Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Biserica parohiei din Valea de Jos a fost târnosită

Biserica parohiei din Valea de Jos a fost târnosită

În Duminica a douăzeci şi una după Rusalii, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic, 14 octombrie 2012, zi de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Protopopiatul Beiuş, în comuna Rieni, parohia Valea de Jos, unde a târnosit biserica parohială de zid, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, ridicată între anii 1990- 1996, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în sobor de 15 preoţi şi trei diaconi. Răspunsurile la strană au fost asigurate de corul bisericii Parohiei Şega I din Arad, însoţiţi de părintele Aurel Bonchiş, fiu al Bihorului.

În vechime, satul Valea de Jos se numea Valea Neagră de Jos, nume provenit de la pârâul „Valea Neagră”, care-i străbate hotarul, fiind atestat documentar în anul 158, făcând parte din  cnezatul lui Ioan Uscat din Seghişte, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. La 1734, sătenii înalţă biserica din lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, monument istoric, ce dăinuie până astăzi, conservată într-o stare foarte bună, care va fi sfinţită în 1737, fiind prima replică a bisericii din Brădet, una dintre cele mai semnificative realizări din regiune şi din Transilvania. Meşterii constructori ai acesteia au fost Nicoară Freanţu din Agrij şi Gheorghe Petric, frate al meşterului bisericii din Brădet, Mândruţ, din părţile Abrudului, după cum este consemnat în pisania de deasupra uşii de intrare în naos.

În biserica de zid s-au săvârşit sfintele slujbe încă din anul 1996, în paralel cu lucrările de finisare. Între 2001 şi 2004 s-a realizat o frumoasă pictură în tehnica „fresco” de către pictorul Florian Buie din Arad şi s-a montat iconostasul. După instalarea, în decembrie 2008, a actualului preot paroh Sorin Marcel Mance, acesta a continuat, cu multă abnegaţie şi dăruire, eforturile de înfrumuseţare a bisericii, realizând o seamă de obiective: a fost modernizată şi eficientizată instalaţia de încălzire centrală, balustrada de la cafas a fost îmbrăcată în lemn de stejar, au fost achiziţionate trei candelabre şi trei tetrapoade, două sfeşnice, două candele, chivot şi o cruce cu postament pe Sfânta Masă. Au fost montate jgheaburi şi burlane, împrejurul bisericii s-a turnat trotuar de protecţie, s-a împrejmuit curtea cu gard şi s-a zidit un zid de sprijin. La faţadă s-au executat lucrări de zugrăveală, iar în interior s-a pardosit cu parchet laminat şi s-a montat instalaţie de alarmă.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, Preasfinţitul Sofronie a tâlcuit credincioşilor prezenţi semnificaţia celor trei pericope evanghelice ale zilei: „Prima pericopă evanghelică ne priveşte pe toţi, pe fiecare în parte, şi depinde de noi ce fel de răspuns dăm cuvântului lui Dumnezeu care se seamănă în inima noastră. Dacă suntem reci şi indiferenţi, dacă suntem total nepregătiţi, dacă suntem, mai degrabă, căutători de cele lumeşti, ca să ne împlinim şi să avem tot ce ne trebuie pe lumea aceasta, şi mai puţin să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să rodească în noi, sau dacă, în fine, lăsăm să rodească, oferindu-ne viaţa noastră ca pe un pământ bun, în care cuvântul lui Dumnezeu odată semănat de Sfânta Biserică, prin învăţătura ei, să aducă rod bogat.”

„A doua pericopă evanghelică vizează unitatea bisericii. Şi în timpurile noastre, vrăjmaşii cei nevăzuţi, cei care aleargă, răcnind ca leii, pentru a răpi sufletele de la mântuire, pun în pericol unitatea Bisericii şi caută, în fel şi chip, să-i dezbine pe credincioşi, şi să strice unitatea dorită de Mântuitorul Hristos.”

„Cea de-a treia pericopă evanghelică, a Cuvioasei, evidenţiază credinţa în Hristos Dumnezeu, Mântuitorul lumii.”

„Toate cele trei pericope evanghelice citite astăzi, socotim că sunt foarte potrivite cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, cu istoria acestei comunităţi, dar în special cu sfinţirea acestei bisericii”, spus Preasfinţia Sa.

De asemenea, Chiriarhul Oradiei, a subliniat semnificaţia duhovnicească a acestui eveniment pentru credincioşii din Valea de Jos. „O zi de mare bucurie duhovnicească, dar şi o zi istorică, pentru că o biserică se sfinţeşte odată în istorie, şi la dumneavoastră aici, în 14 octombrie, de pomenirea Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, o biserică cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Ocrotitorul Bucureştilor, capitala României, Ocrotitorul Macedoniei, unde locuiesc confraţii noştri români macedoneni, Ocrotitorul Târnovei, unde a fost capitala Imperiului românilor din Balcani mai înainte de întemeierea Ţării Româneşti, fac ca ziua de astăzi să fie o sărbătoare românească, tot atât de mult cât este o sărbătoare a credinţei, o zi a sfinţeniei, pentru că Duhul Sfânt, prezent aici la Sfânta Liturghie şi la slujba de sfinţire, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, a sfinţit sufletele noastre, ne-a înnoit pe noi toţi”.

Vă felicităm pentru osteneala şi truda muncii voastre, pentru răbdarea, pentru statornicia în dreapta credinţă, pentru dragostea pe care o arătaţi Bisericii Ortodoxe, ai cărei fii suntem cu toţii, ştiut fiind faptul că poporul român s-a născut creştin ortodox. Noi, de două mii de ani stăm pe aceste meleaguri. Ca şi creştini ortodocşi am mărturisit credinţa cea dreaptă în Hristos, o mărturisim şi în vremurile noastre, şi am rezistat în istorie prin ataşamentul, prin fidelitatea faţă de biserica strămoşească, „maica duhovnicească a poporului român”, a conchis Preasfinţia Sa.

Pentru rodnica-i activitate, pentru râvna şi cuminţenia dovedite, părintele Sorin Marcel Mance a fost distins de către PS Sofronie cu rangul de iconom-stavrofor, iar membrii Consiliului şi Comitetului Parohial, al Consiliului de Construcţie au primit o diplomă de recunoştinţă.