Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Biserica parohială din Ineu a fost târnosită

Biserica parohială din Ineu a fost târnosită

În Duminica a douăzecea după Rusalii, 18 octombrie 2020, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Ineu, enorie circumscrisă Protopopiatului Oradea, vizită pastorală în cadrul căreia a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale, închinată Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Deși lăcașul de cult este unul istoric, datând din anul 1775, acesta nu a primit veșmântul harului sfințitor până acum. Dimpreună cu Preasfinția Sa și cu soborul de preoți și diaconi, la evenimentul sfințitor au luat parte autoritățile locale și un număr mare de credincioși, cărora li s-a asigurat posibilitatea respectării normelor de igienă, protecție sanitară și distanțare socială, conform condițiilor speciale impuse de situația epidemiologică în care ne aflăm.

În semn de recunoștință față de lucrarea sacerdotală și administrativă purtată cu jertfelnicie și conștiinciozitate de părintele paroh Aurel Vasilică Cotu, dar și ca încununare și mulțumire pentru întreaga activitate preoțească a predecesorului acestuia, Ștefan Morlocan - preot pensionar, Ierarhul Oradiei le-a acordat rangul de iconom-stavrofor. De asemenea, în egală măsură, Preasfinția Sa și-a manifestat sentimentele de gratitudine și prețuire față de comunitatea creștin-ortodoxă a parohiei Ineu prin acordarea unor diplome de apreciere binefăcătorilor sfântului lăcaș.

La încheierea slujbei de târnosire, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de învățătură prin care a reliefat importanța slujbei de târnosire a bisericii în viața unei comunități creștine. Frumusețea nepământească a acestei slujbe de sfințire și binecuvântare izvorăște din autenticitatea și străvechimea  conținutului ei, practică bisericească ce își are obârșia liturgică în cele mai vechi timpuri, fiind consemnată în cadrul Constituțiilor Apostolice.

Preasfinția Sa a subliniat omniprezența luminii în rânduiala slujbei de târnosire, realitate exprimată prin prezența lumânărilor, simbol al jertfei hristice – care pentru a oferi lumină trebuie să își jertfească trupul de ceară -, dar și simbol al Luminii divine necreate, cea veșnică și netrecătoare, prin care Dumnezeu este prezent în lume și poartă de grijă întregii creații. În același timp, nu doar prin lumina lumânărilor se face trimitere la Fiul lui Dumnezeu, Care S-a jertfit pentru păcatele lumii, ci mai ales prin elementul indispensabil și fundamental al sfințirii Sfântului Altar, mai precis, moaștele sfinților martiri, cei care au călcat ireproșabil pe urmele Domnului Hristos în drumul spre mântuirea sufletelor lor, iar acum și ale noastre, fiind deopotrivă o aducere aminte a veacurilor primare, de prigoană, când Sfânta Liturghie era oficiată pe mormintele martirilor.

A urmat apoi cuvântul de întâmpinare a Ierarhului, rostit de către Protopopul Oradiei, Părintele Simion Goga, și cuvântul de mulțumire al părintelui paroh Aurel Vasilică Cotu, în care și-a exprimat bucuria prezenței Preasfinției Sale în sânul turmei păstorite de Preacucernicia Sa și smerita rugăciune adusă pentru atenta purtare de grijă pe care Episcopul Oradiei o are pentru credincioșii parohiei păstorite din încredințarea Preasfinției Sale.

Andi Bacter