolat.”

„Ne aflăm astăzi într-un nou Sion, într-o nouă biserică ce are ca și ocrotitori principali pe Toți Sfinții români. Acest sfânt lăcaș, ridicat în vremuri de libertate, dar nu fără foarte multe obstacole și piedici, într-un cartier nou, este, cu adevărat, un vis împlinit. Nu se putea o mai frumoasă potrivire, care este rânduiala Proniei divine, ca în Duminica pescuirii minunate să sfințim o biserică în care sunt cinstiți Toți Sfinții din neamul nostru sau din alte neamuri, dar care au propovăduit și au trăit Evanghelia în pământul patriei noastre. Această biserică mai are ca ocrotitori și doi sfinți pomeniți în prima zi a anului bisericesc, pentru că, atunci când s-a început lucrarea sfântă, mare și mântuitoare de înălțare a acestei biserici, prin sfințirea și așezarea pietrei fundamentale, a fost o zi de întâi septembrie, când sunt cinstiți în Biserică Sfinții Cuvioși Simeon Stâlpnicul și Dionisie Exiguul, cel din urmă un sfânt străromân, născut în Dacia Pontică, Dobrogea de astăzi.”

„Biserica a fost, este și va fi întotdeauna solia păcii binefăcătoare și chemătoare la unitate. Pentru că suntem în anul Centenarului, oferim această biserică lui Dumnezeu, mulțumindu-I pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră, în special în ultima sută de ani ce s-a scurs, pentru că bisericile ortodoxe construite în Bihor, dar și în întreaga Transilvanie, în ultimii o sută de ani, au schimbat la față pământul înaintașilor noștri, greu încercați în cursul istoriei, dar fideli dreptei credințe.”

În încheierea cuvântului de învățătură, Preasfinția Sa a adresat un îndemn părintesc dreptmăritorilor creștini de a promova și a apăra credința creștină ortodoxă și valorile scumpe pe care are, între care și familia naturală, bazată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, subliniind importanța participării la referendumul organizat în zilele de 6 și 7 octombrie:

„Vă adresez apelul călduros ca, peste două săptămâni, în zilele de 6 și 7 octombrie, să mergeți să participați la vot, votând așa cum vă dictează conștiința, dar să mergeți și să votați, pentru că dreptul la vot este un drept câștigat odată prăbușirea regimului comunist ateu. Este un vot care ține de rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o în lume, căci fiecare dintre noi s-a născut în această lume dintr-un tată și dintr-o mamă, dintr-un bărbat și dintr-o femeie. Biserica întotdeauna militează pentru pace, pentru unitate, dar și pentru viață. Cultura noastră este cultura vieții, viața așa cum a rânduit-o Dumnezeu pe pământ și cum este arătată în Sfânta Scriptură.”

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a dat citire Actului de sfințire întocmit cu prilejul târnosirii sfântului lăcaș și a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului, prezentând principalele etape parcurse în construirea frumoasei biserici, ce vine să împlinească o necesitate pastoral-misionară din acest cartier nou construit în ultimii ani între Oradea și Sânmartin.

Părintele paroh Traian Lucian Gâga a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru osteneala de a sfinți rodul muncii credincioşilor acestei noi enorii, precum și pentru dragostea și purtarea de grijă permanentă. Mulțumiri au fost aduse ctitorului principal al bisericii, Domnul Ioan Crișan, președintele Centrocoop România, dar şi tuturor celorlalți ctitori și binefăcători care au ajutat, în diverse moduri, la ridicarea sfântului lăcaș, precum şi tuturor credincioşilor care au făcut posibil ca în acești ani biserica să fie ridicată și înfrumusețată.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele Traian Lucian Gâga și pe dreptmăritorii creștini ai acestei enorii pentru ctitoria realizată, o cetate de apărare și de mărturisire a identității creștine ortodoxe și românești la marginea dinspre occident a țării. Cu prilejul târnosirii bisericii, Ierarhul a oferit principalilor binefăcători, care au sprijinit financiar consistent ridicarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș, diplome de vrednicie.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă. În semn de amintire a acestei zile, credincioșii au primit din partea Preasfințitului Părinte Sofronie icoane cu hramul principal al bisericii, Duminica Sfinților Români.

 *

 Biserica cu hramurile Duminica Sfinților Români, Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul  și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul din Sânmartin s-a ridicat la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, având ca model arhitectural biserica „Sfântul Nicolae” Domnesc de la Curtea de Argeș, ctitorie a Domnitorului Basarab I Întemeietorul.

Piatra de temelie pentru noua biserică a fost sfințită și aşezată de Chiriarhul Oradiei la 1 septembrie 2009. După obţinerea autorizaţiilor necesare s-a început ridicarea lăcaşului de cult, în anul 2010 lucrările ajungând până la stadiu de acoperire a sfântului lăcaş. În 3 noiembrie 2010 Preasfinţitul Părinte Sofronie a oficiat, în paraclisul amenajat la demisol, prima Sfântă Liturghie în noul lăcaș. Între anii 2011-2018 biserica a fost acoperită, executându-se lucrări de finisare a exteriorului și a interiorului, a fost pictată în tehnica „a secco”, cea dintâi Sfântă Liturghie arhierească fiind săvârșită în biserica propriu-zisă la hramul principal, Duminica Sfinților Români, 18 iunie 2017.