Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Biserica nouă din Mierag târnosită de Chiriarhul Oradiei

Biserica nouă din Mierag târnosită de Chiriarhul Oradiei

Momente de bucurie duhovnicească în filia Mierag a parohiei Tărcăița, Protopopiatul Beiuș, în Duminica a patra după Rusalii, 5 iulie 2020, cu prilejul vizitei pastorale a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a fost primit cu multă bucurie duhovnicească de către comunitatea dreptmăritoare ce numără în prezent 42 de familii.

Ierarhul a oficiat slujba de târnosire a noii biserici din Mierag cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construită și înfrumusețată între anii 2015-2020, ce copiază, la scară redusă, planul arhitectural al bisericii Sfântul Gheorghe – Mirăuți din Suceava. Cu prilejul sfințirii bisericii, Chiriarhul Oradiei a așezat încă doi ocrotitori, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești pe Sfânta Masă proaspăt întocmită și sfințită, în prezența unor oficialități județene și locale și a numeroși credincioși din Mierag și din localitățile învecinate.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificațiile duhovnicești ce se desprind din minunea vindecării slugii sutașului, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, subliniind credința puternică a sutașului roman:

„Un comandant de oști din Capernaum, un centurion din armata romană, care era păgân, vine la Domnul Iisus Hristos și Îi cere să îi vindece sluga deoarece el simte că Cel Care Se apropie este Fiul lui Dumnezeu Care săvârșește minuni. Vedem de aici credința acestui păgân, dar și dragostea de aproapele, căci el nu vine să ceară ceva pentru el însuși sau pentru familia sa, ci pentru un slujitor al său. Mai mult decât atât, înțelegând Cui Îi cere vindecare, nu îndrăznește să Îl invite în casa sa și Îl roagă să spună doar cu cuvântul și sluga sa se va vindeca, ceea ce, potrivit credinței sutașului roman, se și întâmplă, iar slujitorul său se vindecă.”

„Centurionul roman cel credincios este un model pentru noi toți, mai ales în zilele noastre, când vedem cât de multă tulburare se iscă în lume și cum duhul cel pierzător al anarhiei încearcă să pună stăpânire pe fața întregului pământ, căutându-se răsturnarea simbolurilor care au constituit istoria lumii. Ce prăpastie este între o astfel de atitudine și prezența plină de dragoste, de smerenie, de credință a sutașului păgân de odinioară!”

„Mântuitorul Iisus Hristos, văzând credința sutașului, îi anunță pe cei care Îl ascultau că mulți din fiii Împărăției, adică din poporul cel ales, vor rămâne afară din Împărăție, în întunericul cel mai dinafară, în infern, iar mulți de la răsărit și de la apus vor sta la masă împreună cu patriarhii biblici Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor, ceea ce înseamnă că neamurile toate sunt chemate la mântuire, nu doar poporul cel ales, în Biserică formându-se poporul cel nou al lui Dumnezeu, noul Israel, cel care crede, în lumina harului Duhului Sfânt, în Domnul nostru Iisus Hristos și Îl mărturisește ca Dumnezeu.”

„Dacă cea dintâi duminică după Rusalii a fost închinată Tuturor Sfinților, iar cea de-a doua duminică a fost închinată cinstirii Sfinților din Bisericile locale, pentru noi a Sfinților Români, dacă cea de-a treia duminică după Cincizecime a fost dedicată chemării tuturor oamenilor la sfințenie, duminica de astăzi, a patra după Pogorârea Duhului Sfânt, este chemarea la sfințenie a neamurilor pământului, deci și a poporului nostru, care a odrăslit Sfinți, amintindu-ne de faptele credinței lor pentru a le urma exemplul.”

Ierarhul Oradiei a vorbit în cadrul cuvântului de învățătură și despre frumusețea și bogăția teologică și simbolică a slujbei de târnosire a bisericii, un eveniment istoric în viața unei comunități creștine ortodoxe.

Părintele paroh Eugen Traian Jude, ce păstorește aici din anul 2004, a ținut să aducă alese mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru grija arhipăstorească și dragostea cu care a binecuvântat jertfele bunilor credincioși din filia Mierag a parohiei Tărcăița, precum și tuturor celor care s-au implicat și au ajutat la zidirea bisericii.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşi pentru frumoasa biserică pe care au ridicat-o și au înfrumusețat-o.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce.