Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Biserică nouă târnosită de Chiriarhul Oradiei în Parohia Husasău de Criş

Biserică nouă târnosită de Chiriarhul Oradiei în Parohia Husasău de Criş

Parohia bihoreană Husasău de Criș a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul târnosirii unei noi biserici în localitate, cu hramurile „Învierea lui Lazăr” și „Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina”, construită în ultimii ani în cimitirul parohial, a cărei piatră de temelie a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei în ziua de 14 septembrie 2008, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci.

Cu acest prilej, Duminică, 28 mai 2017, Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat slujba de târnosire a noului sfânt lăcaș și a săvârșit prima Sfânta Liturghie arhierească pe altarul proaspăt sfințit, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La sfintele slujbe a participat comunitatea dreptmăritoare din Husasău de Criș, dar și credincioși din localitățile învecinate, mulți copii și tineri fiind îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale din Bihor, de față fiind și autorități locale și județene. Răspunsurile liturgice au fost date de către elevi și studenți de la școlile teologice din Eparhia Oradiei.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a subliniat importanţa celui dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, subliniind rolul determinant pe care Sfinţii Părinţi participanţi l-au avut în apărarea dreptei credinţei și în păzirea unităţii Bisericii, unitate pentru care S-a rugat Însuși Mântuitorul Iisus Hristos:

„Pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi, care cuprinde un fragment din cuvântarea de despărțire a Mântuitorului Iisus Hristos de ucenicii Săi, mai înainte de Pătimirile Sale, de moartea Sa pe Cruce și de Învierea de a treia zi, pregătindu-i pe ucenici și pentru Înălțarea Sa la ceruri și venirea Duhului Sfânt, această cuvântare are ca punct central rugăciunea Domnului Iisus Hristos, o rugăciune cu puternic caracter profetic, către Tatăl Cel din ceruri, ca, în Duhul Sfânt, ce urmează să fie dat apostolilor, să fie păzită unitatea Bisericii.”

„Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu fiind, vede în Duhul pericolele care vor tulbura pacea Bisericii. La aceste pericole face trimitere și pericopa Apostolului zilei, din Faptele Sfinților Apostoli, în care ucenicii sunt avertizați că vor intra între ei lupi răpitori care vor strica credința, adică ereziarhii, ereticii care au propovăduit învățături false de credință, prima învățătură falsă de credință care a zguduit unitatea Bisericii fiind arianismul, condamnat la Sinodul întâi Ecumenic de la Niceea. Iar toate celelalte erezii care au urmat sunt, de fapt, o dezvoltare, într-o formă sau alta, a arianismului, o erezie care bântuie încă și în zilele noastre.”

„Unitatea Bisericii este, așadar, cea pentru care Iisus Hristos Domnul Se roagă, unitate pe care avem și noi datoria să o păzim, ferind-o de dezbinare și de defăimare. Sfânta Biserică este atacată, aici pe pământ, din toate părțile, de duhurile necurate care nu suportă mântuirea oamenilor, mântuire ce ne este adusă în dar de către Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfânta Biserică și în Sfânta Biserică.”

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a adresat cuvântul de bun venit Ierarhului și a prezentat principalele etape derulate în ridicarea noului sfânt lăcaș, menționând grija părintelui paroh, dar și jertfele bunilor credincioși din Husasău de Criș și ajutorul autorităților locale pentru construirea bisericii din cimitirul parohial.

Apoi, Părintele Paroh Ioan-Mircea Ghitea a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei pentru prezență, binecuvântare și multa purtare de grijă, iar oficialităților locale și județene și tuturor binefăcătorilor și miluitorilor pentru sprijinul acordat.

În încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotesit pe părintele paroh Ioan-Mircea Ghitea întru iconom-stavrofor și a felicitat pe paroh și pe credincioșii parohiei Husasău de Criș pentru frumoasa realizare de ridicare și împodobire a noii biserici din cimitirul parohial, arătând că rânduiala târnosirii unei biserici este un moment istoric pentru o comunitate, ce va rămâne în memoria tuturor celor prezenți ca o zi de mare sărbătoare.

Cu ocazia târnosirii sfântului lăcaș, Chiriarhul Oradiei a înmânat diplome de apreciere reprezentanților autorităților locale și județene, dar și tuturor binefăcătorilor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea noii biserici.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

 

*

 

Localitatea Husasău de Criş este situată pe malul drept al râului Crişul Repede, la 18 km est de municipiul Oradea, atestată documentar în anul 1236. Aşezarea medievală, tipic românească, s-a dezvoltat de-a lungul timpului ajungând la începutul secolului al XX-lea la nivelul unei comune. Descoperirile arheologice în care se cercetează perioada medievală menţionează că în centrul aşezării, pe locul cel mai înalt, se afla o biserică, ce astăzi nu mai există, în jurul căreia erau adunate vetrele gospodăreşti.

Dintr-o perioadă ceva mai târzie acestei atestări se păstrează până astăzi un clopot, din anul 1611, care a aparținut bisericii. O consemnare din anul 1796 îl menționează ca preot paroh al bisericii pe Ioan Popa (1796-1808). În prima jumătate a secolului al XX-lea, în anii dintre cele două războaie mondiale, într-o conscripiție parohială întocmită de părintele Gavrilă Iovan din Husasău de Criș aflăm despre existența unei biserici de zid în sat, dar care în anul 1946, datorită șubrezeniei zidurilor, a fost demolată. În deceniile ce au urmat, în ciuda regimului comunist ateu, prin grija preoților care au păstorit aici biserica a fost reconstruită, având hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

În anii din urmă, prin grija ultimilor doi preoţi parohi, respectiv Părintele Vasile Marin Dindelegan (care a păstorit aici între 1996-2007) şi Părintele Ioan-Mircea Ghitea, actualul paroh, parohia a devenit centrul de viaţă duhovnicească şi cultural-educaţională din localitate. S-au făcut ample lucrări de restaurare a bisericii şi a casei parohiale, redobândindu-se dreptul de proprietate asupra clădirii şcolii din localitate, ce a aparţinut Bisericii, unde s-a amenajat un mic muzeu parohial, o bibliotecă parohială şi o sală pentru activităţi cu copiii şi tinerii din parohie, şi unde, din toamna anului 2013, îşi desfăşoară activitatea Centrul cultural „Teodor Maghiar” al parohiei. Între anii 2008-2017, prin grija Părintelui paroh Ioan-Mircea Ghitea și cu sprijinul autorităților locale și al credincioșilor, în cimitirul parohial s-a zidit o biserică, pentru prohodirea celor adormiți, sfânt lăcaș dotat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe, așezându-se și o troiță nouă la intrarea în cimitir.