Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Botezul Domnului prăznuit la Catedrala din Oradea

Botezul Domnului prăznuit la Catedrala din Oradea

          La praznicul Bobotezei, Dumnezeiasca Arătare, Duminică, 6 ianuarie 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească şi Slujba Agheasmei celei Mari la Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

          Mii de credincioşi orădeni au luat parte la sfintele slujbe din această zi în spaţiul deosebit de generos al noii Catedrale Episcopale din Oradea. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Sfântul Niceta de Remesiana al Catedralei, dirijat de Doamna Prof. Ioana Fesuș.

          În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a reliefat importanța praznicului Bobotezei, prin arătarea Preasfintei Treimi. Ierarhul a subliniat caracterul treimic al sărbătorii și legătura dintre Botezul Domnului, moartea pe Cruce și Învierea Sa, și Taina Sfântului Botez din Sfânta Biserică:

„Sărbătoarea cea mare a Botezului în Iordan a Domnului nostru Iisus Hristos, Boboteaza sau Dumnezeiasca Arătare, ni-L descoperă pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu Care S-a înomenit, luându-Și asupra Sa chipul smereniei absolute. Pentru că această sărbătoare ni-L arată pe Fiul lui Dumnezeu, prin Care totul s-a creat, venind și primind botezul în râul Iordan de la Ioan.”

„Creatorul universului vine ca să fie botezat, Se smerește pe Sine și primește botezul lui Ioan, venind să ia binecuvântare de la făptura Sa. Și în aceasta vedem smerenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos și o prefigurare a smereniei extreme pe care avea să ne-o arate atunci când avea să fie răstignit pe Cruce pentru păcatele noastre.”

„Dar praznicul acesta, dincolo de smerenia absolută a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, pe Care L-am văzut la praznicul Nașterii Sale născându-Se în peșteră și în iesle, și nu într-un palat împărătesc, este mai presus de orice înțelegere omenească deoarece ni Se descoperă Preasfânta Treime. La Botezul Domnului, Preasfânta Treime S-a descoperit, căci Fiul Se botează în Iordan, Duhul Sfânt Se coboară peste El în chip de porumbel, iar glasul Părintelui ceresc mărturisește: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit». Așadar, Dumnezeu ni Se descoperă ca fiind Unul în Ființa Sa și Întreit în Persoane, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.”

„Mântuitorul Iisus Hristos, pentru a întări credința adevărată și dreaptă, poruncește, după Învierea Sa, ucenicilor Săi, să boteze pe toți cei care vor crede în numele Preasfintei Treimi, la fel cum și noi primim Taina Sfântului Botez, prin întreita afundare în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, când, în mod tainic, primim și noi moartea, dar și Învierea cea de a treia zi a Domnului nostru Iisus Hristos.”

„Dacă Mântuitorul Iisus Hristos S-a smerit, pentru ca pe noi, smeriții, să ne scoată din întuneric și din moarte și să ne ducă la lumină, atunci și noi trebuie să ne smerim, pentru ca în noi să lucreze frumusețea iubirii lui Dumnezeu față de oameni. De ce trebuie să ne smerim? Ca să semănăm cât mai mult cu Domnul Iisus Hristos, Cel Care este Lumina lumii și a venit în lume să aducă lumina Împărăției cerurilor.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a oficiat Sfinţirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă.

La final, Chiriarhul Oradiei i-a stropit cu apa proaspăt sfințită pe credincioși și toţi cei prezenţi au gustat, după rânduială, şi au luat la casele lor Agheasmă Mare. Pentru acest praznic au fost pregătite la noua Catedrală Episcoplă din Oradea 12 vase mari, cu o capacitate totală de șase mii de litri.