Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Bursele Filantropia au fost acordate de Chiriarhul Oradiei

Bursele Filantropia au fost acordate de Chiriarhul Oradiei

Paraclisul cu hramul „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a găzduit, joi, 27 noiembrie 2014, un moment festiv prilejuit de acordarea Burselor Filantropia, oferite de către Asociația „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, parte componentă a Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române.

Un număr de 40 de copii și tineri, elevi și studenți, de la mai multe instituţii de învăţământ din Oradea şi din judeţul Bihor beneficiază de bursele oferite, fiind al patrulea an consecutiv de când Asociația „Filantropia” Oradea acordă astfel de burse, ce vin în sprijinul dezvoltării integrale și comunitare a copiilor și tinerilor. Au fost oferite burse pentru primele trei luni ale anului şcolar 2014-2015, respectiv septembrie, octombrie şi noiembrie.

Elevii şi studenţii bursieri, însoţiţi de părinţi şi de cadre didactice, au fost primiţi de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în paraclisul de la Centrul Eparhial. Festivitatea a început printr-un moment de rugăciune, rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”, după care Ierarhul a prezentat paraclisul şi a vorbit despre istoria Eparhiei Oradiei şi a Palatului Episcopal. Totodată, a ţinut să sublinieze importanta lucrare social-filantropică ce se desfăşoară la nivel eparhial, prin diversele şi numeroasele activităţi, între care se numără şi Bursele Filantropia: „Acţiunile Asociaţiei „Filantropia” nu sunt spectaculoase, dar sunt foarte eficiente. Ele aduc bucurie şi mângâiere oamenilor. Aşa se întâmplă şi acum, la o zi după sărbătorirea Sfântului Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor şi al familiei, pe care îl avem reprezentat în acest paraclis într-un frumos vitraliu, când „Filantropia” orădeană ne oferă plăcuta ocazie de a ne întâlni cu cei patruzeci de bursieri, copii şi tineri, ai asociaţiei. Poate că nu pare mult, dar este, cu siguranţă, un strop de normalitate, o rază de speranţă şi un crâmpei de lumină pentru toţi cei patruzeci de bursieri, şi nu este puţin. Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest moment binecuvântat şi tuturor sponsorilor, care au făcut cu putinţă ca proiectul Bursele Filantropia să se materializeze.”

Părintele Laurenţiu Lazăr, consilier social-filantropic la Episcopia Oradiei şi preşedintele Asociaţiei „Filantropia” Oradea, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru găzduirea acestui eveniment la Centrul Eparhial, arătând că programul Bursele Filantropia se adaugă eforturilor şi grijii permanente pe care Preasfinţia Sa o acordă formării educaţionale a tinerei generaţii din Eparhia Oradiei, prin instituţiile de învăţământ aflate sub patronajul Biserici Ortodoxe din Bihor, dar şi prin toate programele dezvoltate dedicate copiilor şi tinerilor:

„Prin Bursele oferite de Asociaţia „Filantropia” Oradea încercăm să îi ajutăm pe cei patruzeci de copii şi tineri selecţionaţi, atât din punct de vedere material, financiar, cât şi spiritual, prin echipa noastră de preoţi şi asistenţi sociali care, în permanenţă, îi vizitează, îi asistă în activitatea lor şcolară, pedagogică şi socială. Prin toate aceastea încercăm să asigurăm acestor copii, pe perioada unui an, un climat de familie, un climat comunitar, în care să aibă posibilitatea unei dezvoltări personale temeinice şi sănătoase pentru viaţa lor.”

Părintele Prot. Prof. Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul la Episcopia Oradiei şi director al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a precizat că: „Legea Educaţiei naţionale stabileşte accesul general, al tuturor copiilor din România la educaţie şi egalitatea de şanse în privinţa acestui aspect. Din nefericire, contextul economico-social actual, marcat, de multe ori, de lipsuri majore, afectează aspectul acesta al egalităţii de şanse în privinţa felului în care se raportează şi au acces la educaţie. Programul de burse al Asociaţiei „Filantropia” Oradea răspunde, în mod fericit, unor lipsuri şi nevoi pe care copiii noştri, şi nu numai ai noştri le au, suplinind ceea ce familiile lor nu le pot oferi, din diferite motive, asigurându-le, astfel, cu adevărat, egalitate de şanse în privinţa accesului la educaţie.”

La finalul manifestării, bursele, constând în tichete valorice pentru achiziționarea de bunuri de folosință personală și de larg consum au fost înmânate, fiecărui bursier în parte, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, care a oferit, de asemenea, tuturor bursierilor și un exemplar din „Scrisoarea Pastorală la Nașterea Domnului” din acest an.

Toţi cei 40 de elevi şi studenţi selecţionaţi pentru Bursele Filantropia au fost aleşi conform unor criterii de eligibilitate stabilite:

a)      Elevii sau studenţii a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie sau elevii şi studenții orfani de ambii părinţi și cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;

b)      Elevii sau studenții trebuie să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat. Nu sunt eligibili elevii din anii terminali care nu doresc să își continue studiile;

c)      Media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie minim 8.50, iar pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a sau anul I, media de admitere să fie de minim 8.50. La condiţii materiale egale bursa se acordă cu prioritate elevilor cu situaţia la învăţătură mai bună.

Nu constituie criteriu de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate sau accesul la alte burse obţinute.

Pe parcursul desfășurării programului de burse, copiii și tinerii bursieri vor fi monitorizați și asistați de către echipa de specialiști ai Asociației „Filantropia”, care îi vor sprijini în vederea depășirii situațiilor dificile de viață și pentru eficientizarea activității școlare a acestora. De asemenea, tinerii se vor întâlni lunar, atât pentru acordarea burselor, cât și pentru participarea la activități social-comunitare organizate de asociație, în vederea unei cât mai bune integrări a acestora și pentru dezvoltarea lor personală.

Resursele pentru acordarea burselor provin de la credincioși și oameni inimoşi din cadrul parohiilor bihorene, care activează în cadrul sucursalelor din eparhia Oradiei a Asociației „Filantropia” Oradea, precum și a unor sponsori și societăți comerciale din Oradea care s-au alăturat inițiativei filantropice, adunând un total de 40.000 lei, bani ce vor fi oferiți pe parcursul anului școlar 2014-2015 în burse cu valoarea de 1.000 lei pentru fiecare.